logo
wvhj2023
© Wattkraft
© Wattkraft
5 juni 2024

162.466 consumenten en bedrijven installeerden zonnepanelen tot en met eind mei

In de eerste 5 maanden van het kalenderjaar hebben 162.466 consumenten en bedrijven zonnepanelen geïnstalleerd. Met deze nieuwe zonnepaneelinstallaties* is een omvormervermogen van 873,4 megawatt gemoeid.

Doordat het aantal nieuwe installaties in de maand mei met ruim 12 procent is gedaald ten opzichte van de maand april, ligt het aantal nieuwe installaties in de eerste 4 maanden van het kalenderjaar inmiddels vele tientallen procenten onder het recordjaar 2023, maar ook flink onder het niveau van het kalenderjaar 2022. Dit alles blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse netbeheerders afkomstig van de database CERES*.

4 procent lager
De CERES-data laten namelijk zien dat het aantal nieuw geregistreerde zonnepaneelinstallaties in de eerste 5 maanden van 2024 inmiddels 9 procent lager ligt dan in dezelfde periode in het kalenderjaar 2022 en 46 procent lager dan in 2023.

Met nog 1 maand te gaan, is het zeer waarschijnlijk dat het aantal nieuwe installaties in het tweede kwartaal onder dat van het eerste kwartaal uitkomt.

Tot 5 kilowatt
Dat de zonnepaneelverkopen zich sinds de scherpe daling van het najaar 2023 – en totdat het nieuws bekend werd dat het nieuwe kabinet de salderingsregeling per 1 januari 2027 wil schrappen – weer enigszins hersteld hadden, is het best zichtbaar bij de registratie van het aantal nieuwe pv-systemen in de vermogenscategorie tot 5 kilowatt. Dat is de vermogenscategorie die de consumentenmarkt typeert (red. ook in de vermogenscategorie 5-15 kilowatt bevinden zich residentiële installaties).

In de maand mei 2024 is het aantal nieuwe installaties in deze vermogenscategorie echter voor de tweede maand op rij gedaald, te weten met 12 procent ten opzichte van april 2024 tot 22.909 nieuwe zonnepaneelinstallaties. Ten opzichte van mei 2023 bedraagt de krimp zelfs 52 procent.

In het tweede kwartaal komt het aantal nieuwe installaties vermoedelijk ook lager uit dan in het eerste kwartaal van dit kalenderjaar.

Nieuw vermogen
Eerder werd al duidelijk dat het herstel van het met de nieuw geregistreerde zonnepaneelinstallaties gemoeide omvormervermogen achterbleef en dat is nog altijd het geval. Dit kalenderjaar werd alleen in de maand januari minder nieuw omvormervermogen geregistreerd dan in de maand mei.

Daarbij heeft het er alle schijn van dat in het tweede kwartaal van 2024 minder nieuw omvormervermogen geregistreerd wordt dan in het eerste kwartaal van 2024.

In de vermogenscategorie tot 5 kilowatt lag het nieuw geregistreerde omvormervermogen in de maand mei op het laagste niveau van dit kalenderjaar.

In de vermogenscategorie tot 5 kilowatt zal daardoor – nog wel afhankelijk van het registratiecijfer van de maand juni – in het tweede kwartaal het nieuw geregistreerde omvormervermogen dalen ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2024.

711,0 megawatt
Het meeste omvormervermogen is ondanks dit alles in de periode januari-mei 2024 geregistreerd in de categorie van zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 5 kilowatt: 357,3 megawatt. Deze vermogenscategorie is logischerwijs ook verantwoordelijk voor het meeste aantal nieuwe zonnepaneelinstallaties.

Cumulatief aantal installaties
In onderstaande grafiek is het per kalendermaand cumulatief aantal geregistreerde zonnepaneelinstallaties in CERES te zien, waarbij de netbeheerders ervan uitgaan dat zo’n 10 procent van de installaties niet geregistreerd is en het daadwerkelijke aantal installaties daarmee de 3 miljoen eerder officieus al gepasseerd is. In de officiële cijfers zal die grens in de maand juni gepasseerd worden.

Cumulatief vermogen installaties
Het door de netbeheerders cumulatief geregistreerd vermogen passeerde vorig jaar januari de grens van 14 gigawatt en bevond zich eind mei op ruim 17,6 gigawatt.

Belangrijk: omdat niet alle zonnepaneelinstallaties geregistreerd worden via de website energieleveren.nl, zijn de data per definitie onvolledig en een onderschatting van de werkelijkheid. De netbeheerders vermoeden dat zo’n 10 procent van de installaties niet geregistreerd wordt. Bovendien zijn voor dit artikel door de netbeheerders enkel cijfers voor zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 1 megawatt beschikbaar gesteld.

Meer statistieken over de zonne-energiemarkt lezen? Lees dan het speciale Solar Magazine-dossier ‘De harde cijfers’.

Disclaimer cijfers

Sinds afgelopen maart communiceren de netbeheerders voor kleinverbruikers de registratie van zonnepaneelinstallaties niet langer op basis van het zonnepaneelvermogen uitgedrukt in kilowattpiek (DC-vermogen), maar op basis van het omvormervermogen uitgedrukt in kilowatt (AC-vermogen). Voor grootverbruikers deden de netbeheerders dit al. Het CERES-register bevat daarbij alle zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 1 megawatt – oftewel type A volgens het Requirement for Generators (RfG) – en vooralsnog dus geen data van zonnedaken en zonneparken die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet van TenneT.

In de CERES-database schrijven de netbeheerders de nieuwe zonnepaneelinstallaties toe aan de maand van aanmelding. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Vlaanderen – waar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een zonnepaneelsysteem toeschrijft aan de maand van installatie – worden de cijfers van de netbeheerders daarom niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat in januari geïnstalleerde zonnepanelen die in februari via de website energieleveren.nl aangemeld worden in de statistieken ook terug te vinden zijn in de maand februari.

De netbeheerders stellen daarbij dat de inbedrijfsnamedatum en registratiedatum vrijwel identiek zijn. Wel zijn in de zomer verschillen zichtbaar – die zouden minder dan 10 procent bedragen – waarbij in deze traditiegetrouw drukke installatiemaanden meer zonnepaneelinstallaties worden opgeleverd dan geregistreerd. In de winter zouden juist minder zonnepaneelinstallaties worden geïnstalleerd dan geregistreerd.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten