logo
wvhj2023
© Oleksandr Berezko | Dreamstime.com
© Oleksandr Berezko | Dreamstime.com
5 april 2024

Nederland krijgt 300 miljoen euro terug voor importheffingen zonnepanelen, ruzie met EU opgelost

Het kabinet krijgt van de Europese Unie (EU) 400 miljoen euro terug. Wel moet Nederland 100 miljoen euro rente betalen. De EU beschuldigde Nederland vergeten te zijn importheffingen op Chinese zonnepanelen te innen.

De geschiedenis van het conflict gaat terug naar 2019. Toen werd bekend dat Nederland volgens de Europese Commissie in de periode juni 2015 tot maart 2017 verzuimd zou hebben om 823,8 miljoen euro aan importheffingen op te leggen voor zonnepanelen met als oorsprong China.

Stroomversnelling
Waar Nederland van mening was dat de zonnepanelen waar het om draaide niet uit China afkomstig waren en er dus geen antidumpingheffingen en compenserende rechten van toepassing zouden zijn – de zonnepanelen zouden verzonden zijn vanuit India, Mexico en Vietnam en in deze landen geassembleerd zijn – zag de EU China als land van oorsprong. Dit omdat de zonnepanelen Chinese onderdelen bevatten. In 2020 droeg Nederland onder voorbehoud een bedrag van 659 miljoen euro af om zo eventuele rente te voorkomen.

Vorig jaar zomer meldde staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries dat de ruzie met de EU over de vergeten importheffingen nog altijd niet opgelost was, maar in het afgelopen half jaar is het dossier naar nu blijkt in een stroomversnelling geraakt. Staatssecretaris De Vries heeft, mede namens minister van Financiën Steven Weyenberg, de Tweede Kamer geïnformeerd dat het dossier na intensief overleg te hebben gevoerd met de Europese Commissie succesvol is afgerond.

99,4 miljoen euro rente
Concreet betekent dit dat Nederland 405,6 miljoen euro terugontvangt van de EU, maar tegelijkertijd nog wel 99,4 miljoen euro rente is verschuldigd. Onder aan de streep krijgt Nederland daarmee 306,2 miljoen euro terug.

‘Het is positief dat Nederland en de Europese Commissie deze dossiers in gezamenlijkheid hebben kunnen afronden, zeker gezien het alternatief van een Hofprocedure – in het geval van zonnepanelen – met een onzekere uitkomst én het risico dat de volledige hoofdsom betaald had moeten worden’, aldus De Vries en Weyenberg.

Traditionele Eigen Middelen

De ruzie tussen Nederland en de Europese Unie draaide om zogenaamde Traditionele Eigen Middelen (TEM). De Nederlandse Douane heft en int douanerechten over goederen die via Nederland in de Europese Unie (EU) worden geïmporteerd. Deze douanerechten worden – na aftrek van 25 procent vergoeding – afgedragen aan de EU en gebruikt voor diens begroting.

De afgelopen jaren heeft de Europese Commissie in verschillende dossiers aangegeven dat ze van mening is dat Nederland te weinig douanerechten heeft afgedragen en dat een nabetaling nodig is. Het gaat daarbij niet alleen om zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook om schoenen en textiel. Van de onder voorbehoud aan de EU betaalde bedragen van ruim 900 miljoen krijgt Nederland nu ruim 600 miljoen euro. Wel moet er nog ruim 100 miljoen euro rente betaald worden voor het zonnepanelendossier.

Verzonden uit
In de kern ging het geschil over de interpretatie van het begrip “verzonden uit”. Nederland ging ervan uit dat de zonnepanelen door assemblage in andere derde landen – zoals Mexico, India en Vietnam – niet langer waren verzonden uit Maleisië en Taiwan. ‘De Europese Commissie heeft uitgelegd dat zonnepanelen met cellen van oorsprong uit Maleisië of Taiwan in het kader van de antidumpingverordeningen geacht worden altijd te zijn “verzonden uit” die landen van oorsprong, ongeacht de assemblage in een derde land’, aldus De Vries en Weyenberg. ‘Op die manier wordt omzeiling van de handelspolitieke maatregelen tegengegaan.’

De staatssecretaris en minister melden dat Nederland zich in een constructieve dialoog heeft aangesloten bij de uitleg van de Europese Commissie over het begrip “verzonden uit”. Bovendien gaat de Nederlandse Douane de interpretatie van de EU voortaan toepassen in vergelijkbare situaties.

Omvang
Om te bepalen of er door het verschil in interpretatie sprake is geweest van te lage douaneafdrachten aan de EU, heeft de Europese Commissie samen met Nederland gekeken naar de omvang van de invoer van zonnepanelen.

Op basis van de door de Nederlandse Douane opgevraagde vrijstellingsverklaringen is geconcludeerd dat veel zendingen vrijgesteld zouden zijn geweest van antidumping- en compenserende rechten, omdat zij afkomstig bleken van zogenoemde ‘vrijgestelde ondernemingen’. Om die reden krijgt Nederland uiteindelijk honderden miljoenen euro’s terug.

Voorkomen
De bewindslieden stellen een interpretatiegeschil zoals bij het dossier zonnepanelen in de toekomst te willen voorkomen. In de afgelopen periode is volgens hen gebleken dat de Europese Commissie bij het beoordelen van afschrijvingen van – oninbare – douaneschulden aannames hanteert die voor de Douane in de praktijk niet goed uitvoerbaar zijn.

‘Daarom zal Nederland de gesprekken met de Europese Commissie voortzetten om te komen tot een zo realistisch mogelijk beoordelingskader’, aldus De Vries en Van Weyenberg. ‘Het doel is dat lidstaten enkel aansprakelijk worden gesteld voor douaneschulden die zij daadwerkelijk hadden kunnen innen. Een helder beoordelingskader vooraf van de Europese Commissie helpt de Douane ook om de juiste keuzes te maken en nabetalingen zoveel mogelijk te voorkomen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten