logo
wvhj2023
© Wirestock | Dreamstime.com
© Wirestock | Dreamstime.com
27 maart 2024

Verkoop zonnepanelen in Nederland terug op niveau van 2022

Nederland heeft in januari 30.302 en in februari 30.970 nieuwe zonnepaneelinstallaties verwelkomd. Daarmee is de verkoop van zonnepanelen terug op het niveau van 2022. Dat blijkt uit nieuwe marktdata.

De Nederlandse netbeheerders zijn per direct gestart met het op maandbasis publiceren van cijfers* van de database CERES (red. zie kader). Nieuw is dat ze voor kleinverbruikers de registratie van zonnepaneelinstallaties niet langer communiceren op basis van het zonnepaneelvermogen uitgedrukt in kilowattpiek (DC-vermogen), maar op basis van het omvormervermogen uitgedrukt in kilowatt (AC-vermogen). Voor grootverbruikers deden de netbeheerders dit al. Het CERES-register bevat daarbij alle zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 1 megawatt*.

Herstel nieuwe installaties
Uit de CERES-data blijkt dat het aantal nieuwe zonnepaneelinstallaties in januari 2024 gelijk was en in februari 2024 met 1,5 procent is gegroeid ten opzichte van januari en februari 2022; wat duidt op een voorzichtig herstel van de zonnepaneelverkopen.

Bovendien schommelen de verkopen voor zonnepaneelinstallaties de afgelopen 2 maanden ook rond het niveau van de tweede helft van het kalenderjaar 2021. In de periode juli-december 2021 registreerden de netbeheerders maandelijks tussen de 28.024 en 34.088 nieuwe zonnepaneelinstallaties.

Het herstel van het aantal nieuw geregistreerde zonnepaneelinstallaties is ook duidelijk zichtbaar bij de registratie van het aantal nieuwe pv-systemen in de vermogenscategorie tot 5 kilowatt; de vermogenscategorie die de consumentenmarkt typeert (red. ook in de vermogenscategorie 5-15 kilowatt bevinden zich residentiële installaties). In deze vermogenscategorie groeide het aantal nieuwe installaties in januari 2024 met 7,0 procent en in februari 2024 met 6,4 procent ten opzichte van dezelfde maanden in 2022.

Kwartaalcijfers
Een nadere blik op de kwartaalcijfers leert dat de registratie van nieuwe zonnepaneelinstallaties piekte in het tweede kwartaal van vorig jaar, toen de netbeheerders voor het eerst in 1 kwartaal tijd meer dan 200.000 nieuwe zonnepaneelinstallaties registreerde. Het eerste kwartaal van 2024 ligt vooralsnog op koers om het registratieniveau van het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 te evenaren.

Eenzelfde beeld is zichtbaar bij het aantal nieuwe installaties in de vermogenscategorie tot 5 kilowattpiek. Ook hier piekten de registraties in het tweede kwartaal van 2023 en ligt het eerste kwartaal van 2024 eveneens op koers om het registratieniveau van het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 te evenaren.

Maand van aanmelding
In de CERES-database schrijven de netbeheerders de nieuwe zonnepaneelinstallaties toe aan de maand van aanmelding. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Vlaanderen – waar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een zonnepaneelsysteem toeschrijft aan de maand van installatie – worden de cijfers van de netbeheerders daarom niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat in januari geïnstalleerde zonnepanelen die in februari via de website energieleveren.nl aangemeld worden in de statistieken ook terug te vinden zijn in de maand februari.

De netbeheerders stellen daarbij dat de inbedrijfsnamedatum en registratiedatum vrijwel identiek zijn. Wel zijn in de zomer verschillen zichtbaar – die zouden minder dan 10 procent bedragen – waarbij in deze traditiegetrouwe drukke installatiemaanden meer zonnepaneelinstallaties worden opgeleverd dan geregistreerd. In de winter zouden juist minder zonnepaneelinstallaties worden geïnstalleerd dan geregistreerd.

Installatiepiek in 2023
Ten opzichte van de maanden januari en februari 2023 – voor deze 2 specifieke maanden de beste in de geschiedenis – zijn de installatiecijfers in 2024 beduidend lager. In januari 2024 ligt het totaal aantal nieuwe installaties 36,5 procent lager dan in januari 2023 en voor de maand februari 2024 is dat 42,3 procent in vergelijking met februari 2023. Voor de nieuwe installaties in de vermogenscategorie tot 5 kilowattpiek bedraagt de krimp respectievelijk 30,3 en 37, 6 procent.

Absolute recordmaand is volgens de CERES-data de maand maart 2023 toen de netbeheerders 68.383 nieuwe zonnepaneelinstallaties registreerden.

‘Actuele en betrouwbare data belangrijk’

Rolf Heynen, initiatiefnemer van het Nationaal Solar Trendrapport, heeft zich in de afgelopen periode ingezet voor het openbaar publiceren van de CERES-data. ‘Ik maak mij al ruim een decennium hard voor het verbeteren van de datavoorziening over de Nederlandse zonne-energiesector’, vertelt Heynen. ‘Deze nieuwe publicatiemethode van de netbeheerders markeert een grote stap voorwaarts voor de professionalisering van de datavoorziening over de Nederlandse zonne-energiemarkt. Het is belangrijk dat actuele en betrouwbare data voor iedereen voorhanden zijn. Dagelijks zijn tienduizenden werknemers en duizenden bedrijven aan het werk om zonne-energie uit te laten groeien tot de backbone van de elektriciteits- en straks energiesector. Deze data zijn voor hen onmisbaar.’

Ook herstel nieuw vermogen
Uit de CERES-data blijkt dat het herstel van het aantal nieuw geregistreerde zonnepaneelinstallaties ook in het met die nieuwe pv-systemen gemoeide omvormervermogen zichtbaar is. In de vermogenscategorie tot 5 kilowatt was het nieuw geregistreerde vermogen in januari 2024 gelijk en in februari 2024 groeide dat met 1,5 procent ten opzichte van dezelfde maanden in 2022. Ook dit duidt op een voorzichtig herstel van de zonnepaneelverkopen onder consumenten (red. ook in de vermogenscategorie 5-15 kilowatt bevinden zich residentiële installaties).

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de registratie van het met de nieuwe zonnepaneelinstallaties gemoeide vermogen eveneens piekte in het tweede kwartaal van vorig jaar, toen Nederland voor het eerst in 1 kwartaal tijd meer dan 400 megawatt aan nieuwe zonnepaneelinstallaties verwelkomde in de categorie met een omvormervermogen tot 5 kilowatt. Het eerste kwartaal van 2024 ligt vooralsnog op koers om wat betreft vermogen het installatieniveau van het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2021 te evenaren.

* Belangrijk: omdat niet alle zonnepaneelinstallaties geregistreerd worden via de website energieleveren.nl, zijn de data per definitie onvolledig en een onderschatting van de werkelijkheid. De netbeheerders vermoeden dat zo’n 10 procent van de installaties niet geregistreerd wordt.

Meer statistieken over de zonne-energiemarkt lezen? Lees dan het speciale Solar Magazine-dossier ‘De harde cijfers’.

Disclaimer cijfers

De nieuwe cijfers van de netbeheerders zijn afkomstig van de Centrale Registratie van Systeemelementen (CERES). CERES werd enkele jaren geleden geïntroduceerd als opvolger van het Productie Installatie Register (PIR). In CERES – dat onder meer gekoppeld is aan de website EnergieLeveren.nl waar consumenten wettelijk verplicht zijn om hun zonnepanelen aan te melden – wordt door de Nederlandse netbeheerders het aantal zonnepaneelsystemen geregistreerd.

In het CERES-register wordt daarbij geregistreerd of een zonnepaneelinstallatie aangesloten is op een klein- of grootverbruikersaansluiting. Zo’n 15 tot 35 procent van de geregistreerde installaties in de omvormercategorie groter dan 15 kilowatt betreft grootverbruikersaansluitingen. Belangrijke kanttekening is dat het CERES-register enkel zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 1 megawatt bevat – oftewel type A volgens de Requirement for Generators (RfG) – en vooralsnog ook geen data bevat van grootschalige zonneparken die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet van TenneT.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten