logo
wvhj2023
© Martijn Beekman
© Martijn Beekman
22 maart 2024

‘Terugleverkosten consument met zonnepanelen moeten redelijk zijn, geen signalen van misstanden’

Minister Jetten meldt naar aanleiding van Kamervragen van het CDA geen signalen te hebben ontvangen dat de terugleverheffingen die energiebedrijven aan klanten met zonnepanelen in rekening brengen onredelijk zijn.

Jetten meldde eerder net als de ACM al dat het in rekening brengen van kosten voor het terugleveren van elektriciteit in beginsel niet verboden is. Wel dienen de energietarieven, waar de terugleverkosten deel van uitmaken, redelijk te zijn. ‘Een leverancier mag dus niet onbeperkt kosten in rekening brengen’, aldus Jetten in zijn antwoorden op Kamervragen van Henri Bontenbal (CDA). ‘De ACM zal hier als onafhankelijk toezichthouder op toezien. Ook heeft de ACM aangegeven dat leveranciers transparant moeten zijn over de totstandkoming van deze kosten.’

Geen signalen
Jetten stelt dat hem geen signalen bekend zijn dat energieleveranciers ten onrechte te hoge terugleverkosten in rekening brengen. Wel stelt hij het goed te vinden dat de ACM onderzoek doet. ‘Ik reken erop dat de ACM vanuit haar wettelijke taken scherp let op de transparante totstandkoming van de kosten en het feit dat de energietarieven redelijk moeten zijn.’

De toezichthouder meldde afgelopen december de kosten die energieleveranciers maken voor klanten met zonnepanelen te gaan bestuderen. Op basis van de resultaten van de verkennende studie die eerder deze maand gepresenteerd werden, concludeert de ACM dat huishoudens met zonnepanelen hogere kosten voor leveranciers veroorzaken dan huishoudens zonder zonnepanelen. De ACM doet in de komende periode bovendien vervolgonderzoek om de winstgevendheid van klanten met én zonder zonnepanelen te onderzoeken. De proposities van Budget Energie, Eneco, Engie en Vattenfall worden daarbij onder de loep genomen. Jetten hierover: ‘De 4 leveranciers zijn niet geselecteerd omdat er een vermoeden is dat zij onredelijke tarieven in rekening brengen, maar omdat ze allemaal op een andere manier onderscheid maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen.

Salderingsregeling
Bontenbal had de demissionair minister gevraagd naar het verband tussen het rekenen van terugleverkosten en het sneuvelen in de Eerste Kamer van de wet om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen.

‘Nu salderen in stand blijft, verwacht ik dat waarschijnlijk alle of vrijwel alle leveranciers op de een of andere wijze de door klanten met zonnepanelen veroorzaakte kosten zullen doorberekenen aan deze groep klanten’, aldus Jetten. ‘Dit in plaats van het socialiseren van deze kosten over het volledige klantenbestand zoals eerst werd gedaan. Leveranciers hanteren verschillende methoden om deze kosten door te berekenen aan klanten met zonnepanelen. Hoewel ik de onduidelijkheid die dit kan veroorzaken onder consumenten niet fraai vind, dragen deze methoden in principe wel bij aan een eerlijkere verdeling van de kosten. Met de afbouw van de salderingsregeling zouden leveranciers minder noodzaak hebben gehad om kosten door te rekenen aan klanten met zonnepanelen. Onder meer Vandebron en Eneco geven aan de terugleverkosten niet meer in rekening te zullen brengen als salderen niet meer mogelijk is.’

Investering aantrekkelijk
De demissionair minister stelt dat investering in zonnepanelen aantrekkelijk is en dat hij verwacht dat dit zo blijft. ‘Wel zal de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen stijgen door het rekenen van terugleverkosten of een hoger vastrecht. De precieze impact hiervan is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de opwek, het eigen verbruik en de specifieke contractvoorwaarden.’

Jetten stelt tot slot te begrijpen dat deze terugleverkosten kunnen bijdragen aan de onzekerheid die mensen ervaren als ze voor de beslissing staan om wel of niet te investeren in zonnepanelen. ‘Ik vind het dus ook belangrijk dat consumenten goed weten hoe hun kostenplaatje eruitziet en dat de ACM toezicht kan houden op de vraag of deze terugleverkosten transparant tot stand komen.’

30 dagen
Jetten legt tot slot uit dat het rekenen van terugleverkosten bij bestaande energiecontracten niet kan worden doorgevoerd zonder dat de voorwaarden van het contract zijn aangepast. ‘De leverancier is verplicht om de klant ten minste 30 dagen voorafgaand aan deze wijziging hiervan op de hoogte te stellen. De consument krijgt op dat moment de mogelijkheid om kosteloos over te stappen. Aangezien leveranciers op verschillende manieren omgaan met het doorrekenen van kosten aan zonnepaneelbezitters, kunnen consumenten vervolgens bezien wat het voor hun situatie meest gunstige aanbod is. Overigens kunnen de terugleverkosten niet zomaar aan een lopend vast contract toegevoegd worden. Deze klanten krijgen dus pas te maken met de terugleverkosten als het contract afloopt.’

Modelcontract
‘Verder zijn de leveranciers verplicht om een modelcontract met variabele tarieven aan te bieden aan al hun klanten’, vervolgt Jetten. ‘Het rekenen van terugleverkosten is niet toegestaan in dit modelcontract. Zonnepaneelbezitters kunnen dus altijd een contract afsluiten zonder deze kostencomponent. Ik ben voornemens om in de Energiewet te regelen dat energieleveranciers ook een modelcontract met vaste tarieven moeten aanbieden, ongeacht of de consument zonnepanelen heeft of niet.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten