logo
wvhj2023
© Ssirozy | Dreamstime.com
© Ssirozy | Dreamstime.com
16 oktober 2023

Minister over terugverdientijd zonnepanelen en heffing Vandebron: ‘Mogelijkheid tot aanpassingen’

Minister Jetten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat er zodra de afbouw van de salderingsregeling start voldoende mogelijkheden zijn om in te grijpen als de terugverdientijd van zonnepanelen oploopt.

Leden van de Tweede Kamer hadden de minister voor Klimaat en Energie vragen gesteld naar aanleiding van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het kalenderjaar 2024. De Kamerleden uitten daarbij onder meer hun zorgen over de terugverdientijd van zonnepanelen door de terugleverheffing van Vandebron.

Overstappen
Jetten erkent dat de vaste terugleveringskosten die energieleverancier Vandebron in rekening wil gaan brengen de terugverdientijd voor mensen met zonnepanelen zal doen oplopen, maar tegelijkertijd plaatst hij ook een belangrijke kanttekening. ‘Ik merk op dat er ook andere leveranciers zijn op de markt, die niet dergelijke terugleverkosten in rekening brengen. Mensen kunnen dus ervoor kiezen om over te stappen naar een concurrent die niet dergelijke kosten in rekening brengt.’

Bovendien stelt Jetten, los van de tarieven van individuele energiebedrijven, het belangrijk te vinden dat investeren in zonnepanelen de komende jaren aantrekkelijk blijft. ‘Ik ben daarom blij dat er in de door de Tweede Kamer aangenomen wet sprake is van een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling tussen 2025 en 2030. Het is ook goed dat hierbij rekening gehouden is met het tussentijds borgen van de terugverdientijd door tegelijkertijd een minimumvergoeding voor terug- geleverde stroom in te voeren.’

Aanpassen
De minister benadrukt het belang van de 2 evaluatiemomenten – in 2025 en 2028 – waarbij opnieuw gekeken wordt naar de terugverdientijden van investeringen in zonnepanelen. ‘Deze zijn immers afhankelijk van meerdere factoren, zoals prijsontwikkelingen op de energiemarkt en kosten van panelen. Mochten er zich ontwikkelingen voordoen waardoor onverhoopt langere terugverdientijden leiden tot een stagnatie van de toename van zonnepanelen, dan is er de mogelijkheid om een hogere minimumvergoeding vast te stellen of het afbouwpad aan te passen.’

Snelle behandeling
Jetten pleitte eerder al voor een snelle behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt en herhaalt die oproep nu.

‘Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer, omdat het wetsvoorstel bijdraagt aan het voorkomen van het afwentelen van kosten doordat er specifieke en consistente regels verbonden worden aan het salderen van elektriciteit die met zonnepanelen wordt opgewekt voor alle leveranciers en afnemers, zijn consumenten gebaat bij een snelle behandeling. De aanpassing van de regels wordt zo in één keer geregeld voor iedereen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten