logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
16 oktober 2023

Klimaatscenario’s KNMI: ‘Opbrengst zonnepanelen deze eeuw hoger dan vorige eeuw’

Door het veranderende klimaat blijft de hoeveelheid zonnestraling deze eeuw hoog in vergelijking met eind vorige eeuw; daardoor zal ook de opbrengst van een individueel zonnepaneel hoog blijven. Dat stelt het KNMI.

Het nationaal weerinstituut KNMI heeft 4 nieuwe klimaatscenario’s gepresenteerd. Deze zijn een vertaling voor Nederland van de wereldwijde scenario’s van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De KNMI-scenario’s, die aangevuld zijn met extra onderzoek van het Nederlandse weerinstituut, vervangen de KNMI’14-klimaatscenario's.

Weer extremer
De KNMI’23 klimaatscenario’s laten zien wat al langere tijd merkbaar is: het klimaat verandert. Het is warmer en het weer wordt extremer. De scenario’s laten zien wat Nederland de komende decennia te wachten staat.

De scenario’s laten ook duidelijk zien dat het uitmaakt hoeveel CO2 we nog gaan uitstoten. Hoe hoger de uitstoot, hoe sterker de opwarming en extremer het weer. Bovendien neemt met elke ton CO2 de kans op onvoorspelbare gevolgen toe. Met behulp van de klimaatscenario’s kan Nederland zich aanpassen aan het weer van de toekomst, om het veilig, leefbaar en welvarend te houden.

Records
‘Omdat zonnepanelen meer elektriciteit produceren naarmate er meer zonnestraling is, is een toename van de hoeveelheid zon gunstig voor de productie van duurzame elektriciteit’, schrijft hoogleraar Martien Visser in het KNMI-rapport over de klimaatscenario’s.

Visser rekent voor dat zonnepanelen momenteel per stuk een vermogen van ongeveer 0,4 kilowattpiek hebben. Als de zonne-energieopbrengst in een kalenderjaar 880 kilowattuur per kilowattpiek bedraagt, zoals gemiddeld in de afgelopen 30 jaar het geval was, dan produceert 1 zonnepaneel 352 kilowattuur stroom per jaar. Visser: ‘Met 8 panelen produceer je evenveel elektriciteit als een gemiddeld Nederlands huishouden jaarlijks verbruikt. De zonnestraling is in de afgelopen 30 jaar geleidelijk toegenomen en de laatste jaren waren meer dan gemiddeld zonnig. Dit leverde recordopbrengsten op, zoals in 2022, toen zo’n paneel 408 kilowattuur opleverde. Volgens de KNMI’23-klimaatscenario’s blijft de hoeveelheid zonnestraling hoog in vergelijking met eind vorige eeuw. En dat geldt dus ook voor de opbrengst van zonnepanelen. Records zoals in 2022 blijven ook in de toekomst uitzonderlijk.’

Onderstaande grafiek toont de jaarlijkse stroomproductie voor een zonnepaneel in de periode 1965-2022 en voor het toekomstige klimaat volgens de 4 KNMI’23-klimaatscenario’s.

De 4 scenario’s

De KNMI’23-klimaatscenario’s bestaan uit 4 paden die een mogelijk toekomstig klimaat in Nederland rond 2050, 2100 en 2150 beschrijven.

Het lage uitstootscenario (L): in dit scenario wordt de uitstoot snel verminderd en broeikasgassen worden verwijderd uit de atmosfeer, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs om de mondiale opwarming tot ruim onder de 2 graden Celsius te beperken. De mondiale opwarming rond 2100 is dan 1,7 graden Celsius.

Het hoge uitstootscenario (H): in dit scenario neemt de uitstoot in gelijke mate toe tot 2080 en vlakt daarna af. De mondiale opwarming rond 2.100 is dan 4,9 graden Celsius voor de beste schatting van klimaatgevoeligheid.

Door de scenario’s te combineren met 2 varianten – een ‘nat’ scenario (n) waarin de winters sterk vernatten en de zomers licht verdrogen en een ‘droog’ scenario (d) vernatten en de zomers sterk verdrogen – ontstaat 4 scenario’s: Hn, Hd, Ln en Ld.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten