logo
wvhj2023
© ElaadNL
© ElaadNL
16 september 2023

De harde cijfers | Subsidiepot voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers bijna leeg

De stormloop op de ISDE-subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers lijkt te zijn gaan liggen, maar tegelijkertijd is de subsidiepot bijna leeg. Deze week in ‘De harde cijfers’ nieuwe data van de ISDE.

Via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kregen consumenten afgelopen maand 27,6 miljoen euro subsidie toegekend. Dat is het laagste subsidiebedrag van dit kalenderjaar, uitgezonderd de maand januari toen de subsidieregeling echter maar 1 maand open was. Consumenten kregen afgelopen maand voor ruim 20.000 apparaten subsidie, 10.000 minder dan in de maand juli. Na 8 maanden is door consumenten inmiddels al voor 269,7 miljoen euro subsidie aangevraagd, wat 108 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is zelfs al meer ISDE-susbidie aangevraagd door consumenten dan in heel 2022, toen voor 257,4 miljoen euro ISDE-subsidie aangevraagd werd.

Ruim 470 miljoen euro
Als het huidige aanvraagtempo behouden wordt, zou tot en met het einde van het kalenderjaar voor circa 459,6 miljoen euro subsidie aangevraagd worden: ruim 404,5 miljoen euro door consumenten en ruim 55,0 miljoen euro door de zakelijke markt. Daarmee zou er een tekort zijn van bijna 110 miljoen euro, daar demissionair minister Jetten vooralsnog ‘slechts’ 350 miljoen euro subsidiebudget beschikbaar heeft gesteld.

Afgelopen kalenderjaar moest de minister voor Klimaat en Energie het subsidiebudget ook meermaals ophogen. Half oktober hoogde hij namelijk het subsidiebudget voor de ISDE-regeling met 62 miljoen euro op en eind november met nog eens 35 miljoen euro. Uiteindelijk werd vorig jaar voor 308,5 miljoen euro subsidie aangevraagd. Mocht de minister het subsidiebudget dit jaar weer willen verhogen, lijkt dit met het huidige aanvraagtempo in het achterhoofd eind september al nodig te zijn.

Consumenten: 108 procent meer
Waar in de periode januari-augustus 2023 door consumenten voor 5,2 miljoen euro subsidie werd aangevraagd voor zonneboilers, is dat in de eerste 8 maanden van dit kalenderjaar al 7,0 miljoen euro; een groei van 35 procent. Voor warmtepompen is de groei van het aangevraagde subsidiebudget het hoogst: 187 procent.

Onderstaande grafiek toont de aanvragen van consumenten per techniek voor de eerste 8 maanden van 2023.

* het aangevraagde subsidievolume in januari is relatief laag, doordat de ISDE-regeling pas op 24 januari openging.

Waar vorig jaar in de periode januari-augustus door consumenten voor isolatie, aansluiting op een warmtenet, warmtepompen en zonneboilers in totaal 129,7 miljoen euro subsidie werd aangevraagd, was dat in dezelfde periode van dit kalenderjaar 108 procent meer.

Aangevraagde subsidie

Jan-aug 2022

Jan-aug 2023

Groei

Isolatie

79,4 miljoen euro

133,3 miljoen euro

+68 procent

Warmtepomp

45,0 miljoen euro

129,2 miljoen euro

+187 procent

Warmtenet

0,1 miljoen euro

0,1 miljoen euro

-

Zonneboiler

5,2 miljoen euro

7,0 miljoen euro

+35 procent

Totaal

129,7 miljoen euro

269,7 miljoen euro

+108 procent

Onderstaande grafiek toont de stijgende lijn van het geclaimde subsidiebudget door particulieren die, ingegeven door de hoge stroom- en gasprijzen, sinds vorig jaar zomer was ingezet en laat duidelijk de dalende lijn van afgelopen kalender maand zien. 

Dakisolatie
Net als in het afgelopen kalenderjaar is isolatie veruit de populairste maatregel binnen de ISDE, met dakisolatie als populairste maatregel. De tot op heden 120,8 miljoen euro aangevraagde subsidie voor isolatie is als volgt verdeeld.

Type isolatie

Geclaimd ISDE-budget

Dakisolatie

37,4 miljoen euro

HR++-glas

25,3 miljoen euro

Spouwmuurisolatie

24,4 miljoen euro

Vloerisolatie

18,1 miljoen euro

Triple glas

14,2 miljoen euro

Gevelisolatie

11,3 miljoen euro

Bodemisolatie

2,3 miljoen euro

Zolder-/vlieringisolatie

0,3 miljoen euro

Zakelijke aanvragen: negatieve correctie zonnewarmte
Uit de cijfers met subsidieaanvragen voor de zakelijke markt blijkt dat in augustus 400.000 euro subsidie voor zonneboilers is aangevraagd en voor warmtepompen 3,5 miljoen euro.

Waar vorig jaar in de periode januari-augustus door de zakelijke markt in totaal 29,7 miljoen euro subsidie werd aangevraagd, was dat in dezelfde periode van dit kalenderjaar 24 procent meer. Een bescheiden groei in vergelijking met de consumentenmarkt, maar het gaat voor zowel warmtepompen als zonneboilers nog altijd om tientallen procenten groei.

Aangevraagde subsidie

Jan-aug 2022

Jan-aug 2023

Groei

Warmtepomp

26,1 miljoen euro

31,8 miljoen euro

+22 procent

Zonneboiler

3,6 miljoen euro

4,9 miljoen euro

+36 procent

Totaal

29,7 miljoen euro

36,7 miljoen euro

+24 procent

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten