logo
wvhj2023
© Timon Schneider | Dreamstime.com
© Timon Schneider | Dreamstime.com
9 juni 2023

ACM: netbeheerder moet zonnepanelen consument binnen 12 weken aansluiten, tenzij stroomnet vol is

Consumenten die een nieuwe aansluiting op het stroomnet aanvragen, moeten door netbeheerders binnen 18 weken geholpen worden. Aanpassing van een bestaande aansluiting voor nieuwe zonnepanelen moet binnen 12 weken.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze aansluittermijnen voor kleinverbruikers vastgelegd in de Netcode elektriciteit. Er is wel één belangrijke kanttekening bij de aansluittermijnen: deze aansluittermijnen gelden alleen als er op het elektriciteitsnet voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. In congestiegebieden waar het stroomnet vol is, mag de wachttijd voor consumenten en andere kleinverbruikers niet meer dan 1 jaar bedragen.

3*80 ampère
Aansluitingen voor kleinverbruikers – tot en met 3*80 ampère op laagspanning – zijn de aansluitingen die huishoudens en kleine bedrijven hebben. De ACM heeft nu vastgelegd onder welke voorwaarden en binnen welke termijnen de netbeheerder een aanvrager van een kleinverbruikersaansluiting dient aan te sluiten. Indien de netbeheerder aantoont dat er geen transportcapaciteit beschikbaar is voor een kleinverbruikersaansluiting en de periode tussen het verzoek en de realisatie van de netverzwaring langer is dan de genoemde 12 of 18 weken, geldt een termijn van maximaal 52 weken voor het realiseren van de aansluiting. De aansluittermijn van 12 weken geldt daarbij voor werken waar enkel kleine aanpassingen in de meterkast voor nodig zijn, omdat een kleinverbruiker bijvoorbeeld een laadpaal voor een elektrische auto, warmtepomp of zonnepanelen laat installeren. De aansluittermijn van 18 weken geldt voor een nieuwe aansluiting of de wijziging van een bestaande installatie waarbij graafwerkzaamheden nodig zijn.

Door de maximale aansluittermijn in de Netcode vast te leggen, geeft de ACM zoveel mogelijk duidelijkheid aan huishoudens en andere kleinverbruikers die nu soms lang moeten wachten op een nieuwe aansluiting. De ACM stelt hiermee ook zo goed mogelijk rekening te houden met netbeheerders die door onder andere personeelstekorten grote moeite hebben om aan de vraag aan extra aansluitingen en transportcapaciteit te voldoen.

Europees hof
De aansluittermijnen voor klein- en grootverbruikers waren al opgenomen in de Elektriciteitswet. Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie bleek eind 2021 echter dat deze termijnen niet in de wet mogen worden vastgelegd, maar dat deze door de ACM moeten worden vastgesteld.

Daarom heeft de ACM nu in een codebesluit de aansluittermijnen voor kleinverbruikers vastgelegd.

Zo snel mogelijk
Kleinverbruikers mogen de netbeheerder altijd meer tijd geven om de aansluiting te realiseren. De ACM roept de klanten van netbeheerders dan ook op om zo vroeg als mogelijk een aansluiting aan te vragen. Hierdoor hebben zij meer tijd voor de realisatie en kunnen zij werkzaamheden zo efficiënt mogelijk inplannen.

Ook roept de ACM netbeheerders op hun processen verder te verbeteren, waardoor bulkaanvragen van aansluitingen efficiënter gemaakt kunnen worden. Als het vanwege een ernstig tekort aan transportcapaciteit niet mogelijk is om binnen 18 weken een nieuwe aansluiting voor kleinverbruikers aan te leggen, ziet de ACM erop toe dat netbeheerders alles in het werk stellen om te zorgen dat de aansluitingen alsnog zo snel mogelijk gebruikt kunnen worden.

Besluit grootverbruikers later
Omdat de netbeheerders en vertegenwoordigers van grootverbruikers de ACM hebben gevraagd hen de kans te geven om in onderling overleg tot een gezamenlijk voorstel voor aansluittermijnen van grootverbruikers te komen, heeft de toezichthouder hierover nog geen besluit genomen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten