Solar Magazine - Holland Solar en Energie-Nederland pleiten voor aansluittermijn van 30 weken of factor afhankelijke aanpak
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar en Energie-Nederland pleiten voor aansluittermijn van 30 weken of factor afhankelijke aanpak
© Enexis

Holland Solar en Energie-Nederland pleiten voor aansluittermijn van 30 weken of factor afhankelijke aanpak

De Autoriteit Consument & Markt moet de aansluittermijn voor grootverbruikers niet verlengen naar 40 weken, maar kiezen voor een ‘factor afhankelijke’ aanpak of voor een aansluittermijn van 30 weken.

Daarvoor pleiten Holland Solar, NWEA, Energie Samen, Energie-Nederland en VEMW in hun gezamenlijke reactie op de consultatie van de codewijziging voor aansluittermijnen elektriciteit.

Boven gemiddelde
‘De aansluittermijnen voor grootverbruikersaansluitingen tot 10 megavoltampère is van 18 weken verhoogd naar 40 weken. Hier worden de historisch gerealiseerde aansluittermijnen van de afgelopen jaren als maatstaf gebruikt, waarbij 40 weken ver boven het (ongewogen) gemiddelde ligt’, schrijven de organisaties. ‘Hierbij schrijft dus de praktijk de norm voor in plaats van de norm de praktijk. Daar komt bij dat de gerealiseerde termijnen in de jaren voor het coronavirus korter waren. Omdat we momenteel met een uitzonderlijke praktijksituatie te maken hebben, is het naar de mening van de brancheorganisaties niet wenselijk een op deze praktijk gebaseerde termijn voor langere tijd vast te leggen in de Netcode elektriciteit.’

Prikkel ontbreekt
Door dit wel te doen, ontbreekt volgens de organisaties een prikkel voor netbeheerders om de aansluittermijnen van de huidige praktijk terug te brengen, terwijl de huidige tijdelijke problematiek rond bijvoorbeeld personeels- en materiaalschaarste wel binnen de invloedssfeer van netbeheerders ligt.

‘Daarmee is het huidige codevoorstel niet “toekomstproof”. Bijkomend is naar de mening van de brancheorganisaties de algemene aanname – dat een aangeslotene relatief weinig last heeft van de langere termijn voor het realiseren van de aansluiting – te kort door de bocht. Vooral projecten met kleinere vermogens en zon-op-dakprojecten kennen vaak kortere doorlooptijden. Ook voor (industriële) verbruikers is het waarschijnlijk dat een verlenging van de termijn van 18 naar 40 weken stevige negatieve consequenties kan hebben. Bovendien biedt de code sowieso de mogelijkheid om, als de aangeslotene dat wenst, de aansluiting later te laten realiseren.’

Factor afhankelijk
De brancheorganisaties stellen voorstander te zijn van aansluittermijnen die afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld het vermogen van de aansluiting, het netvlak, de tracélengte of civiele werken op het tracé.

‘Voor de netbeheerder houdt dit voorstel rekening met de complexiteit die kan ontstaan in het realiseren van een aansluiting, terwijl dit voor de aangeslotene nog steeds de benodigde duidelijkheid verschaft en er voor relatief eenvoudige aansluitingen niet onnodig 40 weken lang gewacht hoeft te worden. Als de ACM deze “factor afhankelijke” aanpak niet wil kiezen, dan wordt een termijn van 30 weken voorgesteld.’

Tijdpad
Holland Solar, NWEA, Energie Samen, Energie-Nederland en VEMW wijzen erop dat deze termijn door enkele netbeheerders ruim gehaald wordt en meer in lijn is met de gerealiseerde termijnen voor het uitbreken van de coronacrisis. ‘Een andere mogelijkheid is om een tijdpad vast te leggen waarbij de maximale termijn in stappen wordt verlaagd naar 18 weken.

Afhankelijkheid transport
De brancheorganisaties beschouwen het verder als zeer onwenselijk om de aansluittermijnen afhankelijk te maken van de beschikbaarheid van transport. Dit omdat voor de aangeslotene een netaansluiting zonder transportcapaciteit ook bruikbaar kan zijn. ‘Zeker in het licht van de huidige codevoorstellen over non-firm Aansluit- en Transportovereenkomsten (ATO’s), is de koppeling met transport ook volledig overbodig. Daarnaast heeft een aangeslotene met een netaansluiting een directe organisatorische lijn om contact op te nemen met de netbeheerder.’

‘Ook verandert het takenpakket van de netbeheerder niet door deze 2 termijnen aan elkaar te koppelen’, vervolgen ze. ‘Een goede balans vinden is wellicht gunstig voor de efficiëntie van het gebruik van personeel, maar het is geen oplossing voor het personeelstekort van de netbeheerders. Bij marktpartijen bestaat om bovengenoemde redenen een groot vraagteken in hoeverre de voorgenomen aanpak de verzwaringsopgave daadwerkelijk gaat versnellen.’

Groter dan 10 megavoltampère
De elektriciteitswet kende naast aansluittermijnen voor aansluitingen kleiner dan 10 megavoltampère ook een aansluittermijn van 18 weken voor productie-installaties voor de opwekking van duurzame elektriciteit groter dan dat vermogen. In het ontwerpbesluit is die aansluittermijn zonder toelichting vervallen, constateren de brancheorganisaties.

‘Een realistische aansluittermijn is voor grote projecten voor duurzame opwek echter net zo belangrijk als voor kleinere projecten. Om die reden zijn we voorstander ook voor aansluitingen groter dan 10 megavoltampère een factor afhankelijke aansluittermijn te hanteren. We hebben alle begrip voor de zorg van netbeheerders dat de benodigde maatwerkcomponenten voor grotere aansluitingen vaak een uiteenlopende levertijd kennen. Om die reden kan aanvullend op de factor afhankelijke aansluittermijn de levertijd van maatwerkcomponenten als ondergrens genomen worden plus 12 weken tot realisatie. Dit biedt duidelijkheid voor de aangeslotene en redelijke tijden voor de netbeheerder om de aansluiting te realiseren.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
OUXO Energy B.V. zoekt:

Zonnepanelen monteur

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Owner (Projectleider)

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!