logo
wvhj2023
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
9 juni 2023

Advies EU: stop met afromen overwinst zonnepanelen en windmolens

De Europese Commissie adviseert haar lidstaten in een nieuw rapport om per direct te stoppen met het afromen van de overwinsten van producenten van wind- en zonne-energie, omdat de energieprijzen dalen.

De Europese Commissie haar gepubliceerd verslag over noodmaatregelen tegen hoge energieprijzen. In dit verslag beveelt de Europese Commissie aan om de verordening van de Raad over het plafond voor inframarginale inkomsten niet te verlengen. De Europese Commissie stelde afgelopen september een noodinterventie op de Europese energiemarkten voor om de hoge energieprijzen aan te pakken. Een van de voorgestelde maatregelen was een maximale prijs voor wind- en zonne-energie van 180 euro per megawattuur.

130 euro
Eind vorig jaar maakte minister Jetten bekend per 1 december 2022 dat Nederland een tijdelijke heffing invoerde op overwinsten van de inframarginale elektriciteitsproducenten. Het inkomstenplafond werd daarbij vastgesteld op 130 euro per megawattuur. Ook België voerde de maatregel in om de winst boven de 130 euro per megawattuur af te romen.

De Europese Unie meldt in het nieuwe rapport dat de lidstaten het inkomstenplafond op verschillende manieren implementeren – 7 lidstaten passen het bijvoorbeeld met terugwerkende kracht toe – en dat meerdere lidstaten moeilijkheden hebben gemeld bij de uitvoering van de maatregel. De meeste moeilijkheden ontstaan door het korte tijdsbestek waarbinnen de lidstaten de maatregel moesten uitvoeren, maar ook de moeilijkheid om de inkomsten te berekenen van iedere individuele elektriciteitsproducent die onder de maatregel zou vallen.

Tegenvallende inkomsten
Slechts 2 lidstaten konden voorlopige cijfers verstrekken: Bulgarije meldde ongeveer 163 miljoen euro te hebben geïnd in december 2022 en Litouwen had begin maart ongeveer 10 miljoen euro geïnd.

De meeste lidstaten konden ramingen verstrekken van de inkomsten die zij verwachtten te zullen innen, in veel gevallen met het voorbehoud dat die ramingen gebaseerd waren op de verwachting van zeer hoge groothandelsprijzen voor elektriciteit. Oorspronkelijk werd verwacht dat de inkomsten in totaal meer dan 50 miljard euro zouden bedragen, maar dat is bij lange na niet het geval.

Stroomafnameovereenkomsten
Een mogelijke verlenging van de maatregel zou volgens de Europese Commissie een van de doelstellingen in het voorstel voor het ontwerp van de elektriciteitsmarkt belemmeren, namelijk het stimuleren van het gebruik van stroomafnameovereenkomsten (ppa’s). Met ppa’s hebben afnemers van stroom prijsstabiliteit op de lange termijn en de producent de nodige zekerheid om de investeringsbeslissing te nemen.

Opgetogen
De Europese koepelorganisatie SolarPower Europe is blij met het advies van de Europese Commissie om met de heffing te stoppen. ‘We zijn opgelucht om te zien dat de Europese Commissie, maar ook een aantal EU-landen, de moeilijkheden erkennen van het implementeren van het inkomstenplafond en de beperkte rol ervan in het leveren van economisch voordeel. Het rapport erkent ook de negatieve impact op hernieuwbarestroomafnameovereenkomsten – de markt kromp in 2022 met 21 procent als gevolg van de onzekerheid over de regelgeving. We zijn ook blij dat het verslag duidelijk maakt dat het inkomstenplafond voor de markt een noodmaatregel was. We zouden er geen permanent kenmerk van de elektriciteitsmarkt van willen maken, zoals momenteel wordt voorgesteld door het Europees Parlement. In plaats daarvan zouden we ons moeten richten op het versterken van langetermijncontracten bij de herziening van het marktontwerp.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten