logo
wvhj2023
© Vlaams Parlement
© Vlaams Parlement
8 mei 2023

Kritiek Vlaamse adviesraden op schrappen verplichte call voor klassieke zonnepaneelinstallaties

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen zijn kritisch op het plan van minister Demir om de verplichting voor het organiseren van een call voor zonnepanelen te schrappen.

Brancheorganisatie ODE / PV-Vlaanderen vroeg minister van Energie Zuhal Demir vorig jaar om de call groene stroom voor klassieke zonnepaneelinstallaties op daken in 2023 tijdelijk op te schorten, omdat dit een snellere uitrol van zonnepanelen mogelijk zou maken. De Vlaamse regering keurde afgelopen februari vervolgens een ontwerpbesluit goed waarmee de verplichting gaat vervallen om iedere 6 maanden een call groene stroom voor de categorie overige zonnepanelen te organiseren.

Wedstrijdelement en oversubsidiëring
Bij elk voorstel voor nieuwe regelgeving moet de Vlaamse regering advies inwinnen van een aantal instanties. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) hebben zich in hun advies nu kritisch uitgelaten om de verplichting om elke 6 maanden een call groene stroom te organiseren voor overige pv-installaties te schrappen.

Beide adviesraden gaven eerder al aan geen voorstander te zijn van het call-systeem als instrument. Enerzijds omdat indieners door het wedstrijdelement niet zeker zijn van de steun en anderzijds vanwege de kans op oversubsidiëring omdat de steun niet gekoppeld is aan de onrendabele top. De raden wijzen er nu op dat het wegvallen van de verplichte organisatie van de call ertoe leidt dat investeerders niet kunnen voorspellen of en wanneer er een call georganiseerd wordt. Bovendien bestaat volgens hen door het wegvallen van de verplichting de kans dat er helemaal geen call georganiseerd wordt voordat men op het punt komt dat de steun voor elk mogelijk project niet meer nodig is. Hierdoor zou de investering in duurzame-energieprojecten onterecht niet gesteund worden en daardoor vertraagd worden.

Niet nodig
Het wegvallen van de verplichting zou volgens de Minaraad en de SERV bovendien niet nodig zijn, omdat er een plafond is gekoppeld aan de call dat ervoor zorgt dat er nooit projecten gesteund worden die de steun niet nodig hebben.

Ook het voorstel om de verplichting van de call voor drijvende pv-installaties, pv-installaties op marginale gronden, pv-installaties in energiegemeenschappen, pv-installaties op woongebouwen en kleine en middelgrote windturbines slechts om de 18 maanden te organiseren in plaats van om de 12 maanden, zal de investering in hernieuwbare-energieproductie volgens de adviesraden afremmen.

Minister countert kritiek
In haar BIS-nota aan de Vlaamse regering countert minister Demir de kritiek van de Minaraad en de SERV.

‘De ervaring uit de calls van de afgelopen jaren leert dat de rendabiliteit van de pv-installaties sterk is verhoogd en dat het gemiddeld gewogen weerhouden bod sterk aan het dalen is’, stelt Demir. ‘Dit betekent dat het risico bestaat dat de steun niet meer nodig is. De voorgestelde wijziging geeft de ruimte om in te spelen op de marktontwikkelingen, zonder daarbij enig afbreuk te doen aan het draagvlak voor hernieuwbare energie. Het wedstrijdelement zorgt ervoor dat de biedingen competitief zijn en komt ten goede aan de rendabiliteit van de installaties waarvoor steun wordt toegekend. Vanuit Europa wordt daarom sterk aangedrongen op callsystemen. Uit de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022 (red. van de Europese Unie) volgt dat staatssteun in de regel moet worden toegekend via een “concurrerende biedprocedure”.’

‘Verplichte’ pv-installaties mogen niet meedoen aan call

Minister Demir weerlegt in haar BIS-nota aan de Vlaamse regering niet alleen de kritiek van de Minaraad en de SERV, maar voegt ook een belangrijke wijziging aan haar ontwerpregelgeving toe. Namelijk dat geen steun wordt toegekend via de calls groene stroom aan pv-installaties die gebruikt worden om te voldoen aan de verplichte installatie van zonnepanelen.

Vlaanderen voert een verplichting in voor grootverbruikers van stroom om vanaf januari 2025 hun gebouw van zonnepanelen te voorzien. De verplichting gaat gelden voor gebouwen waar de elektriciteitsafname hoger is dan 1.000 megawattuur per jaar. Voor overheidsgebouwen ligt de drempel op 250 megawattuur per jaar, omdat ze een voorbeeldrol hebben. Deze verplichte installaties komen dus niet in aanmerking voor financiële ondersteuning via de call groene stroom.

Dit is volgens Demir noodzakelijk omdat het Europees staatssteunrecht verhindert dat steun wordt gegeven aan installaties die worden geplaatst om aan een verplichting te voldoen. Pv-installaties en windturbines die vanaf inwerkingtreding van de verplichting – op 30 juni 2025 – in gebruik worden genomen, kunnen daarom geen aanspraak maken op steun binnen de call groene stroom. Installaties die vóór de datum van 30 juni 2025 in dienst worden genomen, kunnen bij wijze van overgangsmaatregel wel nog aanspraak maken op steun binnen de call groene stroom. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten