Solar Magazine - Postcoderoossubsidie: vorig jaar slechts 267 aanvragen voor zonnepanelen, helft projecten gesneuveld
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Postcoderoossubsidie: vorig jaar slechts 267 aanvragen voor zonnepanelen, helft projecten gesneuveld
© Sebastian Czapnik | Dreamstime.com

Postcoderoossubsidie: vorig jaar slechts 267 aanvragen voor zonnepanelen, helft projecten gesneuveld

In het kalenderjaar 2022 zijn binnen de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 267 aanvragen voor zonnepanelen ingediend. Ongeveer de helft van deze projecten is om diverse redenen alweer gesneuveld.

Het totaal beschikbare subsidiebudget voor de SCE-regeling was afgelopen kalenderjaar 150 miljoen euro. Naast de 267 aanvragen voor zonne-energie, werd vorig jaar 1 aanvraag voor windenergie gedaan. Uit een tussentijdse analyse van de redactie van Solar Magazine bleek eerder al dat het aantal aanvragen voor de SCE-regeling met tientallen procenten was gedaald. Naar nu blijkt is het aantal aanvragen voor zonne-energie afgelopen kalenderjaar met 69 procent gedaald; van 854 naar 267 stuks.

Zon op dak
Uit de definitieve cijfers van minister Jetten blijkt nu dat het merendeel van de aanvragen de installatie van een zonnestroomproject op een kleinverbruikaansluiting betrof: 229 in totaal. Er werden verder 38 aanvragen ingediend voor zonnestroomprojecten op een grootverbruikaansluiting.

Van de ingediende aanvragen waren er 255 afkomstig van energiecoöperaties en 13 van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Bij 245 van de ingediende projecten betreft het zon op dak en er zijn 22 projecten voor zon op veld ingediend.

132 projecten over
Van de 268 ingediende projecten zijn er momenteel nog maar 132 over. Er zijn 17 aanvragen afgewezen, bijvoorbeeld omdat deze onvolledig waren. Verder zijn 27 aanvragen door de aanvrager ingetrokken voordat de beschikking verleend was. Daarnaast zijn 83 aanvragen door de indiener ingetrokken, nadat de beschikking verleend was. Tot slot zijn 9 beschikkingen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingetrokken.

Inhaaleffect verwacht
Minister Jetten wijst op het feit dat 2022 een bijzonder jaar was met de Russische inval in Oekraïne en de daaruit volgende crisis op de energiemarkt en hard gestegen materiaalprijzen en inflatie. ‘Coöperaties en VvE’s konden daardoor de businesscase niet rondkrijgen en hebben dus vorig jaar geen aanvraag ingediend. Dit heeft ertoe geleid dat de subsidietarieven niet goed aansloten op de behoefte van het overgrote deel van de projecten. Daarom heb ik aanpassingen doorgevoerd in de regeling. Omdat een (fors) deel van de potentiële projecten in 2022 geen aanvraag heeft gedaan, is in 2023 een inhaaleffect te verwachten in het aantal aanvragen.’

Om die reden heeft minister Jetten de subsidieregeling dit jaar ook vervroegd opengesteld, wat ertoe leidde dat op 1 maart al voor 30,4 miljoen euro subsidie was aangevraagd. Per eind april staat de teller op 34,3 miljoen euro. De minister stelt in de toekomst per openstellingsronde te willen bekijken wat een geschikt budget is, onder andere op basis van de ontwikkelingen in de markt, de potentie van projecten en de beschikbare kasmiddelen. ‘Zo kan de SCE zich ontwikkelen tot een stabiel instrument dat de energiecoöperatieve beweging passend kan ondersteunen. Ik span mij ervoor in om het instrument waar nodig per jaar te verbeteren en de bekendheid ervan te vergroten. Als gevolg hiervan heb ik het budget dat resteerde in 2022 doorgeschoven naar 2023.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Manager Warmtepompen

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!