logo
wvhj2023
© Tosca Weijers | Dreamstime.com
© Tosca Weijers | Dreamstime.com
17 december 2022

Het Dilemma | Helpt aanpassing postcoderoossubsidie bij realisatie zonne-energieprojecten door VvE’s?

De subsidieregeling SCE wordt vanaf 2023 aangepast. Helpt dit Verenigingen van Eigenaars bij het realiseren van pv-projecten? Solar Magazine bespreekt dit dilemma met Kees Oomen. ‘Er blijft ruimte voor verbetering.’

Minister Jetten presenteerde eind november een aantal wijzigingen in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze worden in 2023 van kracht en moeten de realisatiegraad van postcoderoosprojecten verhogen, zowel voor energiecoöperaties als Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Zetten de maatregelen zoden aan de dijk? Solar magazine vroeg het aan Kees Oomen, directeur Organisatie en Public Affairs bij Stichting VvE Belang.

Is de energietransitie een belangrijk thema bij VvE’s?
‘Wij staan voor het collectieve belang van VvE’s. We ondersteunen onze leden ook individueel met advies over juridische en bouwkundige zaken en energie. De afgelopen jaren is de energietransitie daarbij een steeds belangrijker thema, ook vele VvE’s zijn sterk geïnteresseerd in zonnepanelen op het dak. Wij hebben zonnecoaches die hen daarin begeleiden: van advies, besluitvorming tot en met de selectie van een installateur.’

Zonnepanelen op de daken van VvE’s leggen is een van de moeilijkere segmenten in de zonne-energiemarkt…
‘Er zijn in Nederland zo’n 125.000 VvE’s met ten minste 1 woning. In totaal hebben we het over zo’n 1,2 miljoen woningen. De daken van die verenigingen vertegenwoordigen een enorm potentieel voor zonne-energie. Maar het proces om een pv-installatie te realiseren, is vaak lastig.’

Wat zijn de redenen?
‘Genoeg draagvlak is niet altijd een gegeven. VvE’s kunnen uit verschillende belanghebbenden bestaan; particuliere woningeigenaren en eigenaren van meerdere woningen en het dak bijvoorbeeld. De demografie van bewoners kan nogal verschillen; ouderen en jongeren denken niet altijd gelijk over het belang van zonnepanelen. Daarnaast is er vaak sprake van bouwkundige uitdagingen. Zo is het doortrekken van kabels naar alle woningen voor zelfconsumptie doorgaans geen optie vanwege de complexiteit en de kosten.’

Welke opties zijn er wel?
‘Er zijn 3 varianten. De opbrengst kan verrekend worden met het elektriciteitsgebruik van de algemene ruimtes en installaties – liften, verlichting, et cetera. De zonnepanelen kunnen middels de SCE-regeling op het dak gelegd worden door een coöperatie of een VvE. De deelnemers in deze coöperatie of VvE krijgen dan de subsidie via de SCE. Ten slotte kan ook een individuele eigenaar een klein zonne-energiesysteem op het dak leggen dat direct op de meterkast van de woning wordt aangesloten zodat die direct gebruik kan maken van de opwek.’

Zijn jullie blij met de aangekondigde maatregelen van Jetten?
‘Ja en nee. Positief is dat vanaf 2023 in plaats van 90 procent, nog maar 75 procent van de leden akkoord moet geven voor een zonnestroomsysteem – en dus deel moet nemen aan de postcoderoos – om in aanmerking te komen voor SCE. Dat gaat de doorgang van projecten zeker helpen volgens onze zonnecoaches. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van de eis aangaande aansluitingen. Op dit moment moeten alle leden een kleinverbruikaansluiting op het elektriciteitsnet hebben om een aanvraag in te kunnen dienen. Maar vaak zijn er winkels en bedrijven met zwaardere aansluitingen gevestigd onder appartementencomplexen. In de nieuwe regeling kunnen die ondernemers de doorgang van zonne-energiesystemen niet langer blokkeren.’

Maar jullie zijn ook kritisch?
‘Vanaf 2023 geldt de nieuwe eis om bij een grootverbruikaansluiting de pv-installatie op maximaal 50 procent van het piekvermogen aan te sluiten. Op een dag dat de zon volop schijnt, kun je dus de helft van je zonnestroom die je produceert niet terugleveren, terwijl je doorgaans geen mogelijkheden hebt om het zelfverbruik op te voeren. Dat legt een druk op vele businesscases – de SCE is al niet al te hoog – en we willen de energietransitie versnellen, toch?’

Waar weinig ruimte is op het stroomnet zijn beperkingen…
‘Dat snappen wij. Maar aansluiting op 50 procent van het piekvermogen als algemene eis is contraproductief. Daarnaast is er nog een nieuwe regel. Bij het indienen van een SCE-aanvraag moet de geschiktheid van het dak voor zonnepanelen al beoordeeld zijn. Dit hoeft dan wel geen volledige analyse te zijn, maar het kost in de huidige markt wel tijd. Daardoor kunnen mogelijk in heel wat gevallen subsidieverzoeken niet binnen de noodzakelijke termijn worden ingediend. Wij pleiten dus voor een systeem waarbij de aanvraagdatum geldt. Het benodigde rapport kan dan nog volgen. Er is dus ruimte voor verbetering.’

En hoe werken jullie daaraan?
‘De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aandacht voor de uitdagingen die VvE’s hebben bij het uitrollen van zonnepanelen, en ook voor onze bezwaren. Er komt een gesprek, en dat zal hopelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de SCE.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten