logo
wvhj2023
© Sebastian Czapnik | Dreamstime.com
© Sebastian Czapnik | Dreamstime.com
23 maart 2023

Postcoderoossubsidie: minister overweegt vanaf 2024 subsidie voor grotere projecten

Als er voldoende potentieel en interesse is, overweegt minister Jetten vanaf 2024 ook zonnepaneelinstallaties groter dan 500 kilowattpiek via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) te subsidiëren.

De minister voor Klimaat en Energie heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SCE 2024. Met de ‘wijzigingsnotitie SCE 2024’ geeft het PBL een eerste aanzet om tot dit advies te komen. De onderzoekers vragen daarbij input van brancheorganisaties, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Reacties kunnen tot uiterlijk 14 april verstuurd worden naar e-mailadres sde@pbl.nl.

Boven 500 kilowattpiek
Het ministerie heeft het PBL gevraagd advies te geven om projecten met grotere vermogens ook subsidie toe te kennen via de SCE-regeling. Het zou gaan om zonne-energieprojecten met een vermogen groter dan 500 kilowattpiek en windparken met een vermogen van meer dan 1 megawatt.

Als het PBL voldoende, concrete coöperatieve projecten in een gevorderd stadium ziet – bijvoorbeeld via de marktconsultatie – dan wil het ministerie weten in welke, mogelijk nieuwe, categorieën deze projecten gefaciliteerd kunnen worden. De onderzoekers vragen marktpartijen daarom of er coöperatieve projecten voor zon-pv boven de 500 kilowattpiek in ontwikkeling zijn, en hoe groot het potentieel hiervan is.

Inflatie en rente
De PBL-onderzoekers constateren in het wijzigingsrapport dat de financiële condities voor projecten sinds de openstelling van de SCE 2022 sterk zijn gewijzigd door de ontwikkelingen in inflatie en rente. De aanvragen van afgelopen kalenderjaar geven volgens het PBL daarom maar beperkt inzicht in de huidige financiële parameters en kredietvoorwaarden.

‘We kijken daarom ook naar ontwikkelingen op financiële markten en later dit jaar naar de SCE 2023-aanvragen en de input vanuit marktconsultatiegesprekken’, aldus het PBL. ‘Belangrijke ontwikkelingen betreffen de inflatie en het rendement op vreemd vermogen oftewel de rente.’

Het PBL wil verder weten in welke mate marktpartijen verwachten gebruik te maken van financiering via provinciale en gemeentelijke fondsen en hoe zij omgaan met de grote volatiliteit van inflatie en rente.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten