logo
wvhj2023
© TenneT
© TenneT
24 april 2023

5 projecten TenneT voor uitbreiding stroomnet in gevaar door stikstof

Voor 5 projecten van hoogspanningsnetbeheerder TenneT bestaat het risico dat ze vertraging oplopen als gevolg van het vervallen van de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot. Dat meldt minister Jetten.

De Raad van State oordeelde afgelopen november dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Een bouwvrijstelling houdt in dat voor de tijdelijke stikstofuitstoot die tijdens de bouw ontstaat geen vergunning nodig is.

Ecologische onderbouwing
Raoul Boucke (D66) had de minister voor Klimaat en Energie gevraagd om inzicht te geven in grote energie-infraprojecten die risico op vertraging lopen als gevolg van het vervallen van de bouwvrijstelling. Op dit moment bevinden zich volgens Jetten 5 projecten op het kritieke pad: ‘Het gaat om 3 aanlandingsprojecten van Net op Zee, 1 hoogspanningsproject en een nieuw 380-kilovolt-station.’

De betreffende projecten zijn het Net op Zee IJmuiden Ver Gamma, de 380-kilovolt-verbinding Zuid-West-Oost (Rilland – Tilburg), het nieuwe hoogspanningsstation Amaliahaven en Net op Zee Nederwiek 1 en 2. Jetten voert overleg met de minister voor Natuur en Stikstof om per project een passende oplossing te zoeken. ‘Ik heb goede hoop dat voor de projecten IJmuiden Ver Gamma en ZWO verbinding 380kV Rilland – Tilburg vergunningen kunnen worden verleend op basis van de voorliggende ecologische onderbouwing. Ook voor de overige projecten verwacht ik dat voldoende zekerheid kan worden geboden dat geen aantasting van Natura 2000-gebieden zal plaatsvinden. Het gaat overigens in al deze gevallen om projecten die na realisatie niet alleen tot reductie van CO2-uitstoot leiden maar ook tot reductie van stikstofemissie.’

Netverzwaringen
De minister meldt dat verder in 2023 voor circa 10 belangrijke energie-infraprojecten bepaald moet worden of daarvoor stikstofvergunningen vereist zijn. Het gaat om hoogspanningsstations en netverzwaringen. Op dit moment is nog niet te zeggen of al deze projecten daadwerkelijk een natuurvergunning nodig hebben.

Een voortoets moet namelijk uitwijzen of significante effecten van deze projecten op Natura 2000-gebieden uitgesloten kunnen worden. Als dat zo is, dan is geen natuurvergunning voor stikstof vereist. Daarmee zou dan de kans op vertraging niet ontstaan. ‘Als dergelijke effecten niet uitgesloten kunnen worden, dan dient er een passende beoordeling gemaakt te worden op basis waarvan kan worden bezien of een natuurvergunning stikstof kan worden verleend’, merkt Jetten op. ‘Daarnaast moeten in 2024 voor 5 waterstofprojecten vergunningaanvragen ingediend worden en lopen er projecten voor ondergrondse opslag van CO2 (Aramis) en (LNG-)gas. Voor enkele projecten zijn de provincies het bevoegde gezag voor de natuurvergunning stikstof.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten