Solar Magazine - NVDE presenteert 10 voorstellen om energietransitie uit stikstofimpasse te halen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
NVDE presenteert 10 voorstellen om energietransitie uit stikstofimpasse te halen
© Solarfields

NVDE presenteert 10 voorstellen om energietransitie uit stikstofimpasse te halen

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) heeft 10 voorstellen gepresenteerd om vertraging van de energietransitie door de stikstofuitspraak van de Raad van State te voorkomen.

‘Om klimaatverandering tegen te gaan, is snel meer CO2-uitstoot verminderen cruciaal en energietransitieprojecten leiden veelal tot lagere structurele stikstofemissies’, aldus NVDE-voorzitter Olof van der Gaag, die stelt dat de voorstellen van zijn organisatie Nederland helpen uit de stikstofimpasse te komen.

Intern en extern salderen
De NVDE ziet kansen om duurzame energie juist een bijdrage te laten leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem en het herstellen van de natuur, bijvoorbeeld via meervoudig landgebruik of het intern en extern salderen.

Zowel opties voor intern salderen – de bespaarde emissies tijdens de bedrijfsfase gebruiken om tijdelijke emissies tijdens de aanlegfase te salderen – als extern salderen – zoals extra aanleg van wind- of zonneparken om de aanleg van woonwijken weer mogelijk te maken – zouden volgens de NVDE verder kunnen worden uitgewerkt.

De 10 NVDE-voorstellen

De NVDE roept samen met een brede coalitie van bedrijven op tot de volgende 10 maatregelen.

  1. Start direct met maatregelen om de meest omvangrijke stikstofemissies te reduceren in de omgeving rondom Natura2000-gebieden en zo op korte termijn stikstofruimte te creëren voor het afgeven van (bouw)vergunningen. Koppel deze kortetermijnmaatregelen los van een definitieve integrale aanpak in de landbouw om snel stikstofruimte te creëren.
  2. Ga zo snel mogelijk aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de verdere uitwerking en uitvoering van de adviezen die Johan Remkes hiervoor in het stikstofadvies heeft gegeven. Een geborgd pakket aan maatregelen voor stikstofreductie en natuurherstel is van belang om zo te gaan voldoen aan de Europese verplichtingen.
  3. Zorg zo snel mogelijk voor een juridisch houdbaar alternatief, gebaseerd op geborgde stikstofreductie in plaats van de bouwvrijstelling en geef energietransitieprojecten hierbij de hoogste prioriteit, vanwege de bijdrage die zij kunnen leveren aan CO2-reductie, stikstofreductie én natuurherstel. Denk hierbij aan een generieke toestemming/regeling voor duurzame energie en de daarbij behorende infrastructuur of het creëren van een aparte uitzonderingscategorie in de wet voor dit type projecten.
  4. Behandel energietransitieprojecten als ‘projecten met dwingende reden van groot openbaar belang’. De categorie ‘projecten met dwingende reden van groot openbaar belang’ kan via het stikstofregistratiesysteem (SSRS) ontwikkelruimte krijgen. Juridisch kan dit geregeld worden door de bestaande Regeling natuurbescherming op dit punt te wijzigen.
  5. Behandel maatregelen in het kader van de energietransitie als maatregelen die de natuur dienen. De vergunningplicht op het gebied van stikstof geldt voor een project of plan dat ‘niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied’.
  6. Wijs de gebieden waar energietransitieprojecten ontwikkeld worden ook aan als ‘renewable go-to-areas’ om goed aan te sluiten bij Europese wetgeving – zoals RepowerEU – en het dwingende openbare belang van energietransitieprojecten verder juridisch te borgen.
  7. Zorg dat er naast het Transitiefonds Landelijk Gebied een innovatiefonds voor het toepassen van de ‘Best Beschikbare Technieken’ op het gebied van stikstofreductie komt. Dit fonds wordt ingezet om nieuwe technologieën te financieren, aan te jagen en op te schalen.
  8. Creëer een landelijke pool van stikstofdeskundigen en ecologen die overheden en initiatiefnemers kunnen bijstaan.
  9. Maak standaardteksten voor de onderbouwing van ‘alternatieven’ en ‘dwingende redenen’ vanuit de ADC-toets en een lijst van standaardmaatregelen voor natuurcompensatie. Het voordeel hiervan is dat dit duidelijkheid schept bij initiatiefnemers.
  10. Zorg voor het versneld uitvoeren van de Routekaart Schoon & Emissieloos Bouwen 2030 om stikstofemissievrij bouwmaterieel zo snel mogelijk op te schalen. Alle energietransitieprojecten waarbij inzet van bouwmaterieel nodig is, hebben te maken met deposities in de aanlegfase. Projectontwikkelaars en bouwers zijn volop bezig met het gebruik van schone bouwvoertuigen, maar lopen aan tegen enerzijds beschikbaarheid en anderzijds geschiktheid: er is nog relatief weinig uitstootvrij bouwmaterieel en voor sommige activiteiten zijn de benodigde machines nog in ontwikkeling.

 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Solarwatt zoekt:

International Marketing & Communication Manager

Fulltime (40 uur) - Tiel, 4004 JP, 25
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!