logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
4 maart 2023

De harde cijfers | SDE+(+): 17 procent minder zonnepanelen geïnstalleerd in eerste 2 maanden 2023

In de maanden januari en februari zijn er via de subsidie SDE+(+) 17 procent minder zonnepanelen geïnstalleerd. Deze week in ‘De harde cijfers’ een analyse van de nieuwste, voorlopige CertiQ-cijfers.

Als de cijfers van CertiQ kloppen, is de maand februari 2023 er voor de zakelijke zonne-energiemarkt een om snel te vergeten met een nettomaandgroei van 28,1 megawattpiek en netto slechts 11 nieuwe zonnepaneelinstallaties.

11 nieuwe installaties
CertiQ hanteert sinds dit jaar een nieuwe methodiek bij de registratie van pv-installaties die gerealiseerd worden via de SDE+(+). Ook bij deze datamethode zullen voortdurende correcties van het geïnstalleerde vermogen blijven plaatsvinden en blijft het vooralsnog onmogelijk om met 100 procent zekerheid het per kalendermaand en per kalenderjaar geïnstalleerde vermogen vast te stellen. De nieuwste cijfers kunnen dan ook als niet meer dan een eerste indicatie gezien worden, maar bieden tegelijkertijd wel een nauwkeuriger inzicht in de marktontwikkeling dan in het recente verleden.

In onderstaande tabel is te zien dat in februari voor alle vermogensklassen slechts enkele nieuw opgeleverde projecten zijn geregistreerd en het totaal aantal geregistreerde projecten slechts met 11 stuks is gegroeid. Opmerkelijk is dat daarbij ook in de vermogenscategorie 5-10 kilowattpiek, waar al jarenlang geen subsidie meer voor wordt toegekend, het aantal projecten met 52 stuks is gegroeid.

Vermogensklasse

Aantal nieuw registreerde projecten

1-5 kWp

-1

5-10 kWp

+52

10-50 kWp

-15

50-100 kWp

+4

100-250 kWp

-25

250-500 kWp

-4

500-1.000 kWp

-3

> 1.000 kWp

+3

Totaal

+11

In onderstaande grafiek is het cumulatief aantal door CertiQ geregistreerde pv-projecten per vermogensklasse te zien.

28,1 megawattpiek nieuw vermogen
Bij het in februari nieuw geregistreerd vermogen van de pv-projecten is in de meeste vermogensklassen nauwelijks groei zichtbaar. Enkel in de vermogensklasse van pv-projecten groter dan 1 megawattpiek is een duidelijke groei zichtbaar, van 35,7 megawattpiek, maar die is wel 90 procent lager dan in januari.

In de periode januari-februari 2022 werden 590 nieuwe pv-projecten geregistreerd met een vermogen van 480,6 megawattpiek. In de periode januari-februari 2023 ligt het installatieniveau in de voorlopige cijfers beduidend lager, te weten op 51 pv-projecten goed voor 398,1 megawattpiek. Dat zou een krimp van 17 procent betekenen wat betreft het opgeleverde vermogen. Belangrijke kanttekening is dat het om voorlopige cijfers gaat.

Forse correcties
De nieuwe dataoverzichten van CertiQ leiden ertoe dat ook het beeld over het per kalenderjaar geïnstalleerde vermogen voortdurend wordt bijgesteld. Waar CertiQ in de jaarrapportage per eind vorig jaar 33.347 pv-projecten registreerde met een opgesteld vermogen van 9.408,9 megawattpiek, werd dat in het nieuwe dataoverzicht afgelopen januari alweer gecorrigeerd naar 33.349 pv-projecten en 9.409,3 megawattpiek. Inmiddels is dat getal alweer bijgesteld naar 33.349 pv-projecten en 9.519,0 megawattpiek.

In onderstaande grafieken die de door CertiQ geregistreerde jaargroei van het aantal pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen laten zien, is overduidelijk zichtbaar dat de SDE+(+)-markt na het recordjaar 2020 een sterke terugval vertoont.

* tot en met februari 2023

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten