logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
11 februari 2023

De harde cijfers | SDE+(+): 354,4 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in januari, geïnstalleerd vermogen 2022 fors verlaagd

Nederland heeft in de maand januari 2023 via de subsidieregeling SDE+(+) 354,4 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd. Deze week in ‘De harde cijfers’ een analyse van de nieuwste CertiQ-cijfers.

De cijfers voor de maand januari leggen nog maar eens het grote probleem bloot van de Nederlandse statistieken over de groei van het opgesteld vermogen aan zonnepanelen: de cijfers zijn nooit compleet en maandelijkse correcties zijn de standaard geworden.

Nieuwe methodiek
CertiQ hanteert vanaf dit kalenderjaar een nieuwe methodiek bij de registratie van pv-installaties die gerealiseerd worden via de SDE+(+). Daarom zullen er in de komende periode correcties van het geïnstalleerde vermogen blijven plaatsvinden en blijft het vooralsnog onmogelijk om met 100 procent zekerheid het per kalendermaand en per kalenderjaar geïnstalleerde vermogen vast te stellen. De nieuwste cijfers kunnen dan ook als niet meer dan een eerste indicatie gezien worden.

‘-7’ nieuwe installaties
Want dat ook in de nieuwe datamethodiek van CertiQ correcties aan de orde van de dag zijn, blijkt uit de statistieken voor de maand januari. In onderstaande tabel is te zijn dat voor alle vermogensklassen slechts enkele nieuw opgeleverde projecten zijn geregistreerd en het totaal aantal geregistreerde projecten zelfs met 7 stuks is gedaald.

Vermogensklasse

Aantal nieuw registreerde projecten

1-5 kWp

-4

5-10 kWp

-1

10-50 kWp

+1

50-100 kWp

+2

100-250 kWp

+1

250-500 kWp

-4

500-1.000 kWp

-3

> 1.000 kWp

+1

Totaal

-7

In onderstaande grafiek is het cumulatief aantal door CertiQ geregistreerde pv-projecten per vermogensklasse te zien.

354,4 megawattpiek nieuw vermogen
Ook bij het in januari nieuw geregistreerd vermogen van de pv-projecten is in de meeste vermogensklassen nauwelijks groei zichtbaar. Enkel in de vermogensklasse van pv-projecten groter dan 1 megawattpiek is een significante groei zichtbaar. De maandgroei komt uit op 354,4 megawattpiek.

Forse correcties
De nieuwe dataoverzichten van CertiQ leiden ertoe dat ook het beeld over het per kalenderjaar geïnstalleerde vermogen fors moet worden bijgesteld. Waar CertiQ in de jaarrapportage per eind vorig jaar 33.347 pv-projecten registreerde met een opgesteld vermogen van 9.408,9 megawattpiek, is dat in het nieuwste dataoverzicht alweer gecorrigeerd naar 33.349 pv-projecten en 9.409,3 megawattpiek.

Doordat CertiQ een nieuwe methodiek hanteert (red. in onderstaande grafieken ‘Dataoverzicht (2023)’ genoemd), zijn in de jaargroeicijfers voor de periode 2019-2022 forse correcties zichtbaar ten opzichte van eerdere data. Want waar de maand- en jaarrapportages nog enige overeenkomst toonden – voor 2022 kwam uit deze 2 rapportages een jaargroei van 1.906,2 en 1.991,0 megawattpiek naar voren – komt de jaargroei voor 2022 in het nieuwste dataoverzicht uit op slechts 1.586,3 megawattpiek.

Ook het aantal nieuwe geregistreerde projecten is fors naar beneden bijgesteld – van 2.798 naar 1.949 stuks – en blijkt bijna gehalveerd ten opzichte van 2021. In de komende maanden zullen de cijfers over het kalenderjaar 2022 vermoedelijk een meer definitief karakter krijgen.

Gemiddelde projectomvang
Ondanks dat volgens de nieuwste CertiQ-data het totale aantal projecten en het daarmee gemoeide vermogen 2 jaar op rij is gedaald, groeit de gemiddelde projectomvang al sinds 2019. Afgelopen kalenderjaar is de gemiddelde projectomvang met maar liefst 58 procent gegroeid tot 814 kilowattpiek.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten