logo
wvhj2023
© GroenLeven
© GroenLeven
10 februari 2023

Jaarrapport CertiQ: vorig jaar 1.991 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd via SDE+(+)

VertiCer heeft in zijn jaarrapportage over 2022 het vorig jaar via de subsidieregeling SDE+(+) in Nederland geïnstalleerde volume aan zonnepanelen verhoogd tot 2.798 projecten en 2.036,4 megawattpiek.

Eerder bleek uit de maandrapportages van VertiCer (red. CertiQ en Vertogas zijn per 1 januari verder- gegaan onder de naam VertiCer) dat afgelopen kalenderjaar via de SDE+(+) 2.615 pv-projecten werden opgeleverd. Daarbij zou het gaan om een volume van 1.906,2 megawattpiek aan zonnepanelen. Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kwam een jaargroei van 2.067,6 megawattpiek naar voren.

Nieuwe methodiek
CertiQ hanteert vanaf dit kalenderjaar een nieuwe methodiek bij de registratie van pv-installaties die gerealiseerd worden via de SDE+(+) en daarom zullen er in de komende periode correcties van het geïnstalleerde vermogen blijven plaatsvinden. Hierdoor blijft het vooralsnog onmogelijk om met 100 procent zekerheid het per kalenderjaar geïnstalleerde vermogen vast te stellen.

Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

Maand- en jaarrapportages
De 2 onderstaande grafieken laten het per kalenderjaar volgens de maand- en jaarrapportages opgeleverde aantal zonnepaneelprojecten zien en het daarmee gemoeide vermogen in megawattpiek. Net als bij de maandrapportages, blijkt ook uit de nu door CertiQ gepubliceerde jaarrapportage dat het aantal opgeleverde pv-projecten voor het tweede jaar op rij fors is gedaald. Het in 2022 opgeleverde pv-vermogen is ook op basis van de jaarrapportage wel hoger dan in 2020.

33.347 pv-systemen
Per eind 2022 telde Nederland volgens de jaarrapportage van CertiQ 33.347 pv-systemen – goed voor 9.408,9 megawattpiek – die gerealiseerd zijn met SDE(+)-subsidie. In de 2 onderstaande grafieken is goed te zien dat het hoogste aantal nieuwe projecten in de projectklasse van 100-250 kilowattpiek (kWp) gerealiseerd is, maar tegelijkertijd is de groei van het totale aantal projecten het grootst in de projectklasse van 500-1.000 kilowattpiek (+22 procent) en in die van groter dan 1.000 kilowattpiek (+36 procent).

9.408,9 megawattpiek
Per eind 2022 telde Nederland volgens de jaarrapportage dus 9.408,9 megawattpiek aan pv-projecten die gerealiseerd zijn met SDE(+)-subsidie. In de 2 laatste grafieken is goed te zien dat het meeste nieuwe vermogen is gerealiseerd in de projectklasse groter dan 1.000 kilowattpiek. De groei van het totale opgestelde vermogen is het grootst in de vermogensklasse van 500-1.000 kilowattpiek (+36 procent) en die van groter dan 1.000 kilowattpiek (+27 procent).

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten