logowvhj2023
© Cosmin Ifto | Dreamstime.com
© Cosmin Ifto | Dreamstime.com
2 februari 2023

Het Europese Green Deal Industrial Plan: alle feiten en cijfers op een rij

De Europese Commissie heeft de uitwerking van het langverwachte groene industrieplan gepresenteerd. De redactie van Solar Magazine zet alle feiten en cijfers van het Green Deal Industrial Plan op een rij…

Het Green Deal Industrial Plan is het Europese antwoord op de Amerikaanse miljardensubsidies voor de productie van onder meer wafers, zonnecellen en zonnepanelen via de Inflation Reduction Act. Op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos had Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen al de hoofdlijnen van het plan geschetst. Tijdens een Europese top in Brussel bespreken de regeringsleiders van de EU-lidstaten volgende week het nu gepresenteerde plan.

4 pijlers
Von der Leyen benadrukt dat het Green Deal Industrial Plan voortbouwt op eerdere initiatieven zoals de Europese Green Deal en REPowerEU. ‘We hebben een unieke kans om met snelheid, ambitie en vastberadenheid de weg te wijzen om de industriële voorsprong van de EU in de snelgroeiende “NetZero”-technologie veilig te stellen. Europa is vastbesloten om de cleantech-revolutie te leiden. Voor onze bedrijven en mensen betekent dit dat we vaardigheden omzetten in hoogwaardige banen en innovatie in massaproductie. Dankzij een betere toegang tot financiering kunnen onze belangrijkste cleantech-industrieën snel opschalen.’

Op de eerste plaats moet het Green Deal Industrial Plan dus het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van de Europese Unie als investeringslocatie voor de industrie en fabrieken behouden. Dat gebeurt aan de hand van de 4 aanvullende pijlers uit onderstaande tabel.

Pijler

Bijbehorende onderdelen

Voorspelbare en vereenvoudigde regelgeving

- Snelle inzet van productiecapaciteit
- Levering van kritieke grondstoffen
- Betaalbaar en duurzame energie
- Net-Zero Industry Act
- Ontwerphervorming van de elektriciteitsmarkt

Toegang tot financiering versnellen

- Nationale en EU-financiering
- InvestEU, REPowerEU, Innovatiefonds, tijdelijk crisis- en overgangskader voor staatssteun (red. zie kader), een Europees Soevereiniteitsfonds

Vaardigheden verbeteren

- Groene en digitale vaardigheden
- European Skills Agenda, Partnership for Skills

Handel en veerkrachtige toeleveringsketens

- Gediversifieerde toegang tot kritische grondstoffen
- Vrijhandelsovereenkomsten, Critical Raw Materials Club, Clean Tech / Net-zero Industrial Partnerships

Net-Zero Industry Act
De Net-Zero Industry Act is naast het tijdelijk crisis- en overgangskader voor staatssteun (red. zie kader) een van de belangrijkste onderdelen van het Green Deal Industrial Plan. Doel van deze Act is om investeringen te concentreren op strategische projecten in de hele toeleveringsketen. De EU gaat onder meer de vergunningverlening voor nieuwe cleantech-productielocaties vereenvoudigen en versnellen.

Aangezien volgens Von der Leyen tussen de 35 en 40 procent van alle Europese banen door de groene transitie kan worden ‘getroffen’, wil de Europese Commissie ‘Net-Zero Industry Academies’ oprichten om bij- en omscholingsprogramma's uit te rollen in strategische industrieën.

270 miljard euro
De Europese Commissie houdt de lidstaten een worst van 270 miljard euro voor, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit grotendeels ‘oud’ geld is.

De EU-landen hebben namelijk eerder zogenaamde nationale herstel- en veerkrachtplannen ingediend waarmee ze aanspraak kunnen maken op geld uit het Europese coronaherstelfonds; de Recovery and Resilience Facility (RRF). Voor Nederland gaat het om een bedrag van 4,7 miljard euro en voor België om 5,9 miljard euro.

Als onderdeel van het Green Industrial Plan wil de Europese Commissie de landen nu motiveren om met een deel van dat geld hun groene industrie te subsidiëren. Van de genoemde 270 miljard euro is 20 miljard euro namelijk wel ‘nieuw’ geld dat specifiek bedoeld is voor de inspanningen die de EU-lidstaten uitvoeren onder de vlag van het REPowerEU-pakket en ook onderdeel zijn van de nationale herstel- en veerkrachtplannen.

Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun

Als onderdeel van het Green Deal Industrial Plan heeft de Europese Commissie de EU-lidstaten een ontwerpvoorstel toegestuurd om het tijdelijke crisiskader voor staatssteun om te zetten in een tijdelijk crisis- en transitiekader.

Dit voorstel draagt met name bij aan de tweede pijler van het Green Deal Industrial Plan, die erop gericht is sneller toegang tot financiering te bieden aan bedrijven die in de Europese Unie actief zijn.

Batterijen en zonnepanelen
Het ontwerpvoorstel moet investeringen stimuleren die zorgen voor een snellere uitrol van hernieuwbare energie en het terugdringen van de uitstoot van de industrie, maar ook de productie van producten die de energietransitie mogelijk maken.

Zo wil de Europese Commissie het voor de EU-lidstaten mogelijk maken om de productie van batterijen, zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, elektrolysers en kritieke grondstoffen financieel te ondersteunen.

Komende weken
Het tijdelijke crisiskader zou van kracht zijn tot en met 31 december 2025. Voordat het van kracht wordt, krijgen de lidstaten eerst de mogelijkheid om opmerkingen te maken over het ontwerpvoorstel van de Europese Commissie.

Vervolgens wil de Europese Commissie het tijdelijke crisis- en transitiekader in de komende weken vaststellen, waarbij ook de feedback van de lidstaten verwerkt wordt.

Algemene groepsvrijstellingsverordening
In het kader van het Green Deal Industrial Plan is de Europese Commissie ook drukdoende met de herziening van de zogenaamde algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit geeft EU-landen de mogelijkheid om staatssteun toe te kennen zonder deze vooraf ter goedkeuring voor te hoeven leggen aan de Europese Commissie.

De herziene AGVV zal de komende weken worden aangenomen en biedt de EU-lidstaten meer flexibiliteit bij het ondersteunen van belangrijke sectoren voor de energietransitie zoals waterstof, CO2-afvang en -opslag, emissievrije voertuigen en energieprestaties van gebouwen. De Europese Commissie is met name van plan de aanmeldingsdrempels voor steun voor groene investeringen verder te verhogen en het toepassingsgebied van investeringssteun voor laad- en tankinfrastructuur uit te breiden. Door alle EU-lidstaten dezelfde mogelijkheid te geven, hoopt de Europese Commissie ook de onderlinge concurrentie tussen de Europese landen te beperken.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.