Solar Magazine - Netbeheerders uiten zorgen over loslaten plafond voor wind- en zonne-energie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Netbeheerders uiten zorgen over loslaten plafond voor wind- en zonne-energie
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Netbeheerders uiten zorgen over loslaten plafond voor wind- en zonne-energie

Netbeheer Nederland meldt zich zorgen te maken over de gevolgen van het besluit van minister Rob Jetten om in de subsidieregeling SDE++ het plafond van 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie los te laten.

Naar aanleiding van een adviesrapport van Greetje Bos over de vraag of het RES-doel formeel opgehoogd dient te worden – en wat belangrijke randvoorwaarden zijn om de biedingen uit de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 boven de 35 terawattuur te kunnen verzilveren – kwam Jetten tot zijn besluit.

Zorgen
Netbeheer Nederland stelt nu dat het realiseren van meer grootschalige opwek alleen uitvoerbaar is wanneer de bestaande infrastructuur daarvoor geschikt is en er geen aanpassing of aanleg van infrastructuur nodig is. ‘Hoewel wij blij zijn dat het doel niet formeel verhoogd wordt, maken we ons zorgen dat nieuwe projecten boven de 35 terawattuur wel aanspraak maken op subsidies.’

Netbeheer Nederland maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van het beleid van de minister. ‘Netbeheerders vrezen echter dat het verhogen van de doelen zonder rekening te houden met het energiesysteem als geheel geen oplossing is, omdat nog meer duurzaam opgewekte stroom zonder de juiste sturing niet inpasbaar is op het elektriciteitsnet. Een van de oplossingsrichtingen is dat duurzaam opgewekte elektriciteit ingepast wordt op de plekken waar de energie-infrastructuur daar al voor geschikt is, in combinatie met flexibiliteitsopties. Ook bestaande mogelijkheden zoals bijvoorbeeld cable pooling of om bestaande wind- en zonneparken te laten groeien in vermogen door opgewekte energie direct lokaal te koppelen aan het gebruik of opslag, dragen bij aan de realiseerbaarheid van de opgave.’

Onbedoelde effecten SDE++
De netbeheerders onderschrijven dat de SDE+(+)-regeling heel succesvol is geweest in het stimuleren van opwek van duurzame energie. ‘De SDE+(+) is echter een financieel instrument. Netbeheerders zien daarvan ook onbedoelde effecten; namelijk vele zonneweides die op zonnige dagen veel meer energie leveren dan het net aankan. Dat zorgt voor congestie op het net en de vele investeringen in zon concurreren met investeringen in windparken.’

Netbeheer Nederland vindt het zorgelijk dat het plafond in de SDE++regeling er in 2023 al afgaat, maar dat daar geen concreet beleid voor terugkomt. ‘Sturingsmechanismen op lange en korte termijn zijn nodig, zoals aanvullende voorwaarden bij de SDE++ om de impact op de elektriciteitsnetten te minimaliseren. Want het wordt steeds belangrijker om productie, verbruik en netcapaciteit goed op elkaar te laten aansluiten.

Beperkt beslag
Een verhoging in de aanvragen voor meer grootschalige hernieuwbare opwek op land kan volgens Netbeheer Nederland alleen als heel beperkt beslag wordt gelegd op de middelen van de netbeheerder, waardoor verdere netcongestie zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Energie-infrastructuur is mede bepalend voor keuzes in ruimtelijke ontwikkeling. Door schaarste aan netcapaciteit en de benodigde middelen om dit aan te pakken (tijd, ruimtelijke ordening, personeel, materiaal en financiering) is het belangrijk om aanleg van infrastructuur te prioriteren naar de grootste maatschappelijke belangen’, besluit de koepelorganisatie.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Junior Beheerder Onderhoudscontracten

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!