Solar Magazine - SDE++: bedrijven moeten nog 1,2 miljard euro subsidie terugbetalen, RVO zoekt oplossing
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE++: bedrijven moeten nog 1,2 miljard euro subsidie terugbetalen, RVO zoekt oplossing
© KiesZon

SDE++: bedrijven moeten nog 1,2 miljard euro subsidie terugbetalen, RVO zoekt oplossing

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en minister Jetten gaan gezamenlijk verkennen hoe RVO te veel betaalde voorschotten aan via de SDE++ gesubsidieerde projecten beter kan terugvorderen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldde vorig jaar al dat ondernemers subsidie hebben ontvangen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (en Klimaattransitie), kortweg SDE+(+), door de hoge stroomprijzen mogelijk een deel zouden moeten terugbetalen.

Te hoog voorschot
De SDE++ is een exploitatiesubsidie: de ondernemer ontvangt een subsidiebedrag voor elke hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie of gereduceerde CO₂. De overheid verstrekt een voorschot op basis van de verwachte marktprijzen vastgesteld voor 1 november van het voorgaande jaar. ‘Het is wenselijk om te werken met een voorschot, omdat ondernemers gedurende het jaar kosten maken om hun productie-installatie in stand te houden (onderhoud, aflossing, inkoop van biomassa of stroom)’, duidt minister Jetten.

Na afloop van het kalenderjaar – vanaf april – volgt een bijstelling van het voorschot op basis van de daadwerkelijke marktprijzen – definitief correctiebedrag – en de daadwerkelijke productie. ‘Voor het bepalen van zowel het voorlopige als het definitieve correctiebedrag baseer ik me op adviezen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)’, duidt Jetten. ‘Door de sterk stijgende energieprijzen in 2021 blijken de voorlopige correctiebedragen – die zijn vastgesteld in november 2020 – flink lager te zijn geweest dan de definitieve correctiebedragen. Hierdoor hebben projecten een te hoog voorschot gekregen, omdat de SDE++-systematiek ervan uitgaat dat zij meer inkomsten konden krijgen uit de verkoop van energie.’

400 miljoen euro teruggestort
De SDE++-projecten hebben volgens minister Jetten over 2021 in totaal circa 900 miljoen euro te veel voorschot ontvangen, waarvan inmiddels al zo’n 400 miljoen euro is teruggestort. RVO heeft de ontvangende partijen per brief gewezen op het feit dat te veel betaalde voorschotten zullen worden verrekend en uiterlijk bij de vaststelling terugbetaald moeten worden.

‘De te veel betaalde voorschotten zijn naar verwachting, na aftrek van reeds gedane terugbetalingen, per 1 oktober 2022 opgelopen tot 1,2 miljard euro’, licht Jetten toe. ‘RVO zal in eerste instantie trachten deze te veel betaalde voorschotten te verrekenen met toekomstige betalingen. Door de aanhoudend hoge energieprijzen in 2022 blijkt dat voor nagenoeg alle categorieën van hernieuwbare- energieproductie de voorlopige correctiebedragen voor 2023 dusdanig hoog zijn, dat zij in 2023 geen voorschot krijgen. RVO heeft daardoor in 2023 ook nauwelijks de mogelijkheid om deze te veel verstrekte voorschotten te verrekenen. Ik verken daarom de komende tijd samen met RVO hoe hiermee het beste kan worden omgegaan, ook of een dwingender aanpak nodig is, mede met het oog op de continuïteit van hernieuwbare-energieprojecten en doelmatige uitgaven van de rijksbegroting.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Installateur Zonnepanelen

32-40 uur - Dordrecht
kWh People zoekt:

Solar Asset Manager

Fulltime (40 uur) - Midden Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!