logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
21 september 2021

Ondernemers moeten door hoge elektriciteitsprijzen mogelijk SDE+(+)-subsidie terugbetalen

Ondernemers die dit jaar subsidie ontvangen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (en Klimaattransitie), kortweg SDE+(+), moeten door de hoge stroomprijzen mogelijk een deel terugbetalen.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers die subsidie moeten terugbetalen, ontvangen hierover bericht van RVO.

Marktwaarde hoger
De hoogte van de SDE+(+)-subsidie is gekoppeld aan de gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit; oftewel de opbrengst van de geproduceerde elektriciteit. Hoe hoger de marktwaarde, hoe minder subsidie ondernemers ontvangen. Zij ontvangen dan namelijk meer geld van de energieafnemer. Bij een lagere marktwaarde krijgen ondernemers juist meer subsidie. Zij ontvangen dan immers minder geld van hun energieafnemer.

Subsidievoorschot
Ondernemers ontvangen ieder jaar een voorschot op de subsidie. Dit voorschot is gebaseerd op de jaarlijks vastgestelde, gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit. RVO, die de regeling namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert, corrigeert het subsidiebedrag ieder kalenderjaar.

Dit doet de organisatie aan de hand van het vastgestelde, definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Dit bijstellen van de subsidie heeft dit kalenderjaar dus mogelijk negatieve gevolgen voor subsidieontvangers.

Trend zet door
‘De trend van hoge elektriciteitsprijzen van de afgelopen maanden zet waarschijnlijk door’, stelt RVO. ‘De verwachting is dan ook dat de definitieve correctiebedragen in 2021 hoger zijn dan de voorlopige correctiebedragen, waarop het voorschot gebaseerd was. De kans is groot dat ondernemers hierdoor te veel subsidie hebben ontvangen. Dit leidt tot een negatieve bijstelling. Wij vragen ondernemers rekening te houden met het effect van deze marktontwikkeling.’

Ondernemers die mogelijk te veel subsidie hebben ontvangen, krijgen hierover bericht voor 1 oktober 2021. Hierin staat ook wat zij moeten doen om rekening te houden met het effect van deze marktontwikkeling.

De bijstelling in het kort

Ondernemers die SDE+(+)-subsidie ontvangen krijgen iedere maand een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende kalenderjaar. Die voorschotten corresponderen met 80 procent van te subsidiëren energieproductie.

RVO.nl berekent de voorschotten met een voorlopig correctiebedrag dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Omstreeks april stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve correctiebedragen vast en publiceert deze in de Staatscourant.

Wanneer de productie over het volledige kalenderjaar bekend is, stelt RVO de bedragen bij. Dit doet de organisatie aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en/of warmteprijzen. Er wordt dan gekeken of ondernemers te weinig of te veel SDE++-subsidie hebben ontvangen.

Die bijstelling kan zowel positief als negatief zijn. Bij een negatieve bijstelling heeft men te veel SDE++-subsidie ontvangen. Dit bedrag verrekent RVO met de toekomstige voorschotten.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten