logo
wvhj2023
© Alpegor | Dreamstime.com
© Alpegor | Dreamstime.com
18 november 2022

Holland Solar: 2 miljard kuub minder gas nodig in 2025 bij uitrol extra zonnepanelen

Nederland kan door extra zonnepanelen en zonnecollectoren te installeren in 2025 het gasverbruik in 2025 met 2 miljard kubieke meter terugdringen. In 2030 kan dat zelfs 6 miljard kuub zijn.

In 2021 werd volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bijna 8 miljard kubieke meter gas gebruikt voor de productie van elektriciteit.

Ambitie opschroeven
Het PBL schatte afgelopen maand in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) in dat er in 2030 ruim 7 terawattuur aan zonnestroomproductie op daken van woningen zal zijn en ruim 18 terawattuur aan zonnestroomproductie van grote daken en zonneparken; tezamen dus 25 terawattuur in 2030.

De Werkgroep Extra Opgave van het uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord stelde afgelopen zomer in het rapport ‘Alles uit de Kast’ dat de ambitie opgeschroefd moet én kan worden. In het rapport stelde de werkgroep dat er in 2030 7 terawattuur extra op daken van woningen wordt geproduceerd – in totaal dus 14 terawattuur – en 20 terawattuur meer mogelijk is via windmolens op land of via zonnepanelen op grote daken en zonneparken. Dit zou de te verwachten zonnestroomproductie in 2030 op 52 terawattuur brengen.

Verdubbeling zon
Op basis van het huidige beleid zal er in 2025 ongeveer 19 terawattuur aan zonnestroom in Nederland geproduceerd worden, maar met extra inzet is volgens Holland Solar in 2025 10 terawattuur extra mogelijk; in totaal dus 29 terawattuur. In 2030 is zelfs meer dan een verdubbeling van de door het PBL gehanteerde groei mogelijk, zoals te zien in onderstaande tabel.

2030 (in terawattuur)

PBL

Holland Solar

Kleinschalig zon (op woningen)

7

14

Grootschalig zon (op daken, land en water)

18

38

Totaal

25

52

Besparing
De 10 terawattuur extra zonnestroom leidt in 2025 volgens Holland Solar tot een besparing van 2 miljard kubieke meter gas en in 2030 zelfs 6 miljard kubieke meter. Daarnaast zou via de opwekking van zonnewarmte met zonnecollectoren in 2030 circa 1 miljard kubieke meter aardgas vervangen kunnen worden, in 2025 is dat 0,3 miljard kubieke meter.

Holland Solar vraagt overheid om actie

De door Holland Solar benoemde groeicijfers zijn alleen mogelijk met hulp van de overheid. De brancheorganisatie vraagt de overheid daarom om:

 1. De installatie van zonnepanelen op daken van woningen te blijven stimuleren
  Holland Solar vraagt bij aanpassing van de salderingsregeling rekening te houden met dat de terugverdientijd voor een gemiddeld residentieel zonnestroomsysteem niet meer dan 7 jaar wordt.
 2. De installatie van grootschalige zonnestroomsystemen op daken, land en water te blijven stimuleren
  De rijksoverheid zou, samen met provincies en gemeenten, expliciet de wens moeten uitspreken om in 2030 veel meer dan 35 terawattuur aan duurzame-elektriciteitsproductie uit wind en zon te willen realiseren. Als opvolger van de SDE++-regeling zou er een nieuwe stimuleringsregeling moeten komen, gebaseerd op een bandbreedtemodel – Contract for Difference – die de sector de benodigde investeringszekerheid biedt en intrinsiek overstimulering voorkomt. Verder dienen de aangekondigde regelingen voor een dakversterkingssubsidie en een extra budget voor multifunctionele zonneparken zo spoedig mogelijk uitgewerkt en ingevoerd te worden. Tot slot moeten vergunningsprocedures bij gemeentes en provincies anders ingericht worden om het ambtelijk en juridische apparaat te ontlasten en de doorlooptijden te verkorten.
 3. De stimulering van zonnewarmtesystemen te optimaliseren
  De kosten van de gehele zonnewarmte-installatie – dus ook die van het opslagvat – dienen meegenomen te worden in de ISDE-subsidie. In het budget voor de stadswarmte-infrastructuur dient ook ruimte te zijn voor opslagsystemen voor warmte, bijvoorbeeld zonnewarmte.
 4. De beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet de energietransitie niet te laten frustreren
  In overbelaste gebieden zouden netbeheerders standaard congestiemanagement moeten toepassen waarbij marktpartijen worden vergoed voor het nemen van maatregelen om het net te ontlasten. De inzet van grootschalige batterijopslagsystemen en andere flexibele technieken zoals dynamische, industriële warmtepompen en elektrische boilers, moet gestimuleerd worden om optimaal gebruik te kunnen maken van de pieken van zonnestroom. Tot slot dienen de hoge nettarieven voor standalone batterijen afgeschaft te worden.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten