logo
wvhj2023
© Alliander
© Alliander
2 november 2022

Klimaat- en Energieverkenning 2022: 85 procent stroom in 2030 hernieuwbaar

85 procent van de stroom in Nederland zal in 2030 hernieuwbaar zijn. Dat voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de 2022-editie van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).

De raming van de hoeveelheid groene stroom is 11 procent hoger dan vorig jaar. Dat komt volgens de onderzoekers vooral door de extra windparken op zee, maar ook door een grotere toename van zonnestroom en windenergie op land. Het aandeel hernieuwbare warmte stijgt slechts van 8 procent nu naar 14 procent in 2030. Dit groeitempo ligt volgens de onderzoekers beduidend lager dan wat de Europese richtlijn voorschrijft.

23 terawattuur zonne-energie
De nettoproductie van hernieuwbare elektriciteit ligt in 2030 naar verwachting van het PBL op 118 terawattuur. Hiervan is 68 terawattuur afkomstig van windenergie op zee, 23 terawattuur van windenergie op land en eveneens 23 terawattuur van zonne-energie.

31 procent
De Europese richtlijn voor hernieuwbare energie, REDII, heeft als doel om het gebruik van hernieuwbare energie – dus elektriciteit en warmte –  in de Europese Unie te vergroten naar 32 procent in 2030. In het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 heeft Nederland aangegeven te streven naar minimaal 19,6 procent hernieuwbare energie in 2025 en minimaal 27,0 procent in 2030.

Het aandeel hernieuwbare energie groeit in de KEV-raming met het vastgestelde en voorgenomen beleid echter naar 21 procent in 2025 en naar afgerond 31 procent in 2030.

Kalenderjaar

Aandeel hernieuwbare energie

2005

2,5 procent

2020

11,5 procent

2021*

12,0-13,4 procent

2030

31 procent

Bandbreedte 2030

27-33 procent

* In 2021 lag het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in Nederland tussen de 12,0 en 13,4 procent, maar het exacte aandeel kan nog niet worden berekend door onzekerheden rondom het implementeren van duurzaamheidscriteria voor biomassa uit de herziene Europese richtlijn REDII.

Fit for 55 en REPowerEU
Het PBL concludeert verder dat Nederland vooralsnog geen antwoord heeft op de mogelijk hogere doelstelling voor hernieuwbare energie vanuit de Europese Unie via het Fit for 55-pakket en het REPowerEU-plan.

Daarbij gaat het onder andere om de bindende doelstelling voor het aandeel hernieuwbare energie in 2030 op Europees niveau te verhogen van 32 naar 40 procent. De Europese Commissie rekent voor Nederland een aandeel hernieuwbare energie van 36 procent in 2030 als een kostenefficiënte bijdrage aan Fit for 55. ‘De aan Nederland gevraagde bijdrage kan nog hoger gaan uitvallen als het voorstel uit REPowerEU wordt aangenomen om de doelstelling voor Europa te verhogen naar 45 procent hernieuwbare energie in 2030’, stelt het PBL. ‘In de KEV-raming met het vastgestelde en voorgenomen beleid ligt het scherpere Fit for 55-doel van 36 procent buiten de bandbreedte voor 2030; dat wordt dus naar verwachting niet gehaald.

Extra windparken
In 2031 neemt het aandeel hernieuwbare energie volgens het PBL echter wel fors toe. Dat komt doordat er volgens de planning in de jaren 2030 en 2031 extra windparken op zee operationeel worden. Daardoor komt het verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2031 op 36 procent te liggen, nagenoeg gelijk aan de Nederlandse bijdrage die de Europese Commissie voor 2030 heeft berekend.

Om in 2030 al op een aandeel van 36 procent uit te komen, zal er volgens het PBL waarschijnlijk naar andere hernieuwbare technologieën dan windenergie op zee gekeken moeten worden. Het lijkt namelijk niet waarschijnlijk dat de planning van de windparken naar voren kan worden gehaald.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten