logo
wvhj2023
© Alliander
© Alliander
1 november 2022

Brede coalitie pleit voor korte doorlooptijden netinfrastructuur en wind en zon op land

De doorlooptijd van hernieuwbare-energieprojecten en andere klimaattechnieken moet flink verkort worden om de klimaatdoelen te halen. Daarvoor pleit een coalitie met Holland Solar, Netbeheer Nederland en de NVDE.

De coalitie van bedrijven en brancheorganisaties stelt dat de huidige lange doorlooptijden van 8 tot 10 jaar ervoor zorgt dat duurzame-energieprojecten pas ná 2030 gerealiseerd zullen worden. Daarmee raken de klimaatdoelen in ijkjaar 2030 buiten bereik.

Papieren fase
Als het lukt om de besluitvorming, vergunningsprocedures, kaders voor ruimtelijke ordening en het bieden van duidelijkheid over infrastructuur op een andere, snellere manier te organiseren, dan kan Nederland de klimaatdoelen voor 2030 halen.

‘De papieren fase van energieprojecten zou niet langer hoeven duren dan de bouw’, stelt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Zon en wind op land
De bedrijvencoalitie heeft per klimaattechniek geanalyseerd welke doorlooptijden deze gemiddeld hebben en hoe ze verkort zouden kunnen  worden. Zeker voor de aanleg van warmtenetten, het opschalen van groene waterstof, de elektrificatie van de industrie en de aanleg van windparken geldt dat zonder andere aanpak 2030 uit het zicht raakt.

De coalitie stelt dat de gemiddelde doorlooptijd van windprojecten op land tussen de 5 en 10 jaar bedraagt. Zonne-energieprojecten op land hebben veelal een veel kortere doorlooptijd. Juist vanwege die veel kortere doorlooptijd is de realisatie van een netaansluiting vaak het knelpunt. Deze besluitvorming is volgens de coalitie ook urgent, omdat een stabiele pijplijn aan projecten belangrijk is voor een goed Nederlands investeringsklimaat voor zon en wind op land; een plotselinge stop in deze pijplijn is schadelijk.

Reeks aanbevelingen
De coalitie doet het kabinet en in het bijzonder minister Jetten voor Klimaat en Energie een reeks aanbevelingen om doorlooptijden te versnellen. Een van de aanbevelingen is het aanwijzen van ‘renewables go-to areas’ zoals de Europese Commissie voorstelt in het REPowerEU-plan. ‘Deze locaties zijn uitermate geschikt voor hernieuwbare energie en energie-infrastructuur en hebben beperkte milieurisico’s’, stelt de coalitie. ‘Hier gelden snellere en eenvoudigere vergunningsprocedures, die maximaal 1 jaar mogen duren. Deze go-to areas kunnen ook fungeren als schakels in het energie- en mobiliteitssysteem, wanneer er ruimtelijk gezien koppelingen worden gemaakt met bestaande infrastructuren, zoals spoorlijnen, waterwegen, buisleidingen of hoogspanningstracés.’

Voor overige gebieden stelt de coalitie voor om een tijdsnorm van 2 jaar te hanteren voor de ruimtelijke procedure – te weten het voortraject en de vergunningverlening – voor duurzame-energieprojecten en netinfrastructuur. ‘Zet een sanctie op het niet halen van een termijn door het bevoegd gezag of zorg voor automatische vergunningverlening na het verstrijken van een termijn (‘vergunningverlening van rechtswege’) door automatische publicatie van de vergunning in te regelen’, schrijft de coalitie.

De coalitie wil dat er ook meer budget komt voor gemeenten, provincies en waterschappen voor extra taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Ook het Landelijk Ambtelijk Expertteam Ruimtelijke Procedures moet extra budget krijgen om meer ambtelijke capaciteit in te kunnen huren.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten