Solar Magazine - Vol stroomnet: netbeheerders vragen om spoedpakket en sterk verkorte doorlooptijden
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Vol stroomnet: netbeheerders vragen om spoedpakket en sterk verkorte doorlooptijden
© TenneT

Vol stroomnet: netbeheerders vragen om spoedpakket en sterk verkorte doorlooptijden

Netbeheer Nederland pleit voor een landelijke aanpak met een spoedpakket aan wet- en regelgeving en vraagt om sterk verkorte doorlooptijden van ruimtelijke procedures om het volle stroomnet aan te pakken.

De netbeheerders stellen dat – mede naar aanleiding van het nieuws dat in de provincies Limburg en Noord-Brabant een voorlopige stop afgekondigd is voor nieuwe grootverbruikers die een aansluiting willen op het elektriciteitsnet – een gezamenlijke aanpak hard nodig is. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken de netbeheerders het beoogde spoedpakket graag zo snel mogelijk uit.

Spoedpakket
Het spoedpakket moet allereerst zorgen dat bestaande netcapaciteit beter benut kan worden. De netbeheerders willen dat er zowel in congestiesituaties als in dreigende congestiesituaties – gele schaarstegebieden – een pakket aan maatregelen ligt dat klanten toegang geeft tot het stroomnet. Belangrijk is dat de benuttingsgraad van het stroomnet vergroot wordt, terwijl betrouwbaarheid en leveringszekerheid gewaarborgd blijven.

Het spoedpakket betreft wet- en regelgeving die pas na 2022 bekrachtigd en geïmplementeerd zou worden en waarvoor nu dringend een versnelling nodig is om in de noodzakelijke uitbreiding en optimalisatie van het net te voorzien. Ten tweede herhalen de netbeheerders hun pleidooi om de nettarieven anders in te regelen, zodat met prijsprikkels het elektriciteitsnet efficiënter kan worden gebruikt. Ten derde moet het afbouwen van de salderingsregeling versneld worden behandeld in de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat huishoudens worden gestimuleerd om opgewekte stroom direct te gebruiken. Naast  3 concrete punten die de netbeheerders in het vervolgtraject willen meenemen, stellen ze dat het van belang is de datakwaliteit van transportprognoses te verbeteren. Daarmee kunnen netbeheerders op eenduidige wijze interpreteren welk transport op welk moment en op welke locatie benodigd is. Dit leidt tot betere en meer voorspelbare scenario’s waarin niet onnodig beslag wordt gelegd op transportcapaciteit.

Doorlooptijden
Naast het spoedpakket aan wet- en regelgeving pleit Netbeheer Nederland voor het maximaal verkorten van de doorlooptijden voor ruimtelijke inpassing van de benodigde energie-infrastructuur. De netbeheerders willen samen met het Rijk en medeoverheden vóór 1 januari 2023 een actiegerichte samenwerking inrichten.

‘Snelle aanpassing van de netten vraagt om snelle invoering van wetten, ook vragen we de Tweede Kamer ruimte op de agenda om de voorstellen te behandelen’, stelt Hans-Peter Oskam, directeur Beleid & Energietransitie bij Netbeheer Nederland. ‘Om meer ruimte te geven aan snelle uitbreiding van het energiesysteem en de klimaatsprint te halen, is krachtig ingrijpen van de overheid noodzakelijk.’

Voorstellen voor versnellen ruimtelijke inpassing

Netbeheer Nederland benoemt 9 elementen die de ruimtelijke inpassingen van de energie-infrastructuur kunnen versnellen:

  1. Energie-infrastructuur proactief meenemen in het provinciaal en gemeentelijk omgevingsbeleid, inclusief de inzet van ruimtelijk instrumentarium om realisatie te versnellen door middel van een inpassingsplan/projectbesluit, een coördinatieregeling en de Crisis- en herstelwet (Chw).
  2. Aanwijzen van het bevoegd gezag per (prioritair) project.
  3. Aanwijzen van Rijk of provincie als bevoegd gezag voor buitenstedelijke inpassing van tracés door beschermd landschap en natuur en/of meervoudig grondgebruik met meerdere (particuliere) eigenaren.
  4. Opzetten van een flexpool van stedenbouwkundigen/procesmanagers, zodat voldoende capaciteit voor gemeenten gewaarborgd kan zijn voor ruimtelijke inpassing van energie-infrastructuur.
  5. Standaardisering voor het ontwerp van elektriciteitsstations, milieuwetgeving én omgevingswaarden (met kaders voor afwijking en meerkosten).
  6. (Pro)actief grondbeleid door overheden, inclusief mogelijkheid tot onteigening, naar gelang urgentie van uitbreidingsinvesteringen van de energie-infrastructuur.
  7. Klanten die nog geen bestemmingsplan of omgevingsvergunning hebben, kunnen in gele schaarstegebieden geen aanvraag doen voor een aansluiting op de energie-infrastructuur.
  8. Aanwijzen prioriteitsgebieden voor versnelling.
  9. Afstemmen aanpak op lopende processen en programma’s zoals het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI).

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Zonnepanelen op het Dak BV zoekt:

PV Designer / Werkvoorbereider

Fulltime (40 uur) - Barneveld
SolarToday zoekt:

HR-medewerk(st)er

Parttime (24 uur) - Hendrik Figeeweg 1R, 2031BJ Haarlem
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!