logo
wvhj2023
© Liskonogaleksey | Dreamstime.com
© Liskonogaleksey | Dreamstime.com
22 oktober 2022

De harde cijfers | Vlaanderen: aantal aanvragen subsidie thuisbatterij 9 procent gegroeid

In de eerste 8 maanden van het kalenderjaar is het aantal premieaanvragen voor een thuisbatterij in Vlaanderen met 9 procent gegroeid. Deze week in ‘De harde cijfers’ een analyse van de nieuwe marktcijfers.

Eerder dit jaar werd bekend dat Vlamingen tot en met eind mei 6.938 keer subsidie hadden aangevraagd voor een thuisbatterij. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat het aantal aanvragen 22 augustus op 13.207 stond. Daarmee is de snelheid waarmee de aanvragen binnenkomen in de periode juni-juli-augustus opgelopen naar ruim 2.300 per maand.

9 procent meer
Minister Demir van Energie heeft naar aanleiding van vragen van Chris Janssens (Vlaams Belang) het Vlaams Parlement de nieuwe cijfers toegestuurd.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat de aanvraagsnelheid over de eerste 8 maanden met 9 procent is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Doordat het aantal premieaanvragen in de zomermaanden echter fors hoger lag dan in de eerste 5 maanden van het kalenderjaar, zal de groei voor dit kalenderjaar uiteindelijk fors hoger uitvallen. Minister Demir stelt een lineaire stijging in het aantal nieuw ingediende aanvragen per maand te verwachten in de periode september-december.

In onderstaande grafiek zijn de premieaanvragen per provincie te zien; voor 2021 en voor de eerste 8 maanden van 2022. De provincie Antwerpen leidt nog altijd de dans, maar heeft – vermoedelijk door de groepsaankoop – de provincie Oost-Vlaanderen in haar nek hijgen.

3.805 goedgekeurde aanvragen
Voor het kalenderjaar 2022 staat de teller van het aantal goedgekeurde aanvragen tot dusver op 3.805 stuks; oftewel 29 procent. Voor het kalenderjaar 2021 staat dat op 16.506 stuks; oftewel 88 procent van de aanvragen.

30 procent meer weigeringen
Opvallend is dat het percentage geweigerde aanvragen gegroeid is van 6,2 procent vorig jaar naar 8,0 procent in het lopende kalenderjaar. Daarbij moet opgemerkt worden dat nog niet alle ingediende aanvragen beoordeeld zijn. Het absolute aantal weigeringen voor het kalenderjaar 2022 ligt met 1.055 stuks nu al bijna net zo hoog als voor 2021 waarvoor tot op heden 1.162 premie-aanvragen geweigerd zijn.

Wat verder opvalt is dat voor 1.185 in 2021 aangevraagde premies niet bekend is of deze zijn goedgekeurd of geweigerd. Voor het kalenderjaar 2022 is dat van 8.347 aanvragen nog niet bekend.

Toegekende premie 31 procent lager
De dit kalenderjaar toegekende premies zijn gemiddeld 31 procent lager. Waar de gemiddelde subsidie vorig jaar 2.119 euro bedroeg, is dat voor dit jaar vooralsnog 1.472 euro. In West-Vlaanderen daalden de toegekende premies het hardst, te weten van 2.112 naar 1.389 euro. In Oost-Vlaanderen was de daling van 2.025 naar 1.453 euro het minst groot.

‘Niet voor iedereen rendabel’
Test Aankoop berekende dat wie een toestel van tussen de 3.600 en 4.800 euro aanschaft, een premie van 1.275 euro krijgt. Maar de consumentenorganisatie stelt eveneens dat, ondanks het premiebeleid, thuisbatterijen ‘financieel niet rendabel’ zijn. Naast Test Aankoop zijn er nog andere organisaties en energie-experts die een thuisbatterij geen rendabele investering vinden. Zo ook Zero Emission Solutions, een studie- en consultancybureau rond hernieuwbare energie.

In haar antwoorden op de vragen van Janssens stelt minister Demir overigens de mening te delen van consumentenorganisatie Test Aankoop; dat ondanks de premie in veel gevallen de kostprijs van een batterijsysteem zeer hoog blijft en niet voor iedereen rendabel is. ‘Voor veel gezinnen zal deze investering niet op een redelijke termijn kunnen worden terugverdiend. Daarom roep ik burgers op om zich ook steeds goed te informeren vooraleer een thuisbatterij aan te schaffen. Ik heb aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gevraagd om via een bijkomende evaluatie van de batterijpremie na te gaan of de veranderende marktomstandigheden een bijsturing van de premie vereisen voor het jaar 2023. In het najaar zal de Vlaamse Regering hierover een beslissing nemen.’

Simulator 70.822 keer gebruikt
De Vlaamse overheid ontwikkelde eerder in samenwerking met de UGent al een simulator waarmee consumenten zelf kunnen berekenen of een thuisbatterij voor hen interessant is of niet. ‘In 2021 werd de simulator 96.100 keer bezocht’, aldus Demir. ‘In 2022 werd de simulator reeds 70.822 keer bezocht (red. tot en met eind augustus. Er werd slechts een beperkt aantal klachten ontvangen. Het VEKA ontving veelal vragen over de gebruikte aannames in de simulator, die tot verdere verduidelijkingen in het aannamedocument hebben geleid.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten