logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam
© Martijn Beekdam
13 oktober 2022

Staatssecretaris Van Rij: overgangsregeling voor btw-nultarief zonnepanelen niet nodig

Er is geen overgangsregeling nodig om facturatieproblemen bij installateurs te voorkomen die ontstaan door de invoering van het btw-nultarief voor zonnepanelen. Dat stelt staatssecretaris Van Rij.

De Tweede Kamerfracties van onder meer CDA en VVD hadden staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij een reeks vragen gesteld over de invoering van het btw-nultarief op zonnepanelen voor woningen dat per 1 januari 2023 van kracht wordt.

Aanbetaling
De Tweede Kamerleden van het CDA hadden Van Rij gevraagd of goedgekeurd kan worden dat het btw-nultarief ook van toepassing is op vooruitbetalingen in 2022 op de levering/installatie van zonnepanelen in 2023. Een van de wet afwijkende overgangsregeling voor vooruitbetalingen in 2022 wordt door de staatssecretaris echter niet noodzakelijk geacht.

‘Als de zonnepanelen in 2023 worden geïnstalleerd, is de zonnepaneeleigenaar in 2022 geen btw verschuldigd omdat in 2022 geen stroom aan het net wordt geleverd’, stelt de staatssecretaris. ‘Alsdan is ook het forfait niet van toepassing. Voor zover er al sprake is van het moeten doen van een aanbetaling – meer dan de helft van de installateurs blijkt hier niet om te vragen, zo blijkt uit een enquête van Holland Solar (red. Van Rij verwijst hierbij naar de enquête van Solar Magazine) – kan de btw die daarop drukt in de regel volledig in aftrek worden gebracht. Om die btw-aftrek te verzilveren, moet de particuliere zonnepaneeleigenaar zich nog aanmelden bij de Belastingdienst. In zoverre verschilt deze situatie niet van zonnepaneeleigenaren die in 2022 nog zonnepanelen laten installeren; ook die moeten zich melden om de btw-aftrek te verzilveren. Voor leveranciers/ installateurs zou een specifieke overgangsregeling betekenen dat zij hun administratie op zeer korte termijn moeten aanpassen, omdat zij dan te maken krijgen met de toepassing van 2 btw-tarieven in 2022.’

Verduidelijk definitie woning
De CDA-fractie had de staatssecretaris ook gevraagd de definitie van woningen die wordt gehanteerd voor het voorgestelde btw-nultarief te verduidelijken.

‘Voor het begrip “woningen” wordt aangesloten bij de Wet op de omzetbelasting 1968, en meer precies bij de uitleg die daaraan is gegeven in het beleidsbesluit’, duidt de staatssecretaris.  ‘Conform dat besluit zijn woningen onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Deze definitie wordt al geruime tijd gehanteerd voor het verlaagde tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen na meer dan 2 jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming. Er zijn geen signalen dat deze definitie van woning (veel) discussie oplevert in de praktijk. Voor de toepassing van het nultarief op zonnepanelen is de definitie nog verder verruimd. Aangenomen mag worden dat sprake is van een woning als het desbetreffende pand volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) mede een woonfunctie heeft of een vakantiewoning is.’

Verhuur zonnepanelen
In antwoord op vragen van het CDA herhaalt de staatssecretaris verder dat het btw-nultarief voor zonnepanelen ook van toepassing is voor woningcorporaties. Daarbij maakt hij wel één belangrijke kanttekening over zonnepanelen die door woninghuurders gehuurd worden: ‘De verhuur van zonnepanelen blijft belast tegen het btw-tarief van 21 procent. Het wetsvoorstel beoogt geen wijziging op dit punt. De btw-richtlijn staat niet toe om het btw-tarief naar nul te verlagen voor de verhuur van zonnepanelen.’

Communicatie Belastingdienst
Staatssecretaris Van Rij meldt tot slot dat de Belastingdienst op dit moment werkt aan voorbereiding van de communicatie over het btw-nultarief voor zonnepanelen. ‘De bedoeling is dat in de loop van oktober (specifieke) doelgroepen en stakeholders via artikelen in vakgerichte media worden geïnformeerd over de beoogde wijziging per 1 januari 2023. Na aanvaarding van de maatregel in de Tweede Kamer zal de Belastingdienst ook via de eigen kanalen over de wijziging communiceren.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten