logo
wvhj2023
hero-image
7 oktober 2022

Btw-nultarief op zonnepanelen: Kamervragen over problemen bij facturatie voor installateurs

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft het ministerie van Financiën om opheldering gevraagd over de toepassing van het btw-nultarief op zonnepanelen als consumenten dit jaar een aanbetaling doen.

De vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën heeft aan minister Sigrid Kaag en haar staatssecretarissen Marnix van Rij en Aukje de Vries een reeks vragen gesteld over het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

VVD: geen vertraging oplopen
De Kamerleden van de VVD constateren dat de Belastingdienst de nadere communicatie over het voorstel in oktober zal starten. ‘Vooral voor bouwbedrijven in het mkb is deze nieuwe wetgeving, met toch al teruglopende personeelsaantallen, een zware verplichting. Daar komt bij dat deze wetgeving al op 1 januari aanstaande van kracht wordt. Voor bedrijven die de regeling moeten toepassen, is het daarom essentieel dat die toegezegde nadere communicatie geen vertraging oploopt.

De VVD’ers vragen of de regering kan toezeggen dat vanuit de Belastingdienst alles op alles zal worden gezet om de nadere communicatie over het ingediende voorstel niet te laten vertragen, zodat de implementatie bij de bedrijven ook inderdaad op 1 januari aanstaande gereed kan zijn.

CDA: overgangsregeling ontbreekt
De CDA-fractie stelt blij te zijn met de voorgestelde maatregel, omdat de huidige btw-teruggavesystematiek volgens hen nodeloos complex was. Wel vragen de CDA-Kamerleden de regering de definitie van woningen te verduidelijken.

Verder wijzen ze op het ontbreken van een overgangsregeling. ‘De huidige praktijk in het lopende jaar 2022 is dat de vraag naar zonnepanelen het aanbod en de capaciteit voor het installeren daarvan overstijgt’, stelt de CDA-fractie. ‘Daarbij is het gebruikelijk dat er bij het aangaan van een overeenkomst tot levering en installatie van zonnepanelen een aanbetaling wordt overeengekomen. Als een leverancier op dit moment al in staat is om orders te garanderen, zal door capaciteitsgebrek de installatie pas in 2023 kunnen plaatsvinden. Gevolg van het ontbreken van een overgangsregeling is dat deze aanbetaling in 2022 belast is met 21 procent btw, terwijl de slotbetaling bij feitelijke levering en installatie in 2023 onder het voorgestelde nultarief valt.’

Goedkeuren
De particuliere zonnepaneelhouder zal zich volgens het CDA hierdoor genoodzaakt voelen om zich als btw-ondernemer te melden bij de Belastingdienst om de btw op de in 2022 gedane aanbetaling te kunnen terugvorderen.

‘Complicatie daarbij zal zijn dat de thans geldende forfaitaire regeling voor de bepaling van het eigen gebruik van de met de zonnepanelen opgewekte elektriciteit niet past, omdat slechts op een deel van de aanschaffings- en installatiekosten btw drukt. Het tijdstip van fysieke levering en installatie van zonnepanelen is in de praktijk eenvoudig vast te stellen, omdat deze altijd duidelijk wordt gedocumenteerd en de afnemer tekent voor acceptatie. Wij vragen de regering hoe zij naar deze situatie kijkt en of de regering kan overwegen de situatie goed te keuren waardoor de totale vergoeding voor in 2023 geleverde, dan wel geïnstalleerde zonnepanelen onder het btw-nultarief wordt gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat voor leveringen en installaties in de eerste helft van 2023 waarvoor in 2022 aanbetalingen zijn verricht btw-registraties moeten worden aangegaan.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten