logo
wvhj2023
© Dreamstime.com
© Dreamstime.com
20 september 2022

Btw nultarief zonnepanelen per 1 januari 2023 ook ingevoerd voor dakgeïntegreerde pv (bipv)

Het ministerie van Financiën heeft in het Belastingplan 2023 bekendgemaakt het btw-nultarief voor zonnepanelen voor woningen definitief per 1 januari 2023 te willen invoeren. Het nultarief gaat ook gelden voor bipv.

De vermindering van administratieve en uitvoeringslasten voor zonnepaneeleigenaren en de Belastingdienst is volgens het kabinet de voornaamste doelstelling van de introductie van een btw-nultarief op ‘de levering en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen’. Bovendien wordt volgens het kabinet de installatie van zonnepanelen met de maatregel gestimuleerd. Komend jaar verwacht de Belastingdienst alvast 730.000 euro in de uitvoeringskosten te kunnen besparen door de invoering van het nultarief. In de jaren daarna loopt deze besparing op tot circa 1,6 miljoen euro.

31 miljoen euro
Daartegenover verwacht het ministerie van Financiën door de invoering van het btw-nultarief een structurele derving van de belastinginkomsten met 31 miljoen euro. Daarvan is 20 miljoen euro afkomstig van het vervallen van de eenmalige forfaitaire btw-heffing die particulieren betalen over de levering aan het elektriciteitsnet in het jaar van installatie.

Daarnaast ontstaat er een derving van 10 miljoen euro, omdat een beperkt aantal woningcorporaties en andere verhuurders de btw op de kosten voor het installeren van zonnepanelen op woningen momenteel niet in aftrek kunnen brengen. De overige derving van 1 miljoen euro ontstaat vanwege het beperkte aftrekrecht op zonnepanelen als dakbedekking, waardoor de overheid nu nog btw hierop ontvangt.

Kasliquiditeit installateurs
Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij en minister Sigrid Kaag van Financiën vegen in een toelichtende nota 2 bezwaren tegen invoering van het btw-nultarief van tafel. Ten eerste de financiële risico’s die kleven aan de invoering van het btw-nultarief op zonnepanelen en dan met name de gevolgen die het btw-nultarief heeft op de kasliquiditeit van installateurs, maar ook het vaststellen of de zonnepanelen daadwerkelijk op een woning zijn geplaatst.

De minister en staatssecretaris hierover: ‘De woonfunctie van een pand kan worden nagegaan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De doenlijkheid voor leveranciers/installateurs is daarom geen aandachtspunt. Als ondernemers in de laatste schakel btw in rekening gebracht krijgen van hun leveranciers (omdat deze leveranciers onwetend zijn over de plaatsing van de zonnepanelen), maar zelf wel het nultarief kunnen toepassen, ontvangen zij geen of minder btw van hun afnemers. Deze ondernemers kunnen dan structureel in een positie komen te verkeren dat zij recht hebben op btw-teruggave. In dat geval kan deze maatregel nadelig uitwerken voor hun kasliquiditeit. Daarbij kan overigens de opmerking worden gemaakt dat voor ondernemers de mogelijkheid bestaat om te kiezen voor btw-maandaangifte. Het gevolg daarvan is dat zij de terug te krijgen btw sneller ontvangen, zodat een nadeel in de kasliquiditeit wordt gedempt.’

Dakgeïntegreerde zonnepanelen
Een belangrijke inhoudelijke wijziging die naar aanleiding van de gesprekken met de zonne-energiesector en de reacties op de internetconsultatie is doorgevoerd, is dat ook de levering en installatie van zonnepanelen als dakbedekking op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen in het huidige wetsvoorstel onder een btw-nultarief worden gebracht.

Het Belastingplan 2023 hanteert voor zonnepanelen als dakbedekking de volgende omschrijving: ‘… zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking functioneren (zoals dakpannen of -panelen waarin fotovoltaïsche cellen zijn verwerkt) en die dus naast een energieopwekkende functie ook de functie hebben om een dak wind- en waterdicht te maken. Het integreren van zonnecellen (in dakmaterialen) terwijl de elektriciteit die daaruit wordt opgewekt niet, of naar redelijke maatstaven gemeten niet kan worden benut voor de energievoorziening van de woning, voldoet niet om het btw-nultarief van toepassing te laten zijn (omdat deze producten niet conform de definitie van ‘zonnepanelen’ in hoofdzaak de functie hebben om door middel van fotovoltaïsche cellen elektriciteit op te wekken uit zonlicht).’

Kwalificeren
Daarmee komen ook building integrated pv (bipv)-systemen die als dakbedekking dienen straks voor het btw-nultarief in aanmerking. Het ministerie van Financiën benadrukt dat andere combi(producten) zoals pvt-panelen, zonneramen of zonwering met daarin zonnecellen verwerkt, niet voor het btw-nultarief in aanmerking komen. ‘Een uitgangspunt in de btw is dat op de levering van één goed of dienst niet 2 tarieven kunnen worden toegepast. Toepassing van het nultarief beperkt tot de functie van energieopwekking ingeval van levering van bijvoorbeeld ramen met zonnecellen is daarom niet mogelijk. Er is voor gekozen om zonnepanelen als dakbedekking onder het btw-nultarief te brengen, omdat dergelijke producten kwalificeren als “zonnepanelen” in de zin van de BTW-richtlijn 2006. Het onder het btw-nultarief brengen van andere combiproducten zou een afbakeningsprobleem opleveren voor de ondernemers die het btw-nultarief toepassen en voor de Belastingdienst en bovendien een aanzienlijke derving opleveren die zich naar de toekomst toe niet laat inschatten.’

Tot slot merken de minister en staatssecretaris op dat het btw-nultarief ook kan gelden voor zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking die een Vereniging van Eigenaars (VvE) op flatwoningen laat plaatsen, of voor zonnepanelen die worden geïnstalleerd op woningen van consumenten die zich hebben verenigd in een postcoderoos. 

Het Belastingplan 2023 moet in de komende periode nog behandeld worden door de Eerste en Tweede Kamer alvorens het btw-nultarief daadwerkelijk ingevoerd kan worden.

Holland Solar: ernstige zorgen over uitwerking regeling

Holland Solar vroeg tijdens de internetconsultatie van het btw-nultarief voor zonnepanelen de aandacht van het kabinet voor enkele verbeterpunten. De branchevereniging constateert dat deze slechts ten dele overgenomen zijn.

Holland Solar doet daarom opnieuw enkele voorstellen voor de verbetering van het wetsvoorstel voor het btw-nultarief. ‘We maken ons ernstige zorgen over de uitwerking van de regeling. De risico’s voor de kasliquiditeit van installateurs zijn, ondanks de argumenten vanuit het kabinet, zeer reëel. Daarnaast leven er grote zorgen in de sector over hoe de btw-facturering nu naar klanten dient te verlopen wanneer klanten nu gevraagd wordt een eerste aanbetaling te doen en de installatie en finale factuur pas in 2023 plaats zullen vinden. Daarnaast vinden we het een gemiste kans dat pvt-panelen niet binnen de regeling vallen. Ook hier is het belangrijk dat de Tweede Kamer elke manier van verduurzamen meeneemt om zo snel mogelijk de CO2-reductiedoelen te bereiken. Wij roepen de Tweede Kamer daarom op om kritisch naar het wetsvoorstel van de minister te kijken.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten