logo
wvhj2023
© evofenedex
© evofenedex
24 september 2022

Het Dilemma | Wanneer zijn de kosten voor containertransport van zonnepanelen weer normaal?

‘Zet de dalende trend in containertransportkosten door? Gaan we weer terug naar normaal? Solar Magazine bespreekt dit dilemma met Rogier Spoel van evofenedex. ‘Zoals vroeger wordt het nooit meer.’

De afgelopen jaren moeten zeer interessant zijn geweest voor jou als Senior Policy Manager Air Freight and Ocean Freight…
‘evofenedex is de belangenbehartiger voor logistiek en internationaal ondernemen in Nederland. We informeren en adviseren onze achterban en zijn actief in de nationale en Europese politieke lobby met het oog op de ontwikkeling van relevant beleid. Daarbij is nog nooit zo veel aandacht geweest voor transportkosten als nu. Ze drukken dan ook zwaar op de activiteiten van heel veel van onze leden.’

Dat geldt ook voor de zonne-energiesector, wat is er gebeurd?
‘Je moet allereerst kijken naar hoe de zeescheepvaartmarkt is georganiseerd. Hij is na een zware consolidatieslag in handen gekomen van 9 grote rederijen. Die werken samen in verschillende consortia en maken onderlinge afspraken over de inzet van capaciteit. Dat kan omdat ze een uitzonderingspositie hebben gekregen van de Europese Unie (EU) wat betreft de mededingingswetgeving.’

Waarom?
‘Het idee is dat ze door samenwerking een betere dienstverlening kunnen leveren aan de eigenaren van ladingen, bijvoorbeeld importeurs van zonnepanelen. Wij constateren echter dat daar geen sprake van is. Zo schrapten deze bedrijven in de zomer van 2020, een paar maanden na de corona-uitbraak, flink in de capaciteit. Ze verwachtten vast een economische neergang. De vraag naar producten steeg echter juist. Er ontstond schaarste aan transportcapaciteit, de prijs ging omhoog.’

En niet een beetje…
‘Hij explodeerde. Dat was natuurlijk prettig voor hen. In 2021 boekten ze een gezamenlijke winst van 150 miljard euro, dat is gigantisch. Dit jaar wordt het waarschijnlijk nog meer. Waar de concurrentie vroeger groot was en de marges klein, profiteren ze nu volop van hun marktpositie. Daarnaast was er een tweede prijsopdrijvend effect als gevolg van de pandemie.’

Wat dan?
‘Productie, vrachtwagentransport, opslag en overslag; ook dat deel van de supply chain werd verstoord. Containers bleven op de kade staan en misten de boot, soms tot wel 4 keer toe. De leverzekerheid nam enorm af. Dat leidde tot nog meer onrust en vraag, nog meer druk op de keten, en dus een negatieve spiraal. Op een gegeven moment lagen er meer dan 100 schepen voor de westkust van de Verenigde Staten te wachten tot ze de haven in konden. In Rotterdam was de situatie minder heftig, maar ook deze zomer nog zeer dreigend.’

De kosten voor containervervoer dalen echter gestaag. Gaan we weer terug naar normaal?
‘Voor het vervoer van een 40-voetscontainer met zonnepanelen van Shanghai naar Rotterdam betaal je nu zo’n 6.500 Amerikaanse dollar. Dat is nog steeds 3 keer meer dan in 2019. In heel veel branches is er de afgelopen jaren gehamsterd, de opslaghuizen liggen vol. Dat zou een prijsdrukkend effect kunnen hebben. Maar er wordt bij de rederijen gepraat over de mogelijkheid van blank sailing; het schrappen van afvaarten. Dat heeft uiteraard te maken met het hooghouden van marges. Daarnaast zullen met het “Fit for 55”-pakket van Europa op termijn duurzaamheidsheffingen op transport worden ingevoerd. Ik denk dat de neergaande trend binnenkort best weleens zou kunnen gaan afvlakken. Bovendien, om als bedrijf goed te kunnen plannen, is een minimale vaartbetrouwbaarheid van 70 procent nodig. Die ligt momenteel nog maar op 30 procent. En vergeet ook niet dat het risico van nieuwe disruptieve verstoringen in de supply chain niet verdwijnen, onder andere door het coronabeleid en de energietekorten in China.’

Die 2.000 à 2.500 euro per container uit 2019 gaan we nooit meer halen?
‘Ik sluit niet uit dat we hem nog eens aantikken. Maar zoals vroeger wordt het nooit meer. Het is goed dat we daar met zijn allen van bewust zijn, en er ook naar gaan handelen. Zo zullen heel veel industrieën de shift van just in time naar just in case moeten maken, voorraden aanhouden dus. Maar de opgave is groter dan dat. We moeten gaan bouwen aan de slimme supply chain van de toekomst.’

Hoe ziet die eruit?
‘evofenedex is daar met allerhande partners momenteel hard over aan het nadenken. We zetten de kansen en uitdagingen op een rij en daarin spelen vele factoren mee. Denk aan de geopolitieke situatie. We willen onder de huidige omstandigheden zo min mogelijk zakendoen met Rusland. Daarnaast streeft Europa naar minder afhankelijkheid van China, vanuit economische, morele en verduurzamingsmotieven bijvoorbeeld. Ondernemers moeten serieus onderzoek doen naar reshoring en nearshoring. Daar wordt ook al actie op ondernomen door verschillende bedrijven. Europa investeert om die redenen bijvoorbeeld ook in het opbouwen van een eigen batterij- en zonne-energieproductieketen. Maar als we hier meer zelf gaan doen, hebben we daar dan wel de arbeidskrachten voor? Daarnaast, al dat transport van goederen was altijd een gegeven. Is wat we doen echter echt allemaal nodig? Moeten we gewoon niet wat meer betalen? Hoeveel is dat dan? Wat betekent dat voor de markt? Ook dat soort vragen mogen we onszelf gerust stellen. We hebben het kortom over het bewerkstelligen van verandering op heel veel fronten. Dat gaat tijd kosten. Er is echter ook een zinnige actie voor de korte termijn. Die uitzonderingspositie van de 9 grote rederijen wordt in 2023 opnieuw bekeken door de Europese Commissie. Wat ons betreft wordt die dan direct afgeschaft.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten