logo
wvhj2023
© Artjazz | Dreamstime.com
© Artjazz | Dreamstime.com
16 augustus 2022

Hoge transportkosten: EU start nieuw onderzoek naar mededingingsregels containervaart

De Europese Commissie vraagt marktpartijen om feedback over de werking van het rechtskader van de Europese Unie (EU) dat rederijen in de internationale containervaart vrijstelt van de Europese mededingingsregels.

De Europese Commissie heeft daarbij ook gerichte vragenlijsten gestuurd naar vervoerders, verladers en expediteurs en haven- en terminalexploitanten over de impact van de vrijstelling voor lijnvaartconsortia op hun bedrijfsactiviteiten.

Tot 25 april 2024
In maart 2020 besloot de Europese Commissie de Consortia Block Exemption Regulation (CBER) met 4 jaar te verlengen tot 25 april 2024. Daarmee opereren rederijen feitelijk onder een vrijstelling op de reguliere Europese mededingingswet- en regelgeving. De CBER schetst voorwaarden waaronder lijnvaartconsortia gezamenlijke diensten kunnen verlenen die leiden tot schaalvoordelen en een betere benutting van de ruimte op schepen.

De European Freight Forwarders Association (CLECAT) deed vorig jaar mei en afgelopen maart met klem een beroep op de Europese Unie (EU) om in navolging van onder meer Amerika een onderzoek te starten naar de hoge transportkosten voor containers. Die oproep werd onlangs nog kracht bijgezet door de krachten te bundelen met een groot aantal belangenorganisaties (red. zie kader). De Europese Commissie heeft nu gehoor gegeven aan de oproep.

Verlengen of wijzigen
Alle belanghebbenden kunnen gedurende een periode van 8 weken, tot en met 3 oktober 2022, hun zienswijze indienen. Het verzoek om input en de gerichte vragenlijsten maken deel uit van de evaluatie van de CBER. De door de Europese Commissie verzamelde feedback vormt een aanvulling op het bewijsmateriaal dat zij in het kader van haar sectorale monitoringactiviteiten heeft verzameld.

De afgelopen 2 jaar heeft de Europese Commissie regelmatig overleg gevoerd met marktdeelnemers – zoals verladers, expediteurs en vervoerders, maar ook mededingings- en regelgevende autoriteiten in Europa en de Verenigde Staten– over de uitdagingen waarmee de scheepvaartsector wordt geconfronteerd. De evaluatie moet de Europese Commissie helpen om uiteindelijk te beslissen of de CBER moet aflopen of opnieuw moet worden verlengd, al dan niet met wijzigingen.

Brief aan Eurocommissaris

10 handelsorganisaties hebben Eurocommissaris voor Mededinging Vestager eind juli een brief gestuurd waarin zij de Europese Unie vragen om de groepsvrijstellingsverordening van de mededingingsregels voor de containervaart onmiddelijk te herzien.

De brief is ondertekend door de European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs services (CLECAT), de Federation of European Private Port Companies and Terminals (FEPORT), de European Shippers’ Council (ESC), de European Barge Union (EBU), het Global Shippers’ Forum (GSF), de European Tugowners Association (ETA), de International Union for Road-Rail Combined Transport (UIRR), de International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA), de International Association of Movers (IAM) en de FIDI Global Alliance.

Checks and balances
De Consortia Block Exemption Regulation (CBER) stelt volgens de handelsorganisaties containerrederijen vrij van veel van de ‘checks and balances’ van het EU-mededingingsrecht en stelt hen in staat commercieel gevoelige informatie uit te wisselen om het aantal en de grootte van de ingezette schepen en de frequentie en timing van afvaarten op handelsroutes over de hele wereld te beheren.

Europese bedrijven hebben volgens hen sinds de laatste verlenging van de CBER in 2020 te maken gehad met enorme verstoringen van het goederenvervoer per containervaart, waarbij veel afvaarten zijn geannuleerd of omgeleid naar andere havens. Tegelijkertijd zijn de containertarieven op veel routes meer dan verviervoudigd en zijn ze nog altijd 3 tot 4 keer hoger dan in 2019 vóór de coronapandemie. De brancheorganisaties benadrukken daarbij dat de rederijen in 2021 een gezamenlijke winst van meer dan 186 miljard Amerikaanse dollar hebben geboekt. ‘De voordelen van de vrijstellingen van het algemene mededingingsrecht die de rederijen genieten, worden niet eerlijk verdeeld tussen de rederijen en de rest van de economie, en dit is op zich al een dwingende reden waarom de groepsvrijstelling dringend moet worden herzien’, aldus de briefschrijvers.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten