logo
wvhj2023
© Hilda Weges | Dreamstime.com
© Hilda Weges | Dreamstime.com
15 juli 2022

Netbeheerders over beleidsprogramma Klimaat: schaf salderingsregeling af, geeft thuisbatterij subsidie

In reactie op het ontwerpbeleidsprogramma Klimaat hebben de Nederlandse netbeheerders hun pleidooi herhaald om de salderingsregeling voor zonnepanelen per direct af te schaffen en de thuisbatterij te subsidiëren.

Minister Jetten voor Energie en Klimaat heeft begin juli het ontwerpbeleidsprogramma Klimaat aan de Tweede Kamer gestuurd en ter consultatie opengesteld. Netbeheer Nederland stelt in een reactie op het ontwerpbeleidsprogramma het belang van verdere invulling en concretisering van het klimaatbeleid te onderschrijven. De invulling en concretisering van het klimaatbeleid vraagt volgens de netbeheerders nadrukkelijk om regie en samenhang tussen de vele beleidsonderdelen.

Samenwerkingsafspraken
‘Het ontwerpbeleidsprogramma bevat veel verwijzingen naar andere beleidsdocumenten, variërend van een Belastingplan 2023 tot diverse nationale programma’s voor energie’, aldus Netbeheer Nederland. ‘Naar onze mening is het belangrijk om naast de inhoudelijke uitwerking van dit beleidsprogramma ook samenwerkingsafspraken te maken om met elkaar zicht te houden op alle trajecten en de concretisering daarvan. Het Nationaal Plan Energiesysteem is een goede eerste stap hiertoe.’

Ingrijpen overheid
Met nog maar iets meer dan 7 jaar te gaan tot 2030 is de urgentie om te komen tot concrete beleidsuitgangspunten volgens de netbeheerders groter dan ooit. Ze constateren dat met het huidige beleid de door het kabinet gestelde doelen niet gehaald worden. Richtinggevend klimaatbeleid met heldere doelstellingen, de vertaling daarvan in concrete uitvoeringsagenda’s en een bijpassend wettelijk kader is volgens de netbeheerders voor hen onmisbaar om de infrastructurele opgave in te vullen.

De netbeheerders doen daarom 7 voorstellen (red. zie kader) die bijdragen aan een toekomstbestendig beleidsprogramma Klimaat en die van cruciaal belang zijn voor de voortgang van de energietransitie.

Salderingsregeling
Onderdeel van de 7 voorstellen van de netbeheerders is het afschaffen van de korting voor grootverbruikers en het inrichten van een producententarief.

Voor kleinverbruikers willen de netbeheerders per direct de salderingsregeling afschaffen waardoor een prikkel ontstaat bij consumenten om zelfopgewekte energie te verbruiken of op te slaan. Ook willen de netbeheerders zonnepaneelinstallaties bij kleinverbruikers aftoppen op een omvormervermogen van 50 procent. Verder pleiten ze voor de introductie van een subsidie dan wel stimulerend kader voor thuisbatterijen.

De 7 voorstellen van de netbeheerders

In de brief aan minister Jetten heeft Netbeheer Nederland 7 voorstellen gedaan ter verbetering van het ontwerpbeleidsprogramma Klimaat.

  1. Een sturend kader met subsidies, normering en prikkels: voor de realisatie van grootschalige elektrolyse, batterijen, vraagsturing, waterstofopslag en warmtebuffering;
  2. Verplichtende afspraken: voor een tijdige en stijgende vraag naar elektriciteit en voldoende investeringen in flexibiliteitsmiddelen, zoals boilers, opslag en vraagsturing;
  3. Een sterke sturing op alle onderdelen van de nieuwe ketens: ter bevordering van de opschaling van waterstof, groen gas, warmte en C02-afvang en -opslag (ccs). De netbeheerders stellen de combinatie van ketens nodig te hebben om tot een energiemix te komen die passend is bij de toenemende energievraag.
  4. De ontwikkeling van een Europees plan voor de afstemming van de nationale energiemixen en de hoofdinfrastructuur voor energie in Europa: met interconnectoren (type infrastructuur dat uitwisseling van energie tussen verschillende netwerken mogelijk maakt), waterstof- en gastransport en het net op zee.
  5. Tariefprikkels, een verplichting op slimme apparatuur en ruimtelijk beleid om vraag en aanbod van elektriciteit beter bij elkaar te brengen: zoals het afschaffen van de salderingsregeling.
  6. Randvoorwaarden versterken: denk hierbij aan een versterking op het gebied van arbeidskrachten, extra kapitaal voor de regionale netbeheerders en versnelling van de ruimtelijke processen.
  7. Een Nationaal Plan Energiesysteem om de energietransitie uitvoerbaar te maken: een planmatige en sectoroverstijgende aanpak is noodzakelijk om de energietransitie uitvoerbaar te maken.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten