logo
wvhj2023
hero-image
4 juli 2022

Netbeheer Nederland over subsidie op thuisbatterij: ‘Niet afwachten maar nu’

Rechtvaardigt de huidige netcongestie subsidie van de thuisbatterij? Hans-Peter Oskam (Netbeheer Nederland): ‘Het probleem is acuut. Een breed pakket maatregelen is nodig, ook inzet op uitrol van de thuisbatterij.’

Hoe heeft de congestie op de Nederlandse elektriciteitsnetten kunnen ontstaan; was die niet te voorzien en had die niet voorkomen kunnen worden? Hans-Peter Oskam, directeur Beleid & Energietransitie bij Netbeheer Nederland, ziet vele oorzaken voor de huidige problematiek op het Nederlandse stroomnet en uitdagingen bij het oplossen ervan. Hij noemt daarbij onder andere de versnelling van de energietransitie waarmee de netbeheerders de afgelopen jaren geconfronteerd worden en het naar voren halen van de plannen op het gebied van elektrificatie als gevolg van de hoge gasprijzen.

Acuut probleem
Oskam: ‘Verzwaring van het net is daarnaast ruimtelijk ingewikkeld en duurt lang in ons Nederland. We hebben bovendien een structureel tekort aan mensen die het moeten doen. Nederland heeft de ambitie op het gebied van de energietransitie onlangs nog eens verhoogd naar 60 procent CO2-besparing in 2030. We staan nu pas op zo’n 25 procent, daar moet dus 35 procent bij in minder dan 100 maanden. Dat is een enorme opgave, ook gezien vanuit de Nederlandse netbeheerders. We gaan de netinfrastructuur de komende 10 jaar verdubbelen. Dat neemt echter niet weg dat de drukte op het stroomnet een acuut probleem is dat nu moet worden aangepakt.’

Beter aantonen
CE Delft gaf onlangs 8 aanbevelingen voor het aanpakken van de netcongestie in Nederland in een onderzoek dat het in opdracht van Netbeheer Nederland deed. Daarbij werden kanttekeningen gezet bij de mogelijke waarde van het stimuleren van de uitrol van de thuisbatterij. ‘De wenselijkheid van subsidie op thuisbatterijen en specifiek de inzet voor de netbeheerder dient verder onderzocht te worden. Daarvoor is het nodig dat de netbeheerders de toegevoegde waarde van een subsidie beter aantonen’, zegt de studie hierover. ‘Dat kan door inzichtelijk te maken in hoeveel wijken batterijen daadwerkelijk de problemen oplossen. Tegelijk kan er gezocht worden naar manieren om de batterijen vooral te realiseren in gebieden waar problemen zijn.’ Oskam heeft op zijn beurt een kanttekening bij die aanbeveling.

Breed pakket
‘We hebben in ons land inmiddels ruim 14 gigawattpiek aan zon-pv op het net gezet’, duidt Oskam. ‘Verdere groei is noodzaak. Dat kan ook. Er is nog eens zo’n 10 tot 50 procent aan capaciteit te halen op het huidige stroomnet als we het slim benutten door het bijeenbrengen van aanbod en vraag; het nivelleren van pieken en dalen. Daarvoor moet het huidige systeem op de schop. We moeten gebruik- maken van alle middelen. Denk daarbij aan nieuwe tarieven voor kleinverbruikers, het tegen betaling beperken van netinjectie als dat nodig is, het gebruik van kleinere omvormers, grootschalige opslag, het inkopen van flexibiliteit, demand response en het slim aansturen van laadpalen en warmtepompen.’

Ellenlange studies
Ook het zo snel mogelijk afschaffen van de salderingsregeling en invoeren van subsidiëring van de thuisbatterij is noodzakelijk als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om de energietransitie op snelheid te houden, zo onderstreept Oskam. Eerst in detail aantonen wat de bijdrage aan het ontlasten van het net van die thuisbatterij is, is volgens hem een luxe die Nederland niet heeft. ‘Je kunt daar ellenlange studies naar uitvoeren en heel ver in gaan, ook wat betreft allerhande businesscases en de kosten en baten, maar we hebben haast. Natuurlijk moet er goed worden nagedacht over randvoorwaarden ten aanzien van zo’n subsidie, bijvoorbeeld aangaande de combinatie met zonnepanelen en het begrenzen van hun aansluitvermogen, slimme aansturing en zorgen dat huishoudens zonder batterijen niet geconfronteerd gaan worden met hogere energielasten. 80 procent kennis is echter wat ons betreft ook voldoende om nu een stap naar voren te zetten wat betreft de thuisbatterij.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten