Solar Magazine - Netbeheerders willen ruimtelijke procedure voor uitbreiding elektriciteitsnet halveren
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Netbeheerders willen ruimtelijke procedure voor uitbreiding elektriciteitsnet halveren
© Henk Hulshof | Dreamstime.com

Netbeheerders willen ruimtelijke procedure voor uitbreiding elektriciteitsnet halveren

De Nederlandse netbeheerders willen dat de procedures voor ruimtelijke bestemmingen en vergunningen ten bate van de uitbreiding van het elektriciteitsnet gehalveerd worden.

Dat stelt Netbeheer Nederland bij de aankondiging van de investeringsplannen ‘nieuwe stijl’. De ACM meldde afgelopen november al haar bevoegdheid te gaan gebruiken om de investeringsplannen van de netbeheerders te toetsen. Deze mogelijkheid past de ACM voor het eerst in 2020 toe.

Concretiseren
De nieuwe investeringsplannen zijn volgens Netbeheer Nederland bedoeld om de toezichthouder, het ministerie en de verschillende stakeholders meer inzicht te geven in de plannen en projecten van de netbeheerders voor de komende jaren.

‘Op basis van de concretisering van het klimaatakkoord, via de Regionale Energiestrategieën (RES’en), zullen we de investeringsplannen de komende jaren verder invullen en concretiseren’, aldus Netbeheer Nederland. ‘Daarbij delen we onze analyses en inzichten met de buitenwereld en vragen we onze stakeholders daarop te reageren. Met de concept-investeringsplannen zetten de netbeheerders een eerste stap.’

Voor het eerst worden de plannen ter consultatie voorgelegd. De investeringsplannen worden op de websites van de individuele netbeheerders gepubliceerd.

Investeringsplannen nieuwe stijl
De investeringsplannen van de regionale en landelijke netbeheerders vervangen het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD). De investeringsplannen nieuwe stijl van de netbeheerders maken concreet zichtbaar hoe zij gezamenlijk in de komende 3 jaar miljarden investeren om knelpunten op het elektriciteitsnet slagvaardig aan te pakken.

Op hoogspanningsniveau wordt per uitbreidingsinvestering aangegeven welk transformatorstation wordt aangepakt, wat dat oplevert en wanneer het werk klaar is. Ook de investeringen op het midden- en laagspanningsnet staan – deels gebundeld – vermeld. Letterlijk, in kilometers kabel en aantallen transformatoren. Vervanging en aanpassing van het gasnet staan op soortgelijke wijze beschreven.

75 procent meer netcapaciteit nodig
Volgens Netbeheer Nederland stijgt tussen 2018 en 2030 de benodigde netcapaciteit met 75 procent. Zo’n 13 procent daarvan is het gevolg van de groeiende elektriciteitsvraag. De rest komt voor rekening van de duurzame opwek zoals zonnepanelen en windmolens.

Het komende decennium staat volgens de organisatie in het teken van een grote verbouwing van het Nederlandse energiesysteem: ’50 procent van de elektriciteitsstations raakt overbelast. Netbeheerders zullen grootschalig investeren, maar kunnen het niet alleen. Intensieve samenwerking tussen overheden, marktpartijen, samenleving en netbeheerders is een absolute randvoorwaarde voor het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Gezamenlijk moeten we de komende jaren stappen zetten die individueel simpelweg ondenkbaar of onmogelijk zijn. En dit vergt van alle betrokkenen een fundamenteel andere manier van denken en doen.’

Verkorten ruimtelijke procedures
Netbeheer Nederland stelt dat het gemiddeld 7 jaar duurt om een transformatorstation te realiseren, terwijl de feitelijke aanleg hooguit 2 jaar in beslag neemt. ‘Ruimtelijke en vergunningsprocedures nemen de rest van de tijd in beslag’, aldus de organisatie. ‘Het is dan ook van groot belang dat overheden, marktpartijen en netbeheerders op korte termijn met elkaar een concept uitwerken hoe om te gaan met de ruimtelijke processen, zodanig dat ruimtelijke bestemmingen en vergunningen in de helft van de tijd gerealiseerd kunnen worden.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Owner (Projectleider)

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen
De Zoncorporatie zoekt:

Uitvoerder Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!