Solar Magazine - Minister Jetten: ‘Forse bedenkingen bij vervroegen emissievrije standaard voor nieuwbouw’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Jetten: ‘Forse bedenkingen bij vervroegen emissievrije standaard voor nieuwbouw’
© Peter de Kievith | Dreamstime.com

Minister Jetten: ‘Forse bedenkingen bij vervroegen emissievrije standaard voor nieuwbouw’

Nederland heeft forse bedenkingen bij de wens van de Europese Commissie om de eisen voor emissievrije nieuwbouw te vervroegen. Dat meldt minister Jetten in de kabinetsappreciatie van het Europese plan REPowerEU.

De Europese Commissie wil als onderdeel van het REPowerEU-plan de eisen aan nieuwbouw aanscherpen en als onderdeel hiervan ook de uitrol van zonnepanelen op daken van nieuwe en bestaande gebouwen verplichten. Hiertoe wil de Europese Commissie de huidige richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen – de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) – gaan wijzigen.

Terughoudend
Het kabinet stelde aan het begin van het kalenderjaar in zijn appreciatie over het al bestaande Europese voorstel tot herziening van de richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen de noodzaak voor de introductie van de minimum energieprestatie-eisen voor bestaande bouw te steunen.De Nederlandse regering stelde daarbij het standpunt te delen dat normering om de slechtste energielabels uit te faseren op termijn noodzakelijk en onvermijdelijk is om de energietransitie in de gebouwde omgeving te laten slagen. Tegelijk acht het kabinet het niet aan de Europese Commissie om hierop in deze fase detailregelgeving te formuleren. Minister Jetten stelde daarbij dat lidstaten voldoende flexibiliteit moeten behouden om zelf invulling te kunnen geven aan minimumeisen, zodat deze passen bij de nationale situatie. Dat standpunt herhaalt hij nu. ‘Het kabinet is terughoudend wat betreft aanvullende minimale energieprestatievereisten voor bestaande bouw.’

Nieuwbouw
‘Het kabinet heeft forse bedenkingen bij het voorstel om de nieuwe emissievrije standaard voor nieuwbouw te vervroegen’, vervolgt Jetten de appreciatie van het REPowerEU-plan. ‘De markt heeft voldoende tijd nodig om zich hierop voor te bereiden. Eerder dan 2030 – en voor publieke instellingen eerder dan 2027 – is wat het kabinet betreft niet wenselijk, want dit zorgt voor een onredelijke implementatietermijn.’

Het kabinet zal volgens Jetten in de nadere uitwerking van het REPowerEU-plan dan ook goed kijken naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de verhoogde doelen en de manier waarop de plannen gefinancierd worden. ‘De Nederlandse regering is geen voorstander van het instellen van nieuwe fondsen, als het gefinancierd kan worden met inzet van bestaande middelen.’

Uitvoerbaar- en haalbaarheid
Een ander belangrijk onderdeel van het REPowerEU-plan is de wens van de Europese Commissie om het bindende doel voor het aandeel hernieuwbare energie op te hogen van 40 naar 45 procent.

Het kabinet heeft volgens Jetten een positieve grondhouding tegenover het ophogen van de bindende EU-doelen hernieuwbare energie, maar onderzoekt nog wel de uitvoerbaar- en haalbaarheid van deze EU-doelen. ‘Een hoger EU-doel voor hernieuwbaar zal namelijk vertaald moeten worden in een hoger nationaal indicatief doel en ongetwijfeld verdere opschaling van het gebruik van hernieuwbare bronnen in de energiesector, de warmte/koude-sector, de industrie, transportsector en de gebouwde omgeving vereisen. Mogelijke ophoging van de subdoelen in de Renewable Energy Directive kan voor Nederland grote consequenties hebben: niet alleen wordt de opgave nog groter, ook komt de beschikbaarheid van hernieuwbare waterstof buiten de vervangingsopgave voor grijze waterstof onder druk te staan en wordt de markt voor blauwe waterstof beperkt. Dit vergt nader haalbaarheidsonderzoek.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
SMA zoekt:

Technisch Trainer Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!