logo
wvhj2023
© Alexugalek | Dreamstime.com
© Alexugalek | Dreamstime.com
18 mei 2022

Nieuw doel EU: 600 gigawatt zonnepanelen en 45 procent hernieuwbare energie in 2030

De Europese Commissie heeft de finale versie van REPowerEU gepresenteerd: een plan van aanpak om afhankelijkheid van Russische brandstoffen te verminderen en over 600 gigawatt zonnepanelen te beschikken in 2030.

Als onderdeel van het REPowerEU-plan heeft de Europese Commissie nu eens reeks maatregelen en onderliggende wetsvoorstellen gepresenteerd om niet alleen het energiegebruik terug te dringen, maar om ook de opwek van hernieuwbare energie te versnellen. Tussen nu en 2027 is voor de extra investeringen die de Europese Commissie voor ogen heeft een bedrag van 210 miljard euro nodig.

Van 40 naar 45  procent
De belangrijkste Europese doelstelling voor 2030 is het verhogen van het aandeel hernieuwbare- energiebronnen van 40 naar 45 procent in het kader van het Fit for 55-pakket. Door deze algemene verhoogde ambitie vast te stellen, wordt het kader gecreëerd voor andere initiatieven, waaronder een specifieke Europese strategie voor zonne-energie (red. de EU Solar Energy Strategy) om de geïnstalleerde capaciteit aan zonnepanelen tegen 2025 te verdubbelen tot 320 gigawatt omvorververmogen en tegen 2030 tot 600 gigawatt omvormervermogen (red. equivalent aan 750 gigawattpiek zonnepanelen). In 2027 moeten zonnepanelen het Europese gasverbruik al met 9 miljard kubieke meter terugdringen.

Het 2030-doel ligt overigens 100 gigawattpiek hoger dan persbureaus Bloomberg en Reuters afgelopen week onthulden op basis van Europese bronnen. Het totale Europese doel voor hernieuwbare energie was als onderdeel van het vorig jaar zomer gepresenteerde Fit for 55-pakket nog vastgesteld op 1.067 gigawatt(piek), maar wordt onder de vlag van REPowerEU nu verhoogd naar 1.236 gigawatt(piek). Bovendien moet een Hydrogen Accelerator ervoor zorgen dat Europa in 2030 jaarlijks 10 miljoen ton groene waterstof produceert en in staat is om nog eens 10 miljoen ton groene waterstof te importeren.

Verplicht op daken
Een ander initiatief dat is het European Solar Rooftops Initiative met een wettelijke verplichting om zonnepanelen te installeren op nieuwe openbare en commerciële gebouwen en nieuwe woongebouwen. Deze verplichting zal in fasen ingevoerd worden.

Ook gaat de Europese Commissie trage en complexe vergunningstrajecten voor grote hernieuwbare-energieprojecten aanpakken en de richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive) wijzigen om hernieuwbare energie te erkennen als een ‘hoger openbaar belang’. Voor alle dakgebonden zonnepaneelinstallaties mag de vergunningstermijn straks maximaal 3 maanden bedragen.

Verder wil de Europese Commissie het inzettempo van warmtepompen verdubbelen, om binnen 5 jaar over 10 miljoen warmtepompen te beschikken, en maatregelen nemen om geothermie en thermische zonne-energie (red. zonnewarmte) te integreren in gemoderniseerde stads- en gemeentelijke verwarmingssystemen.

Industrie en personeel
Een ander onderdeel van REPowerEU is de EU Solar PV Industry Alliance die de Europese productie van zonnepanelen en andere componenten in ere moet herstellen.

Via het EU large-scale skills partnership wil de Europese Commissie regeringen en onderwijsinstellingen samen laten werken aan het opleiden van werknemers voor de zonne-energiesector en tegelijkertijd lokale banen creëren.

Vervolgstappen
Met de uitvoering van het Fit for 55-pakket en het REPowerEU-plan kan de EU volgens de Europese Commissie tegen 2030 jaarlijks 80 miljard euro besparen op de import van gas, 12 miljard euro op de import van olie en 1,7 miljard euro op de import van kolen.

Nu de Europese Commissie haar plan van aanpak gepresenteerd heeft, moeten nog diverse hordes genomen worden. Zo zullen nog onderhandelingen plaatsvinden met onder meer het Europees Parlement en de Europese Raad waarin alle regeringsleiders zitting hebben. Hiertoe vindt eind mei een Europese top plaats.

Als die hordes genomen zijn, moeten de Europese lidstaten hun nationale energie- en klimaatplannen (necp's) gaan aanpassen. Deze geactualiseerde versies moeten in 2024 bij de Europese Unie ingediend worden en de Europese Commissie zal later dit jaar de richtlijnen voor de necp's bekendmaken.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten