Solar Magazine - Netbeheer Nederland wil ‘klimaatsprint’: wet afbouw salderingsregeling zonnepanelen dit jaar behandelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Netbeheer Nederland wil ‘klimaatsprint’: wet afbouw salderingsregeling zonnepanelen dit jaar behandelen
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

Netbeheer Nederland wil ‘klimaatsprint’: wet afbouw salderingsregeling zonnepanelen dit jaar behandelen

Netbeheer Nederland maakt zich zorgen over het tempo van de wetgeving die nodig is om de klimaatdoelen te halen en pleit voor een klimaatsprint, bijvoorbeeld bij de wet voor de afbouw van de salderingsregeling.

Dit meldt de koepelorganisatie van de netbeheerders naar aanleiding van het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft dit beleidsprogramma dat onder meer een wetgevingsprogramma bevat, deze week gepresenteerd.

Onvoldoende
Netbeheer Nederland hekelt dat het kabinet pas begin 2023 op basis van het advies van de Raad van State en de internetconsultatie over een eventuele aanscherping van het beleidsprogramma beslist. Dat is volgens de netbeheerders onvoldoende snel voor het inzetten van de ‘klimaatsprint’.

Wel zijn de netbeheerders tevreden over een aantal concretiseringen in het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat. ‘Bijvoorbeeld het voornemen voor het instellen van een afnameverplichting voor waterstof uit hernieuwbare bronnen in de industrie met ingang van 1 januari 2026. Dat zorgt voor zekerheid voor markt en netbeheerders om de bijbehorende investeringen te plannen. Deze afnameverplichting is een onmisbare schakel in het toewerken naar een klimaatneutrale samenleving.’

Cockpit
Het feit dat het kabinet besloten heeft om samen met de netbeheerders en lokale overheden een stevige regie te voeren op de gewenste versnelling in de transitie van het energiesysteem doet volgens de netbeheerders recht aan de urgentie en noodzaak van de energietransitie. ‘Een forse sturing vanuit de rijksoverheid om complexe coördinatievragen tussen publieke en private partijen, met onderlinge afhankelijkheden en onzekerheden over de ontwikkeling van het energiesysteem als geheel, is echt noodzakelijk. Door de verantwoordelijkheid van het nemen van regie moet de rijksoverheid voor een versnelling van de energietransitie zorgen. Hierbij is het wel van belang dat er duidelijke, tijdige en moedige keuzes gemaakt worden.’

De netbeheerders stellen klaar te staan om samen met de rijksoverheid, provincies en gemeenten de ‘cockpit’ van het energiesysteem te gaan vormen.

Salderingswet nog dit jaar nodig
Netbeheer Nederland benadrukt dat om de aangescherpte klimaatdoelen uit het Coalitieakkoord te halen, het tempo van het aanpassen van wetgeving en beleid omhoog moet. De salderingswet, Energiewet en Warmtewet zijn volgens de netbeheerders nog dit jaar nodig.

‘Snelheid op de Energiewet, Warmtewet en de wet afbouw Salderen – om de deadline van het afbouwpad van 2031 te behalen en inwerkingtreding in 2025 te realiseren –  is dringend gewenst. Netbeheerders roepen ministerie en politiek dan ook op om deze wetgevingstrajecten voortvarend en doortastend op te pakken en nog dit jaar te behandelen.’

Minister Jetten meldde afgelopen maand dat de afbouw van de salderingsregeling nog een jaar wordt uitgesteld, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Elektromonteur Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Heino, 8481 GN 23
Soly zoekt:

Technisch Operationeel Manager Zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Groningen, 9727 DW 5
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!