Solar Magazine - Nederland uit teleurstelling bij EU over groen label voor gas
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nederland uit teleurstelling bij EU over groen label voor gas
© Peter de Kievith | Dreamstime.com

Nederland uit teleurstelling bij EU over groen label voor gas

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de Europese Commissie een brief gestuurd waarin hij zijn teleurstelling uit – maar geen bezwaar maakt – tegen het voorstel om aardgas op te nemen in de taxonomie.

De Europese Commissie presenteerde eerder dit jaar een definitief voorstel om investeringen in gas en kernenergie vanaf 1 januari 2023 tijdelijk – respectievelijk tot 2035 en 2045 – en onder voorwaarden te zien als een groene investering. De EU-taxonomie is een groen classificatiesysteem dat de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU vertaalt naar criteria voor specifieke economische activiteiten. De EU Taxonomie maakt daarmee duidelijk welke activiteiten wel of niet duurzaam mogen heten, op grond van hun wetenschappelijk getoetste bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering of beperken van de gevolgen ervan.

Onverenigbaar
Jetten heeft nu een brief gestuurd aan eurocommissaris Mairead McGuinness voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie.

‘De EU-taxonomie kan dienen als de gouden standaard bij het begeleiden van de herallocatie van kapitaal voor activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen naar duurzame activiteiten’, opent Jetten zijn brief. ‘De Nederlandse regering acht 2 uitgangspunten van groot belang. Ten eerste moet de taxonomie technologieneutraal zijn. Ten tweede moet de taxonomie gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs. De Nederlandse regering is niet tevreden met de opname van aardgas in de taxonomie, omdat dit niet in overeenstemming is met de genoemde uitgangspunten. Voor aardgas gelden niet dezelfde normen als voor andere energiedragers in de taxonomie. Bovendien stelde het Platform Duurzame Financiering, onder verwijzing naar rapporten van het internationaal energie agentschap IEA en het VN-klimaatpanel IPCC, dat het opnemen van aardgas, zelfs onder de voorgestelde criteria, grotendeels onverenigbaar is met het pad naar maximaal 1,5 graad Celsius opwarming van de aarde.’

Kernafvalbeleid
De Nederlandse regering is daarom van mening dat aardgas in een taxonomie alleen als een overgangsactiviteit moet worden beschouwd en in een groene taxonomie niet als duurzaam. Jetten schrijft dat de Nederlandse regering wel tevreden is dat de opname van kernenergie in de taxonomie gebaseerd is op een uitgebreid en onafhankelijk proces van wetenschappelijke evaluatie en juicht dit toe.

‘2 belangrijke punten van zorg met betrekking tot de criteria blijven echter onopgelost. Ten eerste de eis dat vanaf 2025 “ongeval-tolerante” brandstof moet worden gebruikt. Dit is problematisch omdat dit type brandstof niet goed gedefinieerd is, momenteel niet beschikbaar is en de effectiviteit ervan nog niet is bewezen. Ten tweede is de eis om vanaf 2050 een bergingsinstallatie voor hoogradioactief afval te exploiteren onnodig zwaar en houdt geen rekening met nationale verschillen in het kernafvalbeleid. Kortom, als Nederland in 2050 een berging zou exploiteren in plaats van 2130 zoals voorzien in het huidige beleid, zou dit op korte termijn leiden tot minimaal 2 miljard euro aan extra kosten zonder voordelen voor klimaat, milieu of beveiliging. Nederland stelt met teleurstelling vast dat onze feedback niet heeft geleid tot aanpassing van deze criteria.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Zonnepanelen op het Dak BV zoekt:

PV Designer / Werkvoorbereider

Fulltime (40 uur) - Barneveld
BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. zoekt:

Technical Sales of Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160 D, 6546 AS Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!