Solar Magazine - Definitief geen zonnepanelen voor koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Definitief geen zonnepanelen voor koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch
© Rob Lumen Captum | Dreamstime.com

Definitief geen zonnepanelen voor koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander mag door het monumentale karakter op het dak van paleis Huis ten Bosch geen zonnepanelen installeren. Voor de bijgebouwen is bovendien de terugverdientijd van de zonnepanelen te lang.

Het zonnepanelendossier van Huis ten Bosch kent een lange historie. In de zomer van 2018 meldde de koning tijdens een werkbezoek geen zonnepanelen te mogen installeren op zijn paleis vanwege de monumentstatus. Vervolgens verklaarde premier Rutte eind 2019 in de Tweede Kamer dat het Huis ten Bosch in Den Haag mogelijk toch zonnepanelen zou kunnen krijgen.

Onderzoek
In het najaar van 2020 meldde de premier daarbij dat een ander paleis, paleis Noordeinde, definitief geen zonnepanelen zou krijgen vanwege een te lange terugverdientijd. Op dat moment was het onderzoek naar de komst van zonnepanelen bij paleis Huis ten Bosch, waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun kinderen wonen, nog in volle gang.

De resultaten van het onderzoek door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) naar verduurzamingsmogelijkheden rondom paleis Huis ten Bosch werden in de loop van 2021 verwacht. Afgelopen september – bij de behandeling van de begroting van het Koninklijk Huis voor het kalenderjaar 2022 – was het onderzoek nog altijd niet afgerond.

WOB-verzoek
Uit een nu openbaar gemaakt Wob-verzoek (red. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei jongstleden vervangen door de Wet open overheid) over de verduurzamingsplannen van Huis ten Bosch wordt duidelijk dat ook dit paleis van de koning definitief geen zonnepanelen krijgt.

De aanvrager van het Wob-verzoek had minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gevraagd om een overzicht van de begroting van de duurzaamheidsplannen van Huis ten Bosch openbaar te maken. Ook wilde de indiener inzicht in de resultaten van het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf naar verduurzamingsmogelijkheden voor het paleis.

‘Veiligheid in geding’
De minister weigert de documenten echter openbaar te maken. ‘De documenten geven inzicht in de privévertrekken van het paleis. Het gaat hier onder andere om foto's, plattegronden en beschrijvingen van de vertrekken in het paleis. Dit betreft informatie die raakt aan de persoonlijke levenssfeer van de koning en zijn gezin. Op grond van artikel 10 van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.’

‘Er zijn plattegronden en constructies nader uitgewerkt die, bij het openbaar maken, veiligheidsrisico's met zich meebrengen doordat eenieder inzicht krijgt in paleis Huis ten Bosch’, vervolgt de minister. ‘Naar mijn oordeel kan openbaarmaking van de aangetroffen documenten de veiligheid van de Staat in gevaar brengen. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken.’

Onderzoeksresultaten
In de toelichting op de weigering van het Wob-verzoek geeft De Jonge echter wel inzicht in de onderzoeksresultaten.

‘In de afgelopen jaren heeft het Rijksvastgoedbedrijf meerdere duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd en is zorgvuldig onderzoek gedaan om de verduurzaming op en rondom paleis Huis ten Bosch te verbeteren. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het monumentale karakter van het pand. Zonnepanelen op het hoofdgebouw worden afgekeurd vanwege het monumentale karakter en de zichtbaarheid. Wel is gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op de bijgebouwen van Huis ten Bosch. Helaas heeft dit onderzoek niet tot positieve resultaten geleid. De investeringskosten, de terugverdientijd en het duurzaamheidsrendement staan niet met elkaar in verhouding, waardoor dit resulteert in een negatieve businesscase. Op paleis Huis ten Bosch zijn wel maatregelen uitgevoerd om de verduurzaming te verbeteren. Beglazing is waar mogelijk vervangen door monumentenglas en de verdiepingsvloeren zijn voorzien van isolatie. Ook worden leidingen geïsoleerd en wordt led-verlichting toegepast.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - Geldrop
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!