logo
wvhj2023
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
8 april 2022

Motie Partij voor de Dieren om batterijen op alternatieve wijze te subsidiëren via SDE++

Lammert van Raan heeft namens de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer een motie ingediend om de uitrol van batterijen alsnog via de SDE++-regeling te subsidiëren.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs voor de komende openstellingsronden van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) nogmaals de mogelijkheid laten onderzoeken om uitgestelde levering van wind- en zonne-energie met batterijen te subsidiëren. Het PBL heeft in het advies aangegeven dat het opnemen in de SDE++ geen goede optie is, omdat er aan de berekening van een subsidiebedrag en de uitvoering enkele fundamentele bezwaren kleven. De minister heeft dat advies overgenomen.

Gasverslaving afbouwen
Van Raan probeert daar nu met zijn motie verandering in te brengen. De tekst van de motie luidt als volgt: ‘overwegende dat we onze afhankelijkheid van andere landen voor onze gasverslaving zo snel en zo duurzaam mogelijk moeten afbouwen; constaterende dat de miljardensubsidies om Carbon Capture and Storage beschikbaar te maken onze gasverslaving juist in stand houden; constaterende dat er vanuit de SDE++ nog geen batterijen voor de opslag van zonne- en windenergie gesubsidieerd kunnen worden; verzoekt de regering om de SDE++ open te stellen voor een nieuwe categorie, “Energy Capture and Storage”, waarmee subsidies voor batterijen voor de opslag van zonne- en windenergie mogelijk worden gemaakt, en gaat over tot de orde van de dag.’

Minister Jetten heeft de motie ontraden. ‘Het PBL heeft de afgelopen 2 jaar onderzocht hoe batterijen in de SDE++ kunnen worden opgenomen en constateert dat dit nu nog niet goed het geval is. Daarom ontraad ik de motie, maar ik ben na het actieplan van Silvio Erkens en Pieter Grinwis al bezig om te kijken hoe we energieopslag beter kunnen ondersteunen.’

De Tweede Kamer stemt komende week over de motie.

Update 12 april 2022: de motie van de Partij voor de Dieren is door de Tweede Kamer verworpen. Onder meer regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen de motie.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten