logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
14 februari 2022

Kabinet past Klimaatwet aan om reductiedoel te verhogen van 49 naar 55 procent

Het kabinet gaat de Klimaatwet aanpassen. Het gaat om 2 wijzigingen. De eerste wijziging vindt nog dit jaar plaats en betreft een verhoging van de CO2-reductie voor 2030 van 49 procent naar ten minste 55 procent.

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie meldt dit aan de Tweede Kamer in een brief over de uitwerking van de Klimaat en Energie-paragraaf uit het coalitieakkoord.

1 juli 2022
‘Het kabinet zal met een voorstel komen de Klimaatwet te wijzigen’, duidt Jetten. ‘Dit gebeurt in 2 stappen. De eerste stap betreft een wijziging die op korte termijn noodzakelijk is om de Nederlandse Klimaatwet in lijn te brengen met de Europese Klimaatwet en het Coalitieakkoord. Het doel voor 2030 wordt aangepast: van 49 procent naar ten minste 55 procent inclusief landgebruik emissies. Het doel voor 2050 wordt aangescherpt van 95 procent CO2-reductie naar klimaatneutraliteit.’

Jetten wil het aangepaste wetsvoorstel dit voorjaar aan de Tweede Kamer aanbieden. Vervolgens moet de aangepaste Klimaatwet op 1 juli 2022 in werking treden.

Vervolgstap
In vervolg op deze eerste stap bereidt Jetten andere aanpassingen in de Klimaatwet voor. Het gaat om wijzigingen die voortvloeien uit het Coalitieakkoord, zoals het wettelijk verankeren van de positie van de op te richten wetenschappelijke adviesraad en stroomlijning van de beleidscyclus van de Klimaatwet met de begrotingscyclus. Ook gaat het kabinet bekijken of het met een voorstel komt om tussendoelen voor 2035 en 2040 in de Klimaatwet op te nemen. Bij het vaststellen van deze tussendoelen zal worden aangesloten bij het nieuwe Europese doel voor 2040 waarvoor de Europese Commissie in 2024 met een voorstel komt.

De tweede stap moet eveneens dit jaar afgerond zijn, zodat de tweede versie van de gewijzigde Klimaatwet per 1 januari 2023 in werking kan treden.

Internetconsultatie wijziging Klimaatwet van start

Minister Jetten heeft direct de daad bij het woord gevoegd en het startschot gegeven voor de Internetconsultatie van de wijziging van de Klimaatwet.

De consultatie loopt tot en met 21 februari 2022. Op grond van de Europese Klimaatwet geldt, om in 2050 klimaatneutraal te zijn, in 2030 een reductienorm van ten minste 55 procent. De wijziging van de Nederlandse Klimaatwet is daarmee slechts een technische aanpassing van de Klimaatwet aan de Europese Klimaatwet. Door de wijzigingsprocedure in gang te zetten, voorkomt minister Jetten dat de Europese Commissie binnen afzienbare termijn een inbreukprocedure in gang gaat zetten tegen Nederland.

Het doel van ‘klimaatneutraliteit’ in 2050 is namelijk expliciet in de Europese klimaatwet vastgelegd. In het wetsvoorstel van Jetten wordt daarom het doel van 95 procent reductie in Nederland vervangen door klimaatneutraliteit voor Nederland in 2050. Het streefdoel van 49 procent reductie in 2030 wordt vervangen door een streefdoel van ten minste 55 procent reductie en is inclusief landgebruik om aan te sluiten bij de EU-regelgeving. De tweede, meer inhoudelijke aanpassing van de Klimaatwet wordt later dit jaar verwacht.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten