Solar Magazine - Noord-Holland: uitvoeringsprogramma energiestrategieën klaar, verplichting zonnepanelen niet direct gehandhaafd
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Noord-Holland: uitvoeringsprogramma energiestrategieën klaar, verplichting zonnepanelen niet direct gehandhaafd

Noord-Holland: uitvoeringsprogramma energiestrategieën klaar, verplichting zonnepanelen niet direct gehandhaafd

Noord-Holland heeft het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES'en) klaar. Er staat onder meer in dat de verplichting voor zonnepanelen op industriegebouwen niet direct gehandhaafd zal worden.

De bestuurscolleges van gemeenten, de provincie Noord-Holland en de waterschappen besluiten nog deze maand over het programma waarin staat hoe de 2 energieregio’s in Noord-Holland concrete projecten van wind- en zonne-energie en regionale warmtebronnen gaan realiseren. Belanghebbenden, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners, zijn betrokken bij het opstellen van het programma.

Ruimtelijke inpassingen
Omdat zonneparken en windmolens impact hebben op de omgeving wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Daarnaast staan er afspraken in over het delen van kennis en data, over monitoring én het proces om de RES’en tijdig te actualiseren tot een 2.0-versie.

6,3 terawattuur
De basis voor het uitvoeringsprogramma is gelegd met bijeenkomsten rondom 7 thema’s. Ruim 250 ambtenaren, netbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en bewoners hebben meegedacht. Hierbij zijn belangrijke zorgen en aandachtspunten voor de uitvoering naar voren gebracht en zijn slimme oplossingen gedeeld. Daarnaast zij ook een aantal moties die door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen tijdens de besluitvorming over de RES 1.0 zijn aangenomen in het uitvoeringsprogramma verwerkt.

De opgave in Noord-Holland is om in 2030 6,3 terawattuur aan duurzame elektriciteit met zon en wind op land op te wekken. Deze opgave is verdeeld over de regio Noord-Holland Noord – goed voor 3,6 terawattuur – en de regio Noord-Holland Zuid – goed voor 2,7 terawattuur. Op dit moment staat de teller op circa 2,8 terawattuur.

Uiterlijk in 2024 vergunningen
Een van de concrete doelen in de uitvoeringsprogramma’s van de 2 energieregio’s is dat voor zonneparken gestreefd wordt naar het uiterlijk aanvragen van alle vergunningen in 2024.

Dit jaar leggen provincie en gemeenten zoveel mogelijk vast welke participatie-aanpak zij hanteren, inclusief het beleid voor financiële participatie. Ook moet er nog dit jaar zicht zijn op waar de regio als eerste aan de slag kan op basis van de ruimte op het elektriciteitsnet. Verder moeten provincie en gemeenten de zoekgebieden hebben verankerd in de omgevingsvisie, tenzij bewust een andere route gekozen wordt, waarbij vergunningen nog steeds tijdig afgegeven worden. In 2023 moeten de zoekgebieden vervolgens verankerd in het Omgevingsplan, tenzij gekozen wordt voor verankering in het huidig ruimtelijk instrumentarium.

Handhaven verplichting zon op dak
Gemeenten krijgen vanaf juli 2022, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de mogelijkheid om zonnepanelen op industriegebouwen te verplichten. Dat geldt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.

De energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid stellen dit volgordelijk aan te pakken: ‘Eerst inzetten op ontzorging en ondersteuning, daarna verplichting. Voordat we overgaan tot een verplichting, overleggen we dit binnen de (deel)regio met elkaar. Verplichting vraagt immers extra capaciteit van gemeenten, met name voor handhaving. Daarnaast is het van belang om zoveel als mogelijk gezamenlijk een eenduidig beleid hierin te voeren. De omgevingsdiensten kunnen hier een rol in spelen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
EWS GmbH & Co. KG zoekt:

Marketing Manager

Fulltime (40 uur) - Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt, Deutschland
kWh People zoekt:

Projectleider Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!