Solar Magazine - Vol stroomnet: nieuwe taskforce Noord-Holland versnelt aanleg transformatorstations en elektriciteitskabels
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Vol stroomnet: nieuwe taskforce Noord-Holland versnelt aanleg transformatorstations en elektriciteitskabels
© Ruud Morijn | Dreamstime.com

Vol stroomnet: nieuwe taskforce Noord-Holland versnelt aanleg transformatorstations en elektriciteitskabels

De provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerders Liander en TenneT hebben een taskforce opgericht om gezamenlijk de uitbreiding en verzwaring van het steeds vollere stroomnet te versnellen.

Eerder ging in Amsterdam al een soortgelijke taskforce van start waar Liander en TenneT samenwerken met het gemeentebestuur om de uitbreiding van de netinfrastructuur te versnellen.

100 wethouders en ambtenaren
De Noord-Hollandse taskforce gaat aan de slag om transformatorstations en elektriciteitskabels zo snel mogelijk te verzwaren. Meer dan 100 wethouders en ambtenaren gaven tijdens een virtuele bijeenkomst het startschot om gezamenlijk op te trekken.

De taskforce zet zich in om zo snel mogelijk netuitbreidingen te realiseren en in de tussentijd slimme oplossingen te vinden om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. In Noord-Holland lopen talloze projecten om het elektriciteitsnet te versterken. Met name in het noorden van Noord-Holland heeft het elektriciteitsnet door de grote populariteit van zonnedaken, zonneweiden en windmolens zijn maximale capaciteit bereikt voor transport van wind- en zonnestroom. Hier hebben de netbeheerders ook wachtlijsten moeten instellen voor nieuwe windparken, zonneparken en zonnedaken.

3.000 kilometer
De uitbreidingen omvatten nieuwe masten en hoogspanningslijnen, transformatorstations, elektriciteitsverdeelstations, kabels, transformatorhuisjes et cetera. Zo bouwen de netbeheerders minimaal 27 nieuwe stations en breiden ze minimaal 38 bestaande stations uit. Daarnaast worden grote delen van het hoog- en middenspanningsnet aangepakt. De werkzaamheden hebben een enorme omvang: alleen al in regio Noord-Holland Noord gaat het om zo’n 3.000 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabel en honderden extra transformatorhuisjes.

Verschillen per knelpunt
De provincie en gemeenten gaan samen met de netbeheerders kijken hoe zij het beste kunnen bepalen welke netuitbreidingen het belangrijkst zijn. De partijen hebben in beeld gebracht welke netuitbreidingen de meeste knelpunten op het net oplossen. Daarnaast kan worden afgewogen of prioriteit gegeven moet worden aan verschillende typen ontwikkelingen – bijvoorbeeld woningbouw, industrie, elektrificatie van vervoer – of teruglevering (opwek). De aanpak kan per knelpunt verschillen.

Daarnaast gaan provincie en gemeenten in een vroeg stadium met de netbeheerders in gesprek over locaties voor netuitbreidingen. Ook kijken zij hoe zij samenwerking tussen bedrijven kunnen organiseren in gebieden waar op dit moment elektriciteitstekorten bestaan, zoals HoogTij of Schiphol Trade Park/SADC. Noord-Holland gaat de slimme netoplossingen financieel ondersteunen. De provincie trekt daarvoor ruim 2 miljoen euro uit. Het oplossen van de problemen op het elektriciteitsnet vraagt extra inzet van gemeenten in verband met onderzoek, aanpassing van ruimtelijk beleid en vergunningen om de kabels en stations in de omgeving in te passen. Gemeenten kunnen met steun van de provincie menskracht inhuren om sneller de procedures te kunnen doorlopen. Uitgangspunt is om met elkaar het proces om het elektriciteitsnetwerk te versterken te versnellen. 

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Everday zoekt:

Solar Asset Manager

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Triple Solar zoekt:

Productontwerper

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MT, Programmeurstraaat 6b
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!