logo
wvhj2023
© Ruud Morijn | Dreamstime.com
© Ruud Morijn | Dreamstime.com
3 januari 2022

Vol stroomnet: nieuwe taskforce Noord-Holland versnelt aanleg transformatorstations en elektriciteitskabels

De provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerders Liander en TenneT hebben een taskforce opgericht om gezamenlijk de uitbreiding en verzwaring van het steeds vollere stroomnet te versnellen.

Eerder ging in Amsterdam al een soortgelijke taskforce van start waar Liander en TenneT samenwerken met het gemeentebestuur om de uitbreiding van de netinfrastructuur te versnellen.

100 wethouders en ambtenaren
De Noord-Hollandse taskforce gaat aan de slag om transformatorstations en elektriciteitskabels zo snel mogelijk te verzwaren. Meer dan 100 wethouders en ambtenaren gaven tijdens een virtuele bijeenkomst het startschot om gezamenlijk op te trekken.

De taskforce zet zich in om zo snel mogelijk netuitbreidingen te realiseren en in de tussentijd slimme oplossingen te vinden om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. In Noord-Holland lopen talloze projecten om het elektriciteitsnet te versterken. Met name in het noorden van Noord-Holland heeft het elektriciteitsnet door de grote populariteit van zonnedaken, zonneweiden en windmolens zijn maximale capaciteit bereikt voor transport van wind- en zonnestroom. Hier hebben de netbeheerders ook wachtlijsten moeten instellen voor nieuwe windparken, zonneparken en zonnedaken.

3.000 kilometer
De uitbreidingen omvatten nieuwe masten en hoogspanningslijnen, transformatorstations, elektriciteitsverdeelstations, kabels, transformatorhuisjes et cetera. Zo bouwen de netbeheerders minimaal 27 nieuwe stations en breiden ze minimaal 38 bestaande stations uit. Daarnaast worden grote delen van het hoog- en middenspanningsnet aangepakt. De werkzaamheden hebben een enorme omvang: alleen al in regio Noord-Holland Noord gaat het om zo’n 3.000 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabel en honderden extra transformatorhuisjes.

Verschillen per knelpunt
De provincie en gemeenten gaan samen met de netbeheerders kijken hoe zij het beste kunnen bepalen welke netuitbreidingen het belangrijkst zijn. De partijen hebben in beeld gebracht welke netuitbreidingen de meeste knelpunten op het net oplossen. Daarnaast kan worden afgewogen of prioriteit gegeven moet worden aan verschillende typen ontwikkelingen – bijvoorbeeld woningbouw, industrie, elektrificatie van vervoer – of teruglevering (opwek). De aanpak kan per knelpunt verschillen.

Daarnaast gaan provincie en gemeenten in een vroeg stadium met de netbeheerders in gesprek over locaties voor netuitbreidingen. Ook kijken zij hoe zij samenwerking tussen bedrijven kunnen organiseren in gebieden waar op dit moment elektriciteitstekorten bestaan, zoals HoogTij of Schiphol Trade Park/SADC. Noord-Holland gaat de slimme netoplossingen financieel ondersteunen. De provincie trekt daarvoor ruim 2 miljoen euro uit. Het oplossen van de problemen op het elektriciteitsnet vraagt extra inzet van gemeenten in verband met onderzoek, aanpassing van ruimtelijk beleid en vergunningen om de kabels en stations in de omgeving in te passen. Gemeenten kunnen met steun van de provincie menskracht inhuren om sneller de procedures te kunnen doorlopen. Uitgangspunt is om met elkaar het proces om het elektriciteitsnetwerk te versterken te versnellen. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten