Solar Magazine - Regionale Energiestrategie 1.0: Noord-Holland Zuid wijst 32 zoekgebieden aan voor wind- en zonne-energie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regionale Energiestrategie 1.0: Noord-Holland Zuid wijst 32 zoekgebieden aan voor wind- en zonne-energie

Regionale Energiestrategie 1.0: Noord-Holland Zuid wijst 32 zoekgebieden aan voor wind- en zonne-energie

De energieregio Noord-Holland Zuid heeft in zijn Regionale Energiestrategie 1.0 in totaal 32 zoekgebieden aangewezen voor de opwekking van wind- en zonne-energie. Verder is het bod van 2,7 terawattuur gehandhaafd.

Noord-Holland Noord sprak vorig jaar in zijn concept-RES uit ruimte te zien om in 2030 over 581 hectare zonnedaken, 324 hectare zonneparken en 172 hectare zonnepanelen op water te beschikken. Die ambitie is nu vertaald naar zoekgebieden. De 32 zoekgebieden in Noord-Holland Zuid die nu in de RES 1.0 zijn opgenomen, hebben geen juridische status. Een zoekgebied krijgt pas juridische status wanneer een gemeente een vergunning voor het plaatsen van windturbines of zonneweiden afgeeft. 

Geel, blauw of groen
Algemene zoekgebieden voor zonne-energie zijn grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen. Daarnaast zijn er plaatsgebonden zoekgebieden voor zonne- of windenergie, zoals grond langs wegen of kanalen en grond op of rond bedrijventerreinen.

Daarbij is op de landkaart aangegeven of het gaat om een zoekgebied voor zonnepanelen (geel) of windturbines (blauw) of een combinatie van beide (groen).

Ambitie en potentie
De regio heeft de ambitie om in deze gebieden 2,7 terawattuur aan hernieuwbare energie op te wekken in 2030. Bovenop deze ambitie is nog meer mogelijk: de ‘theoretische potentie’ in Noord-Holland Zuid is in totaal 3,0 terawattuur zoals blijkt uit onderstaande tabel. Dit biedt volgens de regio ruimte om in de verdere uitwerking van de plannen op zoek te gaan naar de best passende oplossingen. Daarbij kijkt men naar draagvlak, ruimtelijke inpassing en een efficiënte inzet van de energie-infrastructuur.

Technologie

Concept-RES

RES 1.0

Zon op grote daken

0,985 terawattuur

1,099 terawattuur

Zon op parkeerplaatsen

0,135 terawattuur

0,146 terawattuur

Zon op geluidsschermen e.d.

0,006 terawattuur

0,018 terawattuur

Zon op land

0,251 terawattuur

-

Wind op land

0,319 terawattuur

-

Zon en wind op meer

0,343 terawattuur

-

Zoekgebied zon

0,663-0,697 terawattuur

Zoekgebied wind

0,209 terawattuur

Zoekgebied zon en wind

0,029-0,036 terawattuur en
0,038-0,075 terawattuur

Totaal potentiële opwek

2,039 terawattuur
(2,040 terawattuur)

2,203-2,281 terawattuur
(2,200-2,280 terawattuur)

Bestaande duurzame opwek

0,664 terawattuur

0,740 terawattuur

Uitgangspunten voor realisatie
De RES-regio heeft de volgende 8 uitgangspunten opgesteld die gehanteerd worden bij het realiseren van de ambitie:

  1. Zorgvuldige participatie: bij planvorming kunnen inwoners en andere belanghebbenden meedenken en faciliteert de gemeente inwonersinitiatieven. 
  2. Eerlijke verdeling van de lusten en lasten: er wordt gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal eigendom per project. 
  3. Op projectniveau wordt gestreefd naar toegevoegde waarde voor landschap en natuur en worden maatregelen genomen om negatieve effecten op natuur en omgeving te voorkomen of te verminderen.
  4. Koppelkansen worden per project verkend en waar mogelijk benut, zoals het combineren van opwek met andere functies.
  5. De wettelijke afstandscriteria en normen voor (geluids)overlast dienen als uitgangspunt. Lokale overheden kunnen besluiten tot strengere normen.
  6. Zon op grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen wordt actief gestimuleerd om de realisatie te versnellen.
  7. Er is en blijft ruimte voor nieuwe initiatieven en zoekgebieden.
  8. Ruimtelijke samenhang is belangrijk. De provincie neemt het voortouw om deze te bewaken.

Bekijk een analyse van alle Regionale Energiestrategieën 1.0 hier in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Solarwatt zoekt:

International Marketing & Communication Manager

Fulltime (40 uur) - Tiel, 4004 JP, 25
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!