logo
wvhj2023
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
6 januari 2022

Europa wil renovatiepaspoorten introduceren en emissievrije nieuwbouw verplichten vanaf 2030

De Europese Commissie wil de Europese richtlijn energieprestatie voor gebouwen (EPBD) herzien en daarmee renovatiepaspoorten introduceren en een emissievrije nieuwbouw vanaf 2030 verplichten.

Meer dan 220 miljoen Europese gebouwen – ongeveer 85 procent van de Europese gebouwenvoorraad – zijn gebouwd vóór 2001. Samen zijn ze goed voor ongeveer 40 procent van het totale energieverbruik in de Europese Unie en 36 procent van de broeikasgasuitstoot. 1 procent van die gebouwen wordt jaarlijks energie-efficiënt gerenoveerd.

Renovatiegolfstrategie
Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde daarom namens de Europese Commissie in oktober 2020 de Renovation Wave Strategy om tot het jaar 2030 zo’n 35 miljoen gebouwen te renoveren en daar waar mogelijk van zonnepanelen te voorzien. De herziening van de EPBD-richtlijn is een essentieel onderdeel van deze Europese renovatiestrategie en vertaalt de strategie in concrete wetgevingsmaatregelen. De herziene richtlijn moet de renovatie van woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren en andere gebouwen in Europa vergemakkelijken.

Nieuwbouw emissievrij
In de door de Europese Commissie voorgestelde, herziene EPBD-richtlijn staat dat vanaf 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrij moeten zijn. Om in te spelen op de mogelijkheden in de publieke sector om sneller aan de slag te gaan, zullen alle nieuwe openbare gebouwen al vanaf 2027 emissievrij moeten zijn.

Dit betekent dat gebouwen weinig energie mogen verbruiken, zoveel mogelijk gebruik moeten maken van hernieuwbare energiebronnen, ter plaatse geen CO2 uit fossiele brandstoffen mogen uitstoten en een energieprestatiecertificaat (een EPC, red. in Nederland een energielabel) moeten hebben waarop hun verwarmingspotentieel op basis van hun uitstoot gedurende hun volledige levenscyclus is vermeld.

Minimaal energielabel G
Wat renovatie betreft, bevat het voorstel nieuwe minimumnormen voor energieprestaties waarbij de slechtst presterende 15 procent van het gebouwenbestand door iedere lidstaat moet worden opgewaardeerd van energielabel G naar ten minste F tegen 2027. Die norm geldt in dat kalenderjaar enkel voor gebouwen die niet voor bewoning zijn bestemd, maar geldt tegen 2030 ook voor woningen. Woongebouwen moeten vervolgens uiterlijk in 2033 tot ten minste klasse E worden gerenoveerd. Voor de periode daarna moeten de Europese landen specifieke tijdpaden vaststellen voor het bereiken van hogere energieprestaties via nieuwe nationale plannen voor de renovatie van gebouwen. Dit zodat alle landen in 2050 een emissievrij gebouwenbestand kennen.

De verplichting om te beschikken over een energieprestatiecertificaat geldt voortaan ook voor gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, gebouwen waarvoor een huurcontract wordt verlengd en alle openbare gebouwen. Gebouwen of gebouwunits die te koop of te huur worden aangeboden, moeten ook een certificaat hebben en de energieprestatiecategorie zal in alle advertenties moeten worden vermeld. Tegen 2025 moeten alle certificaten gebaseerd zijn op een geharmoniseerde schaal van A tot G.

Renovatiepaspoort
Met de herziening van de EPBD introduceert de Europese Commissie ook een renovatiepaspoort. De voor gebouweigenaren vrijwillige renovatiepaspoorten bieden hen een duidelijk stappenplan voor gefaseerde renovatie en helpen eigenaren en investeerders bij het plannen en de beste timing van de renovaties. De renovatiepaspoorten worden na een bezoek ter plaatse afgegeven door een gekwalificeerde en gecertificeerde deskundige. De paspoorten vermelden de verwachte renovatievoordelen in termen van energiebesparing, besparingen op energierekeningen en CO2-reducties.

Verder zijn normen voor hypotheekportefeuilles gedefinieerd, die kredietverstrekkers zoals banken moeten aanmoedigen de energieprestaties van hun gebouwenportefeuille te verbeteren en potentiële klanten ertoe te bewegen hun eigendommen energie-efficiënter te maken.

Hernieuwbare energie
In de herziene en vierde versie van de EPBD-richtlijn wordt een nieuwe term geïntroduceerd: een nul-emissiegebouw. Dat is een gebouw met een zeer hoge energieprestatie, waarbij de lage hoeveelheid energie die nog steeds gebruikt wordt, volledig gedekt wordt door ter plaatse opgewekte energie uit hernieuwbare-energiebronnen, door energie uit een hernieuwbare-energiegemeenschap of via stadsverwarming.

De herziening van de EPBD-richtlijn zorgt ook voor meer zichtbaarheid van hernieuwbare-energiebronnen in de energielabels. Zo moeten de nieuwe labels duidelijk de aandacht vestigen op de productie van hernieuwbare energie, het aandeel ervan in verhouding tot de behoeften van het gebouw en de mate waarin dit de totale emissies van het gebouw verbetert.

Elektrische auto’s
Tot slot moet de uitrol van elektrische oplaadinfrastructuur worden versneld in lijn met het verwachte grotere aantal elektrische voertuigen op de Europese wegen: minimaal 30 miljoen elektrische auto’s tegen 2030.

Zo worden lidstaten verplicht de belemmeringen voor de installatie van oplaadpunten voor bewoners in meergezinswoningen weg te nemen. Het EPBD-voorstel bevat daarbij de eis dat laadpalen slim opladen moeten ondersteunen, hetgeen ook in overeenstemming is met het voorstel voor de richtlijn hernieuwbare energie. Met slim opladen kunnen auto's worden opgeladen wanneer de energieprijzen laag zijn of wanneer hernieuwbare energie ruim voorhanden is. Naarmate de technologie evolueert, zal het bovendien mogelijk zijn elektriciteit terug te voeren naar het net en de batterij van de auto te gebruiken voor de opslag van stroom.

De Energy Performance of Buildings Directive in het kort

Met de Europese richtlijn Energieprestatie voor gebouwen – oftewel de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) – wil de Europese Unie de energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren en het energieverbruik laten dalen.

De vorige versie van de EPBD – de EPBD III – dateert uit de zomer van 2018. De richtlijn is zowel door België als Nederland voor de verplichte deadline van 10 maart 2020 geïmplementeerd in de nationale wet- en regelgeving.

EED en RED
Samen met richtlijnen voor energie-efficiëntie – de Energy Efficiency Directive (EED) – en hernieuwbare energie –  de Renewable Energy Directive (RED) – vormt het een wettelijk kader ter verbetering van de energieprestaties van gebouwen. In het kader van de tweede versie van de RED, de REDII, gaat Nederland bij ingrijpende innovaties per 1 februari 2022 onder meer de toepassing van warmtepompen, zonnepanelen en/of zonneboilers verplichten.

Herziening
Eurocommissaris Frans Timmermans, die leiding geeft aan de activiteiten van de Europese Commissie met betrekking tot de Europese Green Deal, over de herziening: ‘We introduceren verschillende maatregelen. Renovatiepaspoorten zullen verbeteringen bijhouden, energieprestatiecertificaten zullen vereist zijn voor alle gebouwen of appartementen die te koop staan, en verder zullen minimum energieprestatienormen van toepassing zijn op alle gebouwen met een energielabel G. Een gebouw opwaarderen gaat niet van de ene op de andere dag. Maar in tegenstelling tot decoratieve veranderingen aan onze huizen, betaalt energierenovatie zichzelf terug. Het leidt tot goedkopere rekeningen en schonere lucht. Het gaat er dus echt om de initiële investeringsdrempel te helpen overwinnen.’

Kadri Simson, Eurocommissaris voor Energie, voegt toe: ‘Met dit voorstel streven we naar een klimaatneutrale gebouwenvoorraad tegen 2050. De lidstaten zullen hun eigen weg naar dat doel bepalen, terwijl we voor de hele EU mijlpalen en prioriteitsgebieden vaststellen. Zo moeten vanaf 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrij zijn. En tegen 2040 moet het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling stoppen. Bij bestaande gebouwen beginnen we waar het er het meest toedoet. Om de meest kwetsbaren te beschermen, zullen we eisen dat alle gebouwen in de laagste klasse in 2030 gerenoveerd zijn.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten