logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
15 december 2021

Reacties brancheorganisaties op regeerakkoord: ‘Big bazooka voor klimaat zeer substantieel’

Met de presentatie van het regeerakkoord stromen ook de eerste reacties van brancheorganisaties binnen; van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie tot chemiekoepel VNCI en Techniek Nederland.

Chemische industrie: ‘Bijzondere verantwoordelijkheid’
‘De Koninklijke VNCI is blij dat in het pakket een duidelijke keuze wordt gemaakt voor groene industriepolitiek en circulaire economie’, stelt Bernard Wientjes, voorzitter van chemiekoepel VNCI. ‘Terecht stellen VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat de industrie een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in het tegengaan van klimaatverandering. De industrie kan relatief snel grote stappen nemen, waardoor andere sectoren, bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, meer tijd hebben om de transitie door te maken. Zo kan de industrie als vliegwiel dienen voor de transitie in de hele economie. We zijn verheugd dat de partijen maatwerkafspraken met de industrie willen maken en voorstellen doen om versneld in infrastructuur te investeren. Hierdoor kan de chemische industrie ook concrete toezeggingen doen om grote investeringen te realiseren, die leiden tot een CO2-neutrale en circulaire productie in 2050. Wij vinden het verstandig dat het nieuwe kabinet de introductie van een oplopende bodemprijs voor de ETS-prijs met Europa wil afstemmen.’

NVDE: big bazooka voor klimaatfonds
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij met het CO2-reductiedoel van het kabinet en ziet dat het nieuwe kabinet ook de bijbehorende maatregelen en budgetten wil leveren, en er zelfs op aanstuurt om wat speling te houden. ‘De big bazooka van het Klimaatfonds van 35 miljard euro is zeer substantieel. Het is cruciaal dat ook duurzame warmte en gas al in 2022 aan bod komen. We zijn blij met de doelen en de duiten; en willen graag helpen om dit zo snel mogelijk om te zetten in daden’, aldus Olof van der Gaag, directeur NVDE. ‘Er zijn snel concrete beslissingen nodig waar de markt en netbeheerders mee aan de slag kunnen. Het is mooi dat de nieuwe regering streeft naar snellere procedures. Wij pleiten voor doorlooptijden voor procedures en vergunningen van 2 jaar. Het is goed dat er aandacht is voor een CO2-vrije aanvulling op wind- en zonne-energie en een budget van 1 miljard euro voor CO2-vrije gascentrales. Dit is een snelle mogelijkheid en biedt de flexibiliteit die nodig is naast zon en wind. Het budget van 5 miljard euro voor kerncentrales zal nog niet in 2030 leiden tot CO2-reductie. We pleiten ervoor dat dit budget ook open wordt gesteld voor de competitie met andere technieken die het probleem kunnen oplossen.’

Techniek Nederland: veelbelovende plannen voor technisch beroepsonderwijs
Ook Techniek Nederland ziet perspectief in de groene ambities van het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie vandaag hebben gepresenteerd. Doekle Terpstra, voorzitter van de brancheorganisatie: ‘Het nieuwe kabinet maakt het klimaat topprioriteit. Dat betekent dat de technieksector zijn mouwen kan opstropen. Kiezen voor de energietransitie is mooi. Maar zonder technische vakmensen kun je geen warmtepompen en zonnepanelen aansluiten. En dan loopt de energietransitie vast. Het is dan ook belangrijk dat het regeerakkoord expliciet aandacht besteedt aan het opleiden van technische vakmensen.’ Volgens Techniek Nederland vormen de kabinetsplannen een goede basis om te komen tot een concreet actieplan voor het technisch beroepsonderwijs. De installateurskoepel wil daar graag actief aan bijdragen. Het niveau, de toegankelijkheid en het aanzien van de technische opleidingen zijn beslissend voor de toekomst van ons land.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten