logo
wvhj2023
© Liander
© Liander
14 december 2021

Vol stroomnet: Liander start 4 proeven met nieuwe regels voor onderzoek congestiemanagement

Liander start 4 pilots waarin het ervaring gaat opdoen met de nieuwe regels voor onderzoek naar congestiemanagement in gebieden waar het stroomnet vol is. Dit vooruitlopend op aanpassing van de Netcode elektrciteit.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte afgelopen zomer bekend de Netcode elektriciteit te gaan wijzigen. Daarbij stelde de autoriteit dat om de capaciteit van bestaande elektriciteitsnetten beter te benutten netbeheerders vaker congestiemanagement kunnen én moeten toepassen. De Netcode elektriciteit bevat ook regels voor het bijbehorende congestieonderzoek.

Vaker congestiemanagement toepassen
Liander verwacht door de ervaring in de pilots de nieuwe regels van de gewijzigde netcode straks sneller en beter te kunnen toepassen.

Waar koepelorganisatie Netbeheer Nederland eerder kritiek uitte, stelt Liander positief te zijn over het feit dat de ACM de regels aanpast. De netbeheerder verwacht op basis van de nieuwe afspraken vaker congestiemanagement toe te kunnen passen. Hierdoor kan de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet in een schaarstegebied efficiënter worden benut en kunnen meer grootverbruikers van transport worden voorzien. Totdat de nieuwe regels ingaan, voert Liander zijn congestiemanagementonderzoeken uit op basis van de op dit moment geldende code. Verwachting is dat de wijziging in de netcode begin 2022 van kracht wordt. Door de codewijziging is het in de toekomst onder meer mogelijk om ook producenten van grote hoeveelheden wind- en zonne-energie volwaardig mee te laten doen met congestiemanagement. Ook kunnen netbeheerders naast dagbiedingen langetermijncontracten afsluiten met op het stroomnet aangesloten partijen. Hierdoor ontstaat meer zekerheid dat er voldoende flexibiliteit tegen redelijke prijzen beschikbaar is en blijft. Voor klanten met kleinere aansluitingen bieden de nieuwe regels de mogelijkheid zich te groeperen via een zogenoemde congestieserviceprovider (csp).

Van Amsterdam tot Ulft
Liander start pilots in de congestiegebieden Westhaven (Amsterdam), Ulft, Schenkenschans (Leeuwarden) en een nog nader te bepalen gebied. Elk gebied heeft specifieke kenmerken en uitdagingen. Zo hebben Westhaven en Schenkenschans te maken met congestie voor afname van elektriciteit. Hier zoekt Liander de oplossing in het aanbieden van langetermijncontracten en het inrichten van een aanbestedingsproces.

Ulft kenmerkt zich juist door congestie door opwek van elektriciteit in duurzame opwekinstallaties. Hier onderzoekt Liander de inzet van congestiemanagement door het aanbieden van langetermijncontracten of door te werken met een biedladder waarbij partijen gevraagd wordt een bieding te doen. De nader te bepalen vierde pilotlocatie betreft ook een gebied waar opwek de oorzaak is van congestie. Door de uiteenlopende kenmerken van de pilots hoopt Liander zoveel mogelijk ervaring op te doen.

Eerste kwartaal 2022
Liander verwacht de uitkomsten van de onderzoeken naar congestiemanagement voor Ulft en Schenkenschans in het eerste kwartaal van 2022 te publiceren, net als de aanbesteding voor Westhaven. De netbeheerder streeft ernaar om in de pilotgebieden vanaf het tweede kwartaal van 2022 congestiemanagement toe te passen. Congestiemanagement is een tijdelijke oplossing en stopt zodra de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet gereed is. 

De verwachting is dat begin 2022 het definitieve codebesluit door de ACM wordt gepubliceerd. Tot die tijd voert Liander haar congestiemanagementonderzoeken uit op basis van de huidige geldende code.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten