logo
wvhj2023
© Henk Hulshof | Dreamstime.com
© Henk Hulshof | Dreamstime.com
19 augustus 2021

ACM over vol stroomnet: netbeheerders moeten vaker gebruikmaken van congestiemanagement

Om de capaciteit van bestaande elektriciteitsnetten beter te benutten, kunnen én moeten netbeheerders vaker congestiemanagement toepassen. De ACM wil dit verduidelijken door de Netcode elektriciteit te wijzigen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil in de netcode beter vastleggen hoe, wanneer en onder welke voorwaarden netbeheerders congestiemanagement moeten toepassen. De ACM heeft hiertoe vandaag een ontwerpbesluit over de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement gepubliceerd.

Maximaal 2,50 euro per megawattuur
De ACM wil dat netbeheerders wanneer daarom gevraagd wordt in een gebied met congestie, vaker en daardoor sneller een aanbod voor transport van elektriciteit doen. De belangrijkste aanpassing in de netcode is dat alleen als de kosten voor congestiemanagement boven een financiële grens uitkomen of als er een technische grens wordt bereikt waardoor de netbeheerder de betrouwbaarheid van het net niet meer kan borgen, de netbeheerder geen aanbod meer hoeft te doen voor het transport van elektriciteit. 

Die financiële bovengrens voor congestiemanagement wordt door de ACM in het ontwerpbesluit vastgesteld op 2,50 euro per megawattuur. Volgens de ACM is dat gezien de huidige marktomstandigheden ‘een redelijke hoogte’.  De autoriteit merkt daarbij op dat zij de grens in de toekomst zal evalueren. Uit die evaluatie moet blijken of het bedrag in de toekomst moet worden bijgesteld. Zo wil de ACM waarborgen dat congestiemanagement tegen redelijke kosten en binnen redelijke operationele grenzen wordt ingezet.

De ACM benadrukt dat de hoeveelheid toe te passen congestiemanagement na het bereiken van de financiële bovengrens gelijkblijft aan de financiële bovengrens. Dat betekent dus dat de netbeheerder na het bereiken van de grens niet is ontslagen van de plicht om – waar hij dat al deed – congestiemanagement toe te blijven passen in het betreffende congestiegebied.

Zienswijzen
Daarnaast maakt het ontwerpbesluit duidelijk onder welke omstandigheden de verplichting van de netbeheerder tot het uitvoeren van transport geldt en onder welke omstandigheden de netbeheerder redelijkerwijs niet langer aan deze verplichting hoeft te voldoen.

Verder stelt de ACM in het gepubliceerde ontwerpbesluit vast hoe netbeheerders met transportcapaciteit dienen om te gaan, van het doen van onderzoek naar mogelijke oplossingen voor transportschaarste tot de dagelijkse uitvoering van congestiemanagement. 

De door de ACM voorgestelde wijzigingen van de Netcode elektriciteit zijn in de Staatscourant gepubliceerd en ter consultatie aan belanghebbenden voorgelegd. Zij kunnen gedurende 6 weken hun zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit.

Wat is congestiemanagement?

Congestiemanagement houdt in dat netbeheerders de krapte op het elektriciteitsnet oplossen door producenten en afnemers van elektriciteit als dat nodig is een vergoeding te geven als zij helpen het stroomnet minder te belasten. Bijvoorbeeld door het tijdelijk verminderen van de invoeding van zonne-energie op het stroomnet.

Congestiemanagement is een tijdelijke maatregel gedurende de periode dat een netbeheerder werkt aan verzwaring van het elektriciteitsnet in het gebied waar sprake is van congestie.

Congestiemanagement draagt bij aan de energietransitie doordat er op die manier meer ruimte op het elektriciteitsnet ontstaat, zodat er ook meer wind- en zonneparken en grootschalige zonnedaken aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten